News

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԸՆԴՈՒՆԵՑ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՓԱՂԱՆԳԱՒՈՐ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ ՍԱՄԻ ԺԵՄԱՅԷԼԸ

09 June 2017

Այսօր երեկոյեան, Պիքֆայայի Սուրբ Աստուածածին Վանքին մէջ, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին այցելեց Լիբանանի Փաղանգաւոր Կուսակցութեան ղեկավար` Սամի Ժեմայէլ։ Հանդիպման ընթացքին առաւելաբար քննարկուեցան Լիբանանի ներքին կացութեան առնչուած հարցեր։


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/armenia0/public_html/wp-content/themes/churchenium/single-post.php on line 111