News

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ ԱՅՑԵԼՈՒՆԵՐԸ

31 May 2018

Վերջին քանի մը օրերու ընթացքին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին հետեւեալ այցելութիւնները տրուեցան Անթիլիասի Մայրավանքէն ներս.-

 

Ա) Փրոֆ. Սուրոմի Անզելմ, Պուտաբեսթի (Հունգարիա) կաթոլիկ համալսարանի նախագահ։

Բ) Զաւէն Խանճեան եւ Տոքթ. Նազարէթ Տարագճեան, Ամերիկայի Հայ Աւետարանական Ընկերակցութեան գործադիր տնօրէն եւ նախագահ։

Գ) Դոկտ. Մայք Պասուս՝ Միջին Արեւելքի Սուրբ Գրոց Ընկերութեան ընդհանուր քարտուղար։

Դ) Վերապատուելի Գրիգոր Եումուշաքճեան, Աւստրալիոյ Հայ Աւետարանական եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ։

Ե) Շնորհալի երգչախումբ, գլխաւորութեամբ երգչախումբի ղեկավար՝ Հոգշ. Տ. Զաւէն Աբղ. Նաճարեանի։