News

ՀԱՄԱՊԱՏԿԵՐ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ (Ե. ՀԱՏՈՐ)

29 August 2017

 Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան տպարանէն լոյս տեսաւ Յակոբ Օշականի «Համապատկեր Արեւմտահայ Գրականութեան» Ե. Հատորը, որուն մէջ ներառնուած են Հայ Գրականութեան իրապաշտ սերունդի գրողներ, Արփիար Արփիարեան, Լեւոն Բաշալեան, Գրիգոր Զօհրապ, Հրանդ, Տիգրան Կամսարական, Արշակ Չօպանեան, Զապէլ Ասատուր եւ ուրիշներ: Իւրաքանչիւր հեղինակ իր ոճով կրցած է իր ներքին յուզումներն ու սլացքը արտայայտել եւ հարստացնել Արեւմտահայ գրականութիւնը:

Գէորգ Մելիտինեցի Գրական Մրցանակի Հրատարակութեան 89-րդ թիւն է «Համապատկեր Արեւմտահայ Գրականութեան» Ե. Հատորը։ Վերահրատարակութեան խմբա-գիրն է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Միաբանութեան աւագ անդամներէն Գերշ. Տ. Վարուժան Արք. Հերկելեան: