Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Դպրեվանքէն Շրջանաւարտ
եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Միաբանութեան Անդամ Եղած Միաբաններ *

* Վախճանած
* * Կարգաթող
* * * Կարգալոյծ
* * * * Քահանայացած

 

-Տ. Տ. Զարեհ Ա. Կթղ. Փայասլեան *
-Տ. Տ. Խորէն Ա. Կթղ. Բարոյեան *
-Տ. Տ. Գարեգին Բ. Կթղ. Սարգիսեան *
-Տ. Տ. Արամ Ա. Կթղ. Քէշիշեան
-Տ. Դերենիկ Եպս. Փոլատեան *
-Տ. Ղեւոնդ Արք. Չէպէյեան *
-Տ. Ներսէս Վրդ. Յարութիւնեան * *
-Տ. Տաճատ Արք. Ուրֆալեան *
-Տ. Հրանդ Արք. Խաչատուրեան *
-Տ. Թորգոմ Վրդ.Փօսթաճեան * *
-Տ. Օշական Վրդ. Մինասեան
-Տ. Արտակ Արք. Մանուկեան *
-Տ. Սահակ Արք. Այվազեան *
-Տ. Արտաւազդ Արք. Թրթռեան
-Տ. Գնէլ Արք. Ճէրէճեան *
-Տ. Բաբգէն Եպս. Վարժապետեան *
-Տ. Խոսրով Եպս.Էմիրզէեան * / * *
-Տ. Շահէ Արք. Աճէմեան *
-Տ. Վաչէ Արք. Յովսէփեան
-Տ. Զաւէն Ծ.Վրդ. Արզումանեան * * * *
-Տ. Մեսրոպ Արք. Գրիգորեան
-Տ. Ներսէհ Ծ. Վրդ. Բապուճեան
-Տ. Գիւտ Արք. Նագգաշեան
-Տ. Արսէն Ծ.Վրդ.Աւետիքեան * / * *
-Տ.Երուանդ Ծ.Վրդ.Աբէլեան * *
-Տ. Վարդան Արք. Տէմիրճեան *
-Տ. Ներսէս Արք. Բախտիկեան *
-Տ. Սմբատ Արք. Լափաճեան
-Տ. Տաթեւ Արք. Սարգիսեան
-Տ. Եղիշէ Արք. Կիզիրեան
-Տ. Գէորգ Ծ. Վրդ. Կարպիսեան *
-Տ. Վահրամ Վրդ.Եղիայեան * *
-Տ. Գրիգոր Վրդ.Փիտէճեան * *
-Տ. Թորգոմ Վրդ.Հանէշեան * *
-Տ. Տրդատ Վրդ. Քէշիշեան * *
-Տ. Մեսրոպ Արք. Աշճեան *
-Տ. Մաշտոց Վրդ.Յովսէփեան * *
-Տ. Եզնիկ Վրդ. Բալայեան * *
-Տ. Կորիւն Արք. Պապեան
-Տ. Գուրգէն Վրդ. Թրթռեան * *
-Տ. Սուրէն Արք. Գաթարոյեան
-Տ. Բաբգէն Վրդ Թոփճեան * *
-Տ. Եղիշէ Ծ. Վրդ. Մանճիկեան
-Տ. Կոմիտաս Արք. Օհանեան
-Տ. Եփրեմ Արք. Թապագեան
-Տ. Պետրոս Վրդ.Պէրպէրեան * *
-Տ.Գեղամ Վրդ.Պաղտասարեան * / * *
-Տ. Տիրայր Արք. Փանոսեան
-Տ. Ոսկան Վրդ. Մխիթարեան * *

-Տ. Զարեհ Արք. Ազնաւորեան *
-Տ. Օշական Արք. Չոլոյեան
-Տ. Վահան Ծ. Վրդ. Պէրպէրեան
-Տ. Վարուժան Արք. Հերկելեան
-Տ. Խաժակ Արք. Յակոբեան
-Տ. Սեպուհ Արք. Սարգիսեան
-Տ. Հրայր Վրդ. Նիկոլեան * * * *
-Տ. Անուշաւան Եպս. Դանիէլեան
-Տ. Պարոյր Վրդ. Էքմէքճեան *
-Տ. Մուշեղ Արք. Մարտիրոսեան
-Տ. Նորայր Եպս. Աշըգեան
-Տ. Արշաւիր Ծ.Վրդ.Գաբուճեան * *
-Տ. Արարատ Վրդ. Թոսունեան * *
-Տ. Միւռոն Ծ. Վրդ. Ազնիկեան
-Տ. Շահէ Եպս. Փանոսեան
-Տ. Գեղամ Արք. Խաչերեան
-Տ. Նարեկ Արք. Ալեէմէզեան
-Տ. Համազասպ Վրդ.Քիւրքճեան * *
-Տ. Բաբգէն Եպս. Չարեան
-Տ. Խորէն Եպս. Տողրամաճեան
-Տ. Շահան Եպս. Սարգիսեան
-Տ. Նշան Եպս. Թօփուզեան *
-Տ. Նաւասարդ Ծ. Վրդ. Մարտոյեան * *
-Տ. Մեղրիկ Ծ. Վրդ. Բարիքեան
-Տ. Փառէն Վրդ. Վարդանեան
-Տ. Գրիգոր Ծ. Վրդ. Չիֆթճեան
-Տ. Վաղինակ Վրդ. Մելոյեան
-Տ. Վրոյր Վրդ. Տէմիրճեան * * *
-Տ. Առէն Աբղ. Միհրանեան * *
-Տ. Վազգէն Աբղ. Հէճինեան * *
-Տ. Պարթեւ Վրդ. Կիւլիւմեան * * *
-Տ. Մաշտոց Վրդ. Չօպանեան * * *
-Տ. Վռամ Աբղ. Ղազարեան
-Տ. Մասիս Վրդ. Զօպուեան
-Տ. Սիփան Վրդ. Քէչէճեան
-Տ. Վարագ Վրդ. Թօփալեան * * *
-Տ. Ներսէս Վրդ. Մերճանեան * *
-Տ. Յուսիկ Վրդ. Մարտիրոսեան
-Տ. Մակար Վրդ. Աշգարեան
-Տ. Գեղարդ Վրդ. Քիւսպէկեան
-Տ. Մովսէս Աբղ. Պոյաճեան * *
-Տ. Ստեփանոս Աբղ. Փաշայեան
-Տ. Անանիա Աբղ. Գուճանեան
-Տ. Ներսեհ Աբղ. Շէխուկեան * * *
-Տ. Դանիէլ Աբղ. Կարապետեան
-Տ. Սահակ Աբղ. Եմիշեան
-Տ. Մեսրոպ Աբղ. Սարգիսեան
-Տ. Թորգոմ Աբղ. Տօնոյեան
-Տ. Ղեւոնդ Աբղ. Բենդէզեան

 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Դպրեվանքի ՄԷջ Ուսանած
Այլ Միաբանութիւններու Անդամ Եկեղեցականներ

 

