ԽՏԱՑՈՒԱԾ ԾՐԱԳԻՐ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ

 

Ա. ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԻ ՀԱՄԱՐ
1. Երեխայի հոգեբանութիւն
2. Մանկավարժութիւն
3. Հայերէնի դասաւանդումի կերպ
4. Աշխատանքի ծրագիր

 

Բ. ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՐ
1. Մանուկի հոգեբանութիւն
2. Մանկավարժութիւն
3. Հայերէնի դասաւանդումի կերպ
4. Հայոց պատմութեան դասաւանդումի կերպ
5. Կրօնի դասաւանդումի կերպ

 

Գ. ՄԻՋՆԱԿԱՐԳԻ ԵՒ ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ
1. Պատանիի հոգեբանութիւն
2. Մանկավարժութիւն
3. Հայերէնի եւ հայ գրականութեան դասաւանդումի կերպ
4. Հայոց Պատմութեան դասաւանդումի կերպ

 

* Նախատեսուած ծախս՝ 1000 ամերիկեան տոլար