Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Բաժանմունքը ունի նաեւ հրատարակչական բաժին: Ստորեւ կը ներկայացնենք հրատարակուած գիրքերուն ցանկը.-

[wpspoiler name=”YEAR OF CHRISTIAN EDUCATION 2008 BOOKLET SERIES”]

«ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ՏԱՐԻ 2008» ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ

1. ԻՆՉՊԷ՞Ս ՊԷՏՔ Է ԱՊՐԻՆՔ ՄԵՐ ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԸ, Ղեւոնդ Աբղ. Բենդէզեան, թիւ 1, 16 էջ, Անթիլիաս, 2008։
HOW SHOULD WE LIVE OUR CHRISTIAN LIFE, Fr.
Ghevont Pentezian, (No.: 1), 16 p., Antelias, 2008.

2. ԻՆՉՈ՞Ւ ԵԿԵՂԵՑԻ ՅԱՃԱԽԵԼ, համադրեց՝ Ղեւոնդ Աբղ. Բենդէզեան, 16 էջ, Անթիլիաս, 2008։ (Թիւ 2)
WHY TO ATTEND THE CHURCH, compiled by Fr. Ghevont Pentezian, 16 p., Antelias, 2008. (No.: 2)

3. ՕԳՏԱԳՈՐԾԵՆՔ ՄԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԸ ԵՒ ՏԱՂԱՆԴԸ, համադրեց՝ Ղեւոնդ Աբղ. Բենդէզեան, 16 էջ, Անթիլիաս, 2008։ (Թիւ 3)
LET US USE OUR TIME AND TALENT, compiled by Fr. Ghevont Pentezian, 16 p., Antelias, 2008. (No.: 3)

4. ՃԱՆՉՆԱՆՔ ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ, համադրեց՝ Ղեւոնդ Աբղ. Բենդէզեան, 16 էջ, Անթիլիաս, 2008։ (Թիւ 4)
LET US RECOGNIZE THE SACRAMENT OF BAPTISM, compiled by Fr. Ghevont Pentezian, 16 p., Antelias, 2008. (No.: 4)

[/wpspoiler]

[wpspoiler name=”CHRISTIAN EDUCATION” BOOKLET SERIES”]

«ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ»
ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ

1. ՀՈԳԵԹՈՎ ՊԱՏՄՈՒԱԾՔՆԵՐ, Ա. հատոր, 158 էջ, Անթիլիաս,
1985: (Թիւ 1)
SPIRITUAL NARRATIVES, volume 1, 158 p., Antelias, 1985. (No.: 1)

2. ՀՈԳԵԹՈՎ ՊԱՏՄՈՒԱԾՔՆԵՐ, Բ. հատոր, 158 էջ, Անթիլիաս,
1985: (Թիւ 2)
SPIRITUAL NARRATIVES, volume 2, 158 p., Antelias, 1985. (No.: 2)

3. ՀՈԳԵԹՈՎ ՊԱՏՄՈՒԱԾՔՆԵՐ, Գ. հատոր, 158 էջ, Անթիլիաս,
1985: (Թիւ 3)
SPIRITUAL NARRATIVES, volume 3, 158 p., Antelias, 1985. (No.: 3)
4. ՀԱՅ ԿԻՆԸ, ԸՆՏԱՆԻՔԸ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ, Ազատուհի
Սիմոնեան, Անթիլիաս, 182 էջ, 1988: (Թիւ 6)
THE ARMENIAN WOMAN, FAMILY, ADOLESCENT, By
Azadouhy Simonian, Antelias, 182 p., 1988. (No.: 6)

5. ՏՐԱՄԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ, Աստղիկ Դաւիթեան, Անթիլիաս, 152 էջ, 1988: (Թիւ 7)
DIALOGUES FOR ELEMENTARY CHILDREN, By Asdghig Tavitian, Antelias, 152 p., 1988. (No.: 7)

6. ՄԱՇՏՈՑԻ ՈՐԴԻՆԵՐԸ, Վանիկ Սանթրեան, Արեւմտահայերէնի վերածեց՝ Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, 272 էջ, Անթիլիաս, 1993: (Թիւ 21) THE SONS OF MASHDOTS, By Vanig Santerian, translated to Western Armenian by Archbishop Zareh Aznavorian, 272 p., Antelias, 1993. (No.: 21)

7. ԻՄ ԱՂՕԹԱԳԻՐՔՍ, 3րդ տպագրութիւն, պատրաստեց՝ Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, 128 էջ, Անթիլիաս, 1994: (Թիւ 22)
MY PRAYERBOOK, 3rd edition, prepared by Archbishop Zareh Aznavorian, 128 p., Antelias, 1994. (No.: 22)

ԻՄ ԱՂՕԹԱԳԻՐՔՍ, 5րդ տպագրութիւն, պատրաստեց՝ Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, 128 էջ, Անթիլիաս, 1997: (Թիւ 22)
MY PRAYERBOOK, 5rd edition, prepared by Archbishop Zareh Aznavorian, 128 p., Antelias, 1997. (No.: 22)

ԻՄ ԱՂՕԹԱԳԻՐՔՍ, 6րդ տպագրութիւն, պատրաստեց՝ Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, 128 էջ, Անթիլիաս, 1997: (Թիւ 22)
MY PRAYER BOOK, 6rd edition, prepared by Archbishop Zareh Aznavorian, 128 p., Antelias, 1997. (No.: 22)
8. ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ, Ազատուհի Սիմոնեան, 120 էջ, Անթիլիաս, 1995: (Թիւ 32)
YOUTH AND EDUCATION, By Azadouhy Simonian, 120 p., Antelias, 1995. (No.: 32)

9. ՍԱՏԱՆԱՅԻ ԿԱՊԱՆՔՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ, Էռնեսթ Մոտերզոն, թարգմ. Անահիտ Մատոյեան-Խուտավերտեան, 96 էջ, Պէյրութ, 1995:
IN THE BONDS OF DEVIL, By Ernest Moderzon, translated to Armenian by Anahid Madoyan-Khoudaverdian, 96 p., Beirut, 1995.

10. ՍԻՍԻԱՆՈՍԻ ՀԱՅՈՑ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ ՆԵՐԲՈՂԵԱՆ Ի ՍՈՒՐԲ ՔԱՌԱՍՈՒՆՍՆ, աշխատասիրութիւն՝ Թամար Տասնապետեանի, 48 էջ, Անթիլիաս, 1995: (Թիւ 33)
THE CLEGYMAN OF SISIANOS, By Tamar Dasnabedian, 48 p., Antelias, 1995. (No.: 33)

11. LE MYSTERE MARIAL, Thamar Dasnabedian, 32 pp, Antelias, 1996. (No 38)

12. LA MARIOLOGIE ARMENIENNE, Thamar Dasnabedian, 48 pp, Antelias, 1996. (No 39)

13.ՀԱՒԱՏՈՎ ԽՈՍՏՈՎԱՆԻՄ, Ս. Ներսէս Շնորհալի Հայրապետի, Գրաբար եւ Աշխարհաբար, 32 էջ, Անթիլիաս, 1997: (Թիւ 44)
FAITHFULLY I CONFESS, By St. Nerses Shenorhaly, both in classical and modern Armenian, 32 p., Antelias, 1997. (No.: 44)

14.ԿԻՊՐԻԱՆՈՍ աղօթագիրք, վերատեսուած հրատարակութիւն, 176 էջ, Անթիլիաս, 1997: (Թիւ 45)
GIBRIANOU Prayer book, revised edition, 176 p., Antelias, 1997. (No.: 45)

15. ՇԱՐԱԿՆՈՑ ՀԱՅՑ. ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ, ՇԱՐԱԿԱՆ ՁԵՌԱՑ, 1100 Էջ, Անթիլիաս, 1997: (Թիւ 46)
ARMENIAN APOSTOLIC CHURCH CANTICLE BOOK, 1100 p., Antelias, 1997. (No.: 46)

16.ՔՐԻՍՏՈՆԷՈՒԹԻՒՆԸ ԻՆՉՊԷ՞Ս ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐՕՆ ԴԱՐՁԱՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ, Տ. Կորիւն Արք. Պապեան, 48 էջ, Անթիլիաս, 1997: (թիւ 49)
THE PROCLAMATION OF CHRISTIANITY IN ARMENIA, By Archbishop Gorun Babian, 48 p., Antelias, 1997. (No.: 49)