-Տ. Բաբգէն Աւագ Քհնյ. Մագսուտեան
-Տ. Վարդան Քհնյ. Տէր Ասատուրեան
-Տ. Շահէ Աւագ Քհնյ. Սէմէրճեան
-Տ. Սարգիս Աւագ Քհնյ. Անդրէասեան
-Տ. Թորգոմ Աւագ Քհնյ. Կէօվօղլանեան
-Տ. Արշամ Քհնյ. Պոզոյեան
-Տ. Եղիշէ Քհնյ. Փանոսեան
-Տ. Գիւտ Քհնյ. Գարայեան
-Տ. Վազգէն Քհնյ. Գարակէօզեան
-Տ. Գարեգին Աւագ Քհնյ. Քիրազեան
-Տ. Նշան Քհնյ. Հաննէեան
-Տ. Զարմայր Աւագ Քհնյ. Հինտոյեան
-Տ. Վազգէն Քհնյ. Քարակէօզեան
-Տ. Վաչէ Աւագ Քհնյ. Նագգաշեան
-Տ. Կարէն Քհնյ. Կտանեան
-Տ. Աշոտ Քհնյ. Տէր Յարութիւնեան
-Տ. Ատոմ Աւագ Քհնյ. Իյճէեան
-Տ. Տիրան Քհնյ. Փափազեան
-Տ. Արշէն Աւագ Քհնյ. Աշըգեան
-Տ. Թաթուլ Քհնյ. Քէշիշեան
-Տ. Արսէն Քհնյ Յակոբեան (Համալեան)
-Տ. Տաթեւ Աւագ Քհնյ. Գալուստեան
-Տ. Պսակ Աւագ Քհնյ. Եթարեան
-Տ. Վահան Քհնյ. Ղազարեան
-Տ. Խորէն Աւագ Քհնյ. Հապէշեան
-Տ. Պօղոս Քհնյ. Պետրոսեան
-Տ. Պետրոս Քհնյ. Ֆէրէճեան
-Տ. Վահրիճ Աւագ Քհնյ. Շիրինեան
-Տ. Գրիգոր Աւագ Քհնյ. Հայրապետեան
-Տ. Ղեւոնդ Քհնյ. Ագթաւուքեան
-Տ. Մամբրէ Քհնյ. Գուզուեան
-Տ. Արի Քհնյ. Քեհիայեան
-Տ. Տաճատ Քհնյ. Դաւիթեան
-Տ. Ռուբէն Քհնյ. Սահակեան
-Տ. Պարգեւ Աւագ Քհնյ. Պարտագճեան
-Տ. Վազգէն Քհնյ. Պարսամեան
-Տ. Օշական Քհնյ. Աշըգեան
-Տ. Զաւէն Քհնյ. Փոլատեան
-Տ. Նարեկ Աւագ Քհնյ. Շրիգեան
-Տ. Վազգէն Քհնյ. Նարկիզեան
-Տ. Գուրգէն Քհնյ. Եարալեան
-Տ. Վարդան Քհնյ. Ասատուրեան
-Տ. Վազգէն Քհնյ. Պարսամեան
-Տ. Սարգիս Քհնյ. Գաշըգճեան
-Տ. Մուշեղ Աւագ Քհնյ. Տէր Գալուստեան
-Տ. Գառնիկ Քհնյ. Հալլաճեան
-Տ. Սմբատ Քհնյ. Մխսեան
-Տ. Նարեկ Քհնյ. Վարդանեան
-Տ. Կիւրեղ Քհնյ. Գալֆայեան
-Տ. Վարդան Քհնյ. Առաքելեան
-Տ. Թորգոմ Աւագ Քհնյ. Յակոբեան
-Տ. Կորիւն Աւագ Քհնյ. Շրիգեան
-Տ. Պարոյր Աւագ Քհնյ. Սարգիսեան
-Տ. Գրիգոր Քհնյ. Ղազարեան
-Տ. Շահան Քհնյ. Տէտէեան
-Տ. Բաբգէն Աւագ Քհնյ. Քէնտիրճեան
-Տ. Զաւէն Քհնյ. Տէմիրճեան
-Տ. Անուշաւան Աւագ Քհնյ. Յարութիւնեան
-Տ. Սահակ Քհնյ. Անտէքեան
-Տ. Սարգիս Քհնյ. Միրսալեան
-Տ. Մեսրոպ Քհնյ. Պետրոսեան
-Տ. Անդրանիկ Աւագ Քհնյ. Տուզմանեան
-Տ. Բագրատ Քհնյ. Մելքոնեան
-Տ. Գալուստ Աւագ Քհնյ. Էքմէքճեան
-Տ. Գեղարդ Քհնյ. Պապօղլեան
-Տ. Աշոտ Քհնյ. Քոչեան
-Տ. Օշին Աւագ Քհնյ. Գէորգեան
-Տ. Ներսէս Քհնյ. Մանուկեան
-Տ. Մաշտոց Քհնյ. Աշգարեան
-Տ. Գրիգոր Քհնյ. Ֆարաճեան
-Տ. Տարօն Քհնյ. Ստեփանեան
-Տ. Նշան Քհնյ. Գույումճեան
-Տ. Մակար Քհնյ. Նաճարեան
-Տ. Աշոտ Քհնյ. Գարագաշեան
-Տ. Գրիգորիս Քհնյ. Քէշիշեան
-Տ. Բարսեղ Քհնյ. Խաչերեան
-Տ. Գուրգէն Քհնյ. Յովհաննէսեան
-Տ. Անդրանիկ Քհնյ. Պալճեան
-Տ. Սեդրակ Քհնյ. Բաղումեան
-Տ. Խաչիկ Քհնյ. Միսիրեան
-Տ. Վիգէն Քհնյ. Վասիլեան
-Տ. Վաչէ Քհնյ. Թաթոյեան
-Տ. Արամ Քհնյ. Գլընճեան
-Տ. Նարեկ Քհնյ. Հէճինեան
-Տ. Տաթեւ Քհնյ. Միքայէլեան
-Տ. Տաճատ Քհնյ. Յակոբեան
-Տ. Մեսրոպ Քհնյ. Գալստանեան
-Տ. Նարեկ Քհնյ. Փեհլիվանեան
-Տ. Սեւակ Քհնյ. Վասիլեան
-Տ. Գուրգէն Քհնյ. Ներսէսեան
-Տ. Արամ Քհնյ. Ստեփանեան
-Տ. Արսէն Քհնյ. Աւետեան
-Տ. Մաշտոց Քհնյ. Արապաթլեան
-Տ. Սերոբ Քհնյ. Ազարեան
-Տ. Վազգէն Քհնյ. Շմաւոնեան
-Տ. Աւետիս Քհնյ. Թորոսեան
-Տ. Նարեկ Քհնյ. Ծերենցեան
-Տ. Արշակ Քհնյ. Ալաճաճեան
-Տ. Վահան Քհնյ. Պալգէորգեան
-Տ. Ներսէս Քհնյ. Ճերմակեան
-Տ. Մաշտոց Քհնյ. Խաչատուրեան
-Տ. Վարդան Քհնյ. Մարտիրոսեան
-Տ. Վարանդ Քհնյ. Պետրոսեան
-Տ. Յակոբ Քհնյ. Պզտիկեան
-Տ. Մեսրոպ Քհնյ. Քէրքէզեան
-Տ. Յարութիւն Քհնյ. Թաշճեան
-Տ. Գառնիկ Քհնյ. Գոյունեան
-Տ. Եզնիկ Քհնյ. Զղջանեան
-Տ. Կոմիտաս Քհնյ. Ղարախանեան
-Տ. Արտակ Քհնյ. Քէհեաեան
-Տ. Ղեւոնդ Քհնյ. Տօնիկեան
-Տ. Հայկազ Քհնյ. Մասոյեան
-Տ. Արշէն Քհնյ. Յարութիւնեան
-Տ. Արամ Քհնյ. Տէյիրմէնճեան
-Տ. Եղիշէ Քհնյ. Սարգիսեան
-Տ. Վազգէն Քհնյ. Քէօշկերեան
-Տ. Պարետ Քհնյ. Խաչերեան
-Տ. Տրդատ Քհնյ. Քահքէճեան
-Տ. Սարգիս Քհնյ. Ագթաւուգեան
-Տ. Արսէն Քհնյ. Գասապեան
-Տ. Տրդատ Քհնյ. Թաշճեան
-Տ. Սարգիս Քհնյ. Սարգիսեան
-Տ. Գառնիկ Քհնյ. Չափանեան
-Տ. Աշոտ Քհնյ. Գամպուրեան
-Տ. Մոմիկ Քհնյ. Հապէշեան
-Տ. Վազգէն Քհնյ. Պէքէարեան
-Տ. Պօղոս Քհնյ. Պալթայեան
-Տ. Մկրտիչ Քհնյ. Քէշիշեան
-Տ.Պօղոս Քհնյ. Քէօշկերեան
-Տ. Պետրոս Քհնյ. Շիթիլեան
-Տ. Զարեհ Քհնյ. Շաքարեան
-Տ. Խորէն Քհնյ. Պէրթիզլեան
-Տ. Ներսէս Քհնյ. Պասիլեան
-Տ. Սիմէոն Քհնյ. Կարապետեան
-Տ. Սահակ Քհնյ. Ոսկերիչեան
-Տ. Յովնան Քհնյ. Պոզոյեան
-Տ. Նարեկ Քհնյ. Թրթռեան
-Տ. Խորէն Քհնյ. Պապօշեան

-Տ. Գրիգոր Քհնյ. Ֆարաճեան
-Տ. Տարօն Քհնյ. Ստեփանեան
-Տ. Նշան Քհնյ. Գույումճեան
-Տ. Մակար Քհնյ. Նաճարեան
-Տ. Աշոտ Քհնյ. Գարագաշեան
-Տ. Գրիգորիս Քհնյ. Քէշիշեան
-Տ. Բարսեղ Քհնյ. Խաչերեան
-Տ. Գուրգէն Քհնյ. Յովհաննէսեան
-Տ. Անդրանիկ Քհնյ. Պալճեան
-Տ. Սեդրակ Քհնյ. Բաղումեան
-Տ. Խաչիկ Քհնյ. Միսիրեան
-Տ. Վիգէն Քհնյ. Վասիլեան
-Տ. Վաչէ Քհնյ. Թաթոյեան
-Տ. Արամ Քհնյ. Գլընճեան
-Տ. Նարեկ Քհնյ. Հէճինեան
-Տ. Տաթեւ Քհնյ. Միքայէլեան
-Տ. Տաճատ Քհնյ. Յակոբեան
-Տ. Մեսրոպ Քհնյ. Գալստանեան
-Տ. Նարեկ Քհնյ. Փեհլիվանեան
-Տ. Սեւակ Քհնյ. Վասիլեան
-Տ. Գուրգէն Քհնյ. Ներսէսեան
-Տ. Արամ Քհնյ. Ստեփանեան
-Տ. Արսէն Քհնյ. Աւետեան
-Տ. Մաշտոց Քհնյ. Արապաթլեան
-Տ. Սերոբ Քհնյ. Ազարեան
-Տ. Վազգէն Քհնյ. Շմաւոնեան
-Տ. Աւետիս Քհնյ. Թորոսեան
-Տ. Նարեկ Քհնյ. Ծերենցեան
-Տ. Արշակ Քհնյ. Ալաճաճեան
-Տ. Վահան Քհնյ. Պալգէորգեան
-Տ. Ներսէս Քհնյ. Ճերմակեան
-Տ. Մաշտոց Քհնյ. Խաչատուրեան
-Տ. Վարդան Քհնյ. Մարտիրոսեան
-Տ. Վարանդ Քհնյ. Պետրոսեան
-Տ. Յակոբ Քհնյ. Պզտիկեան
-Տ. Մեսրոպ Քհնյ. Քէրքէզեան
-Տ. Յարութիւն Քհնյ. Թաշճեան
-Տ. Գառնիկ Քհնյ. Գոյունեան
-Տ. Եզնիկ Քհնյ. Զղջանեան
-Տ. Կոմիտաս Քհնյ. Ղարախանեան
-Տ. Արտակ Քհնյ. Քէհեաեան
-Տ. Ղեւոնդ Քհնյ. Տօնիկեան
-Տ. Հայկազ Քհնյ. Մասոյեան
-Տ. Արշէն Քհնյ. Յարութիւնեան
-Տ. Արամ Քհնյ. Տէյիրմէնճեան
-Տ. Եղիշէ Քհնյ. Սարգիսեան
-Տ. Վազգէն Քհնյ. Քէօշկերեան
-Տ. Պարետ Քհնյ. Խաչերեան
-Տ. Տրդատ Քհնյ. Քահքէճեան
-Տ. Սարգիս Քհնյ. Ագթաւուգեան
-Տ. Արսէն Քհնյ. Գասապեան
-Տ. Տրդատ Քհնյ. Թաշճեան
-Տ. Սարգիս Քհնյ. Սարգիսեան
-Տ. Գառնիկ Քհնյ. Չափանեան
-Տ. Աշոտ Քհնյ. Գամպուրեան
-Տ. Մոմիկ Քհնյ. Հապէշեան
-Տ. Վազգէն Քհնյ. Պէքէարեան
-Տ. Պօղոս Քհնյ. Պալթայեան
-Տ. Մկրտիչ Քհնյ. Քէշիշեան
-Տ.Պօղոս Քհնյ. Քէօշկերեան
-Տ. Պետրոս Քհնյ. Շիթիլեան
-Տ. Զարեհ Քհնյ. Շաքարեան
-Տ. Խորէն Քհնյ. Պէրթիզլեան
-Տ. Ներսէս Քհնյ. Պասիլեան
-Տ. Սիմէոն Քհնյ. Կարապետեան
-Տ. Սահակ Քհնյ. Ոսկերիչեան
-Տ. Յովնան Քհնյ. Պոզոյեան
-Տ. Նարեկ Քհնյ. Թրթռեան
-Տ. Խորէն Քհնյ. Պապօշեան

 

Նկատի ունենալով յստակ եւ ամբողջական աղբիւրներու չգոյութիւնը, այս ցանկը կարելի չէ ամբողջական նկատել։

 

-Տ. Աղան Արք. Փօթուգեան
-Տ. Վազգէն Վրդ. Թաթոյեան
-Տ. Ներսէս Արք. Պօզապալեան
-Տ. Սուրէն Վրդ. Չինչինեան
-Տ. Վազգէն Արք. Քէշիշեան
-Տ. Ժիրայր Ծ. Վրդ. Թաշճեան
-Տ. Փառէն Եպս. Աւետիքեան
-Տ. Վաչէ Ծ. Վրդ. Իգնատիոսեան
-Տ. Վրթանէս Վրդ. Գալայճեան ¥ապա Քահանայ¤
-Տ. Տարօն Եպս. Ճէրէճեան
-Տ. Նուրհան Արք. Մանուկեան
-Տ. Նորվան Արք. Զաքարեան
-Տ. Յովնան Արք. Տէրտէրեան
-Տ. Աւետիս Աբղ. Իփրաճեան
-Տ. Թաթուլ Աբղ. Անուշեան