News

ԿՈՄԻՏԱՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ ԾՆՆԴԵԱՆ 150-ԱՄԵԱԿԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՄԵՐԳ

22 March 2019

Այս տարի, հայ ժողովուրդը կը նշէ երաժիշտ, երգահան, խմբավար եւ մանկավարժ Կոմիտաս Վարդապետի ծննդեան 150-ամեակը։ Այս ծիրին մէջ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան «Շնորհալի» երգչախումբը, Հոկտեմբեր ամսուան ընթացքին, ելոյթ պիտի ունենայ՝ ձօնուած Կոմիտաս Վարդապետին։


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/armenia0/public_html/wp-content/themes/churchenium/single-post.php on line 111