News

ՀԱՄԱՊԱՏԿԵՐ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ (Զ. ՀԱՏՈՐ)

24 January 2018

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան տպարանէն լոյս տեսաւ Գէորգ Մելիտինեցի գրական մրցանակի 89-րդ հատորը՝ Յակոբ Օշականի «Համապատկեր Արեւմտահայ Գրականութեան» Զ. Հատորը (Բ. Հրատարկութիւն), խմբագրութեամբ Գերշ. Տ. Վարուժան Արք. Հերկելեանի։ Այս հատորը կը պարունակէ Հայ գրականութեան Արուեստագէտ սերունդի գրողներէն Եղիղէ Դուրեանի, Դանիէլ Վարուժանի եւ Զապէլ Եսայեանի վաստակներուն ու անոնց գործերուն վերլուծումները։