17. ԱՂՕԹՔՆԵՐ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՆ, Թամար Տասնապետեան, 184 էջ, Անթիլիաս, 1997: (Թիւ 50)
PRAYERS TO MOTHER OF GOD, By Tamar Dasnabedian, 184 p., Antelias, 1997. (No.: 50)

18. ՍՈՒՐԲ ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԵՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԱՐՁԸ, Պարթեւ Աբղ. Կիւլիւմեան, 112 էջ, Անթիլիաս, 1998: (Թիւ 54)
ST. GREGORY THE ILLUMINATOR AND THE CONVERSION OF ARMENIA, By Rev. Fr. Bartev Gulumian, 112 p., Antelias, 1998. (No.: 54)

19. ՈՒԽՏԱՒՈՐԻՆ ԱՂՕԹԱԳԻՐՔԸ, պատրաստեց՝ Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, 168 էջ, Անթիլիաս, 1998: (Թիւ 55)
PILGRIM՚S PRAYER BOOK, By Archbishop Zareh Aznavorian. A collection of prayers. 168 p., Antelias, 1998. (No.: 55)

20. ԻԳԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀՈԳԻՆ, Թամար Տասնապետեան, 160 էջ, Պէյրութ, 1998: (Թիւ 56)
THE SPIRIT OF FEMINISM, By Tamar Dasnabedian, La MՌre de Dieu, Etudes sur l՚Assomption et sur l՚image de la TrՌs-Sainte MՌre de Dieu. 160 p. Beirut, 1998. (No.: 56)
21.ՀՐԱՇԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆՔ ՄԱՐԻԱՄՈՒ, Թամար Տասնապետեան, 104 էջ, Պէյրութ, 1998: (Թիւ 57)
THE MIRACLES OF MARY, LES MIRACLES DE MARIE, By Tamar Dasnabedian, 104 p., Beirut, 1998. (No.: 57)

22. ՌՈԲԵՐՏ ԱՆԴՐԷԱՍԵԱՆԸ ԴԱՇՆԱԿԱՀԱՐ ԵՒ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺ, Շուշանիկ Աբոյեան, Ռուսերէնէ թարգմանեց՝ Կ. Հ. Մարկոսեան, 152 էջ, Անթիլիաս, 1999: (Թիւ 52)
ROBERT ANTREASIAN THE PIANIST AND THE PEDAGOGUE, By Shoushanig Apoyan, translated from Russian by G. H. Margossian, 152 p., Antelias, 1999. (No.: 52)

23.ՀՈԳԵՒՈՐ ԱՐԹՆՈՒԹԻՒՆ, Ն.Ս. Շնուտա Գ. Պապ, թարգմանութիւն՝ Հուրի Ազէզեան, 96 էջ, Անթիլիաս, 2000: (Թիւ 61)
THE SPIRITUAL ALERT, By His Holiness Pope Shenouda III, translated from Arabic by Houry Azezian, 96 p., Antelias, 2000. (No.: 61)

24.ԴԱՐՁ ԱՌ ԱՍՏՈՒԱԾ, Ն.Ս. Շնուտա Գ. Պապ, թարգմանութիւն՝ Հուրի Ազէզեան, 88 էջ, Անթիլիաս, 2000: (Թիւ 62)
CONVERSION TO GOD, By His Holiness Pope Shenouda III, translated from Arabic by Houry Azezian, 88 p., Antelias, 2000. (No.: 62)
25.ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԸ ԵՒ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ, հեղինակ՝ W. Burgess McCreary, անգլերէնէն թարգմանեց՝ Տ. Վրոյր Վրդ. Տէմիրճեան, 46 էջ, Անթիլիաս, 2000: (Թիւ 63)
THE BIBLE AND ADOLESCENT, By W. Burgess McCreary, translated from English and adapted by Rev. Fr. Vrouyr Demirdjian, 46 p., Antelias, 2000. (No.: 63)
26.ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԽՕՍՔԸ ԱՂԲԻՒՐ ՇՆՈՐՀՔԻ ԵՒ ՓՐԿՈՒԹԵԱՆ, Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Բաժանմունքի հրատարակութիւն, 64 էջ, Անթիլիաս, 2000: (Թիւ 64)
THE WORD OF GOD; A SOURCE OF GRACE AND SALVATION. A publication of the Christian Education Department. 64 p., Antelias, 2000. (No.: 64)

27.ՔՐԻՍՏՈՆԷՈՒԹԻՒՆԸ ԻՆՉՊԷ՞Ս ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐՕՆ ԴԱՐՁԱՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ, Տ. Փառէն Վրդ. Վարդանեան, Արաբերէն թարգմանութիւն, 48 էջ, Անթիլիաս, 2000: (Թիւ 66)
THE PROCLAMATION OF CHRISTIANITY IN ARMENIA, By Rev. Fr. Paren Vartanian, a translation from Arabic, 48 p., Antelias, 2000. (No.: 66)

28. ST. GREGORY THE ILLUMINATOR AND THE CONVERSION OF ARMENIA, Թամար Թօփճեան Տէր Օհաննէսեանի թարգմանութիւն, 88 էջ, Անթիլիաս, 2001: (Թիւ 68)
ST. GREGORY THE ILLUMINATOR AND THE CONVERSION OF ARMENIA, By Rev. Fr. Bartev Gulumian. Translated from Armenian to English by Tamar Topdjian-Der Ohannessian, 88 p., Antelias, 2001. (No.: 68)

29.ՎԱՐԴԱՆԱՇՈՒՆՉ ԵՐԳԵՐ, Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Բաժանմունքի հրատարակութիւն, 32 էջ, Անթիլիաս, 2002: (Թիւ 70)
VARTANIAN SONGS. A publication of the Christian Education Department of the Catholicosate, 32 p., Antelias, 2002. (No.: 70)

30.ՀՈԳԵՇԱՀ ԱՂՕԹՔՆԵՐ, Յովհաննէս Վրդ. Գառնեցի, Աշխարհաբարի վերածեց՝ Անուշվարդ (Անուշաւան Ծ. Վրդ. Դանիէլեան), Անթիլիաս, 2003, 48 էջ։
HOVHANNESS KARNETZI PRAYERS, translated by Anoushvart (Very Rev. Fr. Anoushavan Tanielian), 48 pages, Antelias, 2003.

31.ՄԻՇՏ ԱՂՕԹԵՆՔ, Աշխարհաբարի վերածեց՝ Զարեհ Արք. Ազնաւորեան, 87 էջ, Անթիլիաս, 2004։
PRAYERS FROM THE BOOK OF OFFICE, Archbishop Zareh Aznavorian, 87 pages, Antelias, 2004.

32.ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ, Մանուշակ Պոյաճեան, 202 էջ, Անթիլիաս, 2006:
ARMENIAN ECCLESIASTICAL STUDIES, Manoushag Boyadjian, 202 pages, Antelias, 2006.

33.ՎԱՐԴԱՆԱՇՈՒՆՉ ԵՐԳԵՐ, Բ. Տպագրութիւն, Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Բաժանմունքի հրատարակութիւն, 32 էջ, Անթիլիաս, 2007:
SONGS DEDICATED TO ST. VARTAN, A publication of the Christian Education Department of the Catholicosate, 2nd endition, 32 p., Antelias, 2007.

34. ԿԸ ՀԱՒԱՏԱՄ, Շաղիկ Թորիկեան, 24 էջ, Անթիլիաս, 2007։
I BELIEVE, Shaghik Torikian, 24 p., Antelias, 2007.

35. ԿԸ ՅՈՒՍԱՄ, Շաղիկ Թորիկեան, 24 էջ, Անթիլիաս, 2007։
I HOPE, Shaghik Torikian, 24 p., Antelias, 2007.

36. ՀԱՒԱՏՈՎ ԽՈՍՏՈՎԱՆԻՄ, Ս. Ներսէս Շնորհալի Հայրապետ, 55 էջ, Անթիլիաս, 2007։
IN FAITH I CONFESS, St. Nerses Shnorhali, 55 p., Antelias, 2007.

37.ԻՄ ԱՂՕԹԱԳԻՐՔՍ, 11-րդ տպագրութիւն, պատրաստեց՝ Զարեհ Արք. Ազնաւորեան, 132 էջ, Անթիլիաս, 2010: (Թիւ 95)
MY PRAYER BOOK, 11th edition, prepared by Archbishop Zareh Aznavorian, 132 p., Antelias, 2010. (No. 95)

38.ԿԻՊՐԻԱՆՈՍ աղօթագիրք, Գ. տպագրութիւն, 176 էջ, Անթիլիաս, 2010: (Թիւ 45)
A PRAYER BOOK CALLED KYPRIANOS, 3rd edition, 176 p., Antelias, 2010. (No. 45)

39.ՄԻՇՏ ԱՂՕԹԵՆՔ, Գ. տպագրութիւն, աշխարհաբարի վերածեց՝ Զարեհ Արք. Ազնաւորեան, 86 էջ, Անթիլիաս, 2010։ (Թիւ 85)
PRAYERS FROM THE BOOK OF OFFICE, 3rd edition, Archbishop Zareh Aznavorian, 86 p., Antelias, 2010. (No. 85)

40.ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ՄԵՐ ՏԻՐՈՋ ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՉԱՐՉԱՐԱՆՔՆԵՐՈՒՆ ՄԱՍԻՆ, Աւետիս Վրդ. Յովհաննէսեան: Աշխարհաբարի վերածեցին` Վ.Ա.Հ.ան Աբեղաներ, 112 էջ, Անթիլիաս, 2012: (Ք.Դ. 3,12.097)
CONSULTATION OF THE CRUCIFIXION OF OUR LORD JESUS CHRIST, Rev. Fr. Avedis Hovhannessian, translated from classical Armenian by Rev. Fathers V.A.H.an, 112 p., Antelias, 2012. (No 3,12.097)

[/wpspoiler]

[wpspoiler name=”CHRISTIAN EDUCATION LITERARY FUND”]
IN COLLABORATION WITH
“KHATCHER KALOUSDIAN” PEDAGOGICAL CENTER

«ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ» ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ
ԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ
«ԽԱՉԵՐ ԳԱԼՈՒՍՏԵԱՆ»
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆԻ

1. ԱՄԻՍ ՄԸ ԾՈՎՈՒՆ ՎՐԱՅ, Մատթէոս Մամուրեան, մանկավարժական պատշաճեցում՝ Գրիգոր Շահինեանի, 48 էջ, Անթիլիաս, 1990: (Թիւ 7)
A MONTH ON THE SEA, by Mathew Mamourian. pedagogical adaptation by Krikor Shahinian. 48 p., Antelias, 1990. (No.: 7)
2. ԳԻԺ ՂԱԶԱՐ, Ղազարոս Աղայեան, մանկավարժական պատշաճեցում՝ Գրիգոր Շահինեանի, Անթիլիաս, 1991:
SLY GHAZAR, by Ghazaros Aghayan, pedagogical adaptation by Krikor Shahinian, Antelias, 1991.
3. ՍԱՆԱՆԻՆ ԱՆԱՊԱՏԸ, պատմութիւն եւ նկար՝ Ալիք Մկրտիչեանի, 16 էջ, Անթիլիաս, 1991: (Թիւ 12)
THE DESERT OF SANAN, narration and images by Alik Megerdichian, 16 p., Antelias, 1991. (No.: 12)

4. ԱՐՇԱԿ Բ. ԵՒ ՇԱՊՈՒՀ ԵՐԿԱՐԱԿԵԱՑ, Փաւստոս Բուզանդ, խտացում եւ մանկավարժական պատշաճեցում՝ Գրիգոր Շահինեանի, 48 էջ, Անթիլիաս, 1991: (Թիւ 13)
ARSHAG II AND SHABOUH THE LONG-LIVED, by Pavesdos Puzant, shortening and pedagogical adaptation by Krikor Shahinian, 48 p., Antelias, 1991. (No.: 13)

5. ՄԵՐ ՎԱԶՔԸ, Հրանտ Մաթեւոսեան, Արեւմտահայերէնի վերածում եւ մանկավարժական պատշաճեցում՝ Գրիգոր Շահինեանի, 48 էջ, Անթիլիաս, 1992: (Թիւ 15)
OUR RUN, by Herant Matevossian,translation to the modern Armenian and pedagogical adaptation by Krikor Shahinian, 48 p., Antelias, 1992. (No.: 15)

6. ԻՄ ԳԱՅԼՍ, Հրանտ Մաթեւոսեան, Արեւմտահայերէնի վերածում եւ մանկավարժական պատշաճեցում՝ Գրիգոր Շահինեանի, 48 էջ, Անթիլիաս, 1992: (Թիւ 16)
MY WOLF, by Herant Matevossian, translation to the modern Armenian and pedagogical adaptation by Krikor Shahinian, 48 p., Antelias, 1992. (No.: 16)

7. ԿԱՐՄԻՐ ԺԱՄՈՒՑ, Արփիար Արփիարեան, վերախմբագրութիւն եւ մանկավարժական պատշաճեցում՝ Գրիգոր Շահինեանի, 80 էջ, Անթիլիաս, 1992: (Թիւ 17)
RED CAHRITY, by Arpiar Arpiarian, pedagogical adaptation by Krikor Shahinian, 80 p., Antelias, 1992. (No.: 17)

8. ՏԱՐԲԵՐ (հեքիաթ), Յասմիկ Շահինեան, 32 էջ, Անթիլիաս, 1993: (Թիւ 19)
DIFFERENT (fairy tale), by Hasmig Shahinian, 32 p., Antelias, 1993. (No.: 19)

9. ԾՈՎԻՆԱՐ, Ա. Դրուագ Սասնայ Ծռեր Դիւցազնավէպի, խտացում եւ մանկավարժական պատշաճեցում՝ Գրիգոր Շահինեանի, 40 էջ, Անթիլիաս, 1994: (Թիւ 23)
DZOVINAR, I. Episode of the “Grand sons of Sassoun”epic novel, shortening and pedagogical adaptation by Krikor Shahinian, 40 p., Antelias, 1994. (No.: 23)

10. ՍԱՆԱՍԱՐ ԵՒ ՊԱՂՏԱՍԱՐ, Բ. Դրուագ Սասնայ Ծռեր Դիւցազնավէպի, խտացում եւ մանկավարժական պատշաճեցում՝ Գրիգոր Շահինեանի, 64 էջ, Անթիլիաս, 1994: (Թիւ 24)
SANASAR AND BAGHDASAR, II Episode of the “Grand sons of Sassoun” epic novel, shortening and pedagogical adaptation by Krikor Shahinian, 64p., Antelias, 1994. (No.: 24)

11. ԱՌԻՒԾ ՄՀԵՐ, Գ. Դրուագ Սասնայ Ծռեր Դիւցազնավէպի, խտացում եւ մանկավարժական պատշաճեցում՝ Գրիգոր Շահինեանի, 48 էջ, Անթիլիաս, 1994: (Թիւ 25)
LION MEHER, III Episode of the “Grand sons of Sassoun” epic novel, shortening and pedagogical adaptation by Krikor Shahinian, 48p., Antelias, 1994. (No.: 25)

12. ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՒԻԹԻ ՄԱՆԿՈՒԹԻՒՆԸ, Դ. Դրուագ Սասնայ Ծռեր Դիւցազնավէպի, խտացում եւ մանկավարժական պատշաճեցում՝ Գրիգոր Շահինեանի, 48 էջ, Անթիլիաս, 1994: (Թիւ 26)
THE CHILDHOOD OF DAVID OF SASSOUN, IV Episode of the “Grand sons of Sassoun” epic novel, shortening and pedagogical adaptation by Krikor Shahinian, 48p., Antelias, 1994. (No.: 26)

13. ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՒԻԹԻ ՊԱՏԱՆՈՒԹԻՒՆԸ, Ե. Դրուագ Սասնայ Ծռեր Դիւցազնավէպի, խտացում եւ մանկավարժական պատշաճեցում՝ Գրիգոր Շահինեանի, 64 էջ, Անթիլիաս, 1994: (Թիւ 27)
THE ADOLESCENCE OF DAVID OF SASSOUN, V Episode of the “Grand sons of Sassoun” epic novel, shortening and pedagogical adaptation by Krikor Shahinian, 64p., Antelias, 1994. (No.: 27)

14. ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՒԻԹԻ ԵՒ ՄՍՐԱՅ ՄԵԼԻՔԻ ԿՌԻՒԸ, Զ. Դրուագ Սասնայ Ծռեր Դիւցազնավէպի, խտացում եւ մանկավարժական պատշաճեցում՝ Գրիգոր Շահինեանի, 48 էջ, Անթիլիաս, 1994: (Թիւ 28)
THE FIGHT OF DAVID OF SASSOUN AND MELIK OF EGYPT