CATHOLICOI OF THE ARMENIAN CHURCH *

Saint Thaddeus 43-66
Saint Bartholomew 60-68
Zakaria 68-72
Zementos 72-76
Atrnerseh 77-92
Moushe 93-123
Shahen 124-150
Shavarch 151-171
Ghevondios 172-190
Mehroujan 240-270
Krikor I the Illuminator 302-325
Aristakes I 325-333
Verthanes I 333-341
Housig I 341-347
Paren I 348-352
Nerses I the Great 353-373
Shahak I 373-377
Zaven I 377-381
Aspourakes I 381-386
Sahak I the Great 387-436
Hovsep I 437-452
Melite I 452-456
Movses I 456-461
Kud I 461-478
Hovhannes I 478-490
Papken I 490-516
Samuel I 516-526
Moushe I 526-534
Sahak II 534-539
Kristhapor I 539-545
Ghevont I 545-548
Nerses II 548-557
Hovhannes II 557-574
Movses II 574-604
Abraham I 607-615
Gomidas I 615-628
Kristhapor II 628-630
Yezr I 630-641
Nerses III 641-661
Anastas I 661-667
Israel I 667-677
Sahak III 677-703
Yeghia I 703-717
Hovhannes III 717-728
Davit I 728-741
Dertad I 741-764
Dertad II 764-767
Sion I 767-775
Yesayi I 775-788
Stephanos I 788-790
Hovap I 790-791
Soghomon I 791-795
Kevork I 792-795
Hovsep II 795-806
Davit II 806-833
Hovhannes IV 833-855
Zakaria I 855-876
Kevork II 877-897
Mashdotz I 897-898
Hovhannes V 898-929
Stephanos II 929-930
Theotoros I 930-941
Yeghishe I 941-946
Anania I 946-968
Vahan I 968-969
Stephanos III 969-972
Khatchik I 973-992
Sarkis I 992-1019
Bedros I 1019-1058
Khatchik II 1058-1060

 

VACANCY OF FIVE YEARS

Krikor II 1066-1105
Parsegh I 1105-1113
Krikor III 1113-1166
Nerses IV the Gracious 1166-1173
Krikor IV 1173-1193
Krikor V 1193-1194
Krikor VI 1194-1203
Hovhannes VI 1203-1221
Constandin I 1221-1267
Hagop I 1268-1286
Constandin II 1286-1289
Stephanos IV 1290-1293
Krikor VII 1293-1307

INSTALLATION IN SIS

Constandin III 1307-1322
Constandin IV 1323-1326
Hagop II 1327-1341
Mekhithar I 1341-1355
Hagop II (Once again) 1355-1359
Mesrob I 1359-1372
Constandin V 1372-1374
Boghos I 1374-1382
Theodoros II 1382-1392
Garabed I 1393-1404
Hagop III 1404-1411
Krikor VIII 1411-1418
Boghos II 1418-1430
Constandin VI 1430-1439
Krikor IX Mousapegiants 1439-1446

Election of another Catholicos in Etchmiadzin (1441)

See of Etchmiadzin See of Cilicia
Giragos I 1441-1443 Krikor IX Mousabegiants 1439-1446
Krikor X 1443-1465 Garabed 1446-1478
Aristakes II 1465-1469 Stephanos 1478-1488
Sarkis II 1469-1474 Hovhannes I 1488-1489
Hovhannes VII 1474-1484 Hovhannes II 1489-1525
Sarkis III 1484-1515 Hovhannes III 1525-1539
Zakaria II 1515-1520 Simeon I 1539-1545
Sarkis IV 1520-1536 Ghazar I 1545-1547
Krikor XI 1536-1545 Thoros I 1548-1550
Stephanos V 1545-1567 Khatchadour I 1551-1560
Mikael I 1567-1576 Khatchadour II 1560-1584
Krikor XII 1576-1590 Azaria I 1584-1601
David IV 1590-1629 Hovhannes IV 1602-1621
Movses III 1629-1632 Betros I (Coadjutor) 1602-1608
Philibos I 1633-1655 Minas I 1621-1632
Hagop IV 1655-1680 Simeon II 1633-1648
Yeghiazar I 1682-1691 Nerses I 1648-1654
Nahabed I 1691-1705 Thoros II 1654-1657
Aghexanter I 1706-1714 Khatchadour III 1657-1674
Asdvadzadour I 1715-1725 Sahag I 1674-1683
Garabed II 1726-1729 Azaria II 1683-1686
Apraham II 1730-1734 Krikor II 1686-1693
Apraham III 1734-1737 Asdvatzadour I 1693-1696
Ghazar I 1737-1751 Matheos I 1694-1705
Minas I 1751-1753 Hovhannes V 1705-1721
Aghexanter II 1753-1755 Bedros III (Coadjuteur) 1705-1721
Hagop V 1759-1763 Krikor III 1721-1729
Simeon I 1763-1780 Hovhannes VI 1729-1731
Ghougas I 1780-1799 Ghougas I 1731-1737
David V 1801-1807 Mikael I 1737-1758
Daniel I 1807-1808 Kapriel I 1758-1770
Yeprem I 1809-1830 Yeprem I 1771-1784
Hovhannes VIII 1831-1842 Theotoros III 1784-1796
Nerses V 1843-1857 Giragos I 1797-1822
Matheos I 1858-1865 Yeprem II 1823-1831
Kevork I 1866-1885 Mikael II 1832-1855
Magar I 1885-1891 Giragos II 1855-1865
Megerdich I 1892-1908 Mekerdich I 1871-1894
Matheos II 1908-1910 Sahag II 1902-1939
Kevork V 1911-1930 Installation in Antelias 1930
Khoren I 1932-1938 Papken I (Coadjutor) 1931-1936
Kevork VI 1945-1954 Bedros IV 1940
Vazken I 1955-1995 Karekin I 1943-1952
Karekin I 1995-1999 Zareh I 1956-1963
Karekin II 1999- Khoren I 1963-1983
Karekin II 1977-1995
Aram I 1995-

 

* Compiled from Amine Jules Iskandar “La Nouvelle Cilicie, Les Armenienes Du Liban” book, 1999. Pages 118-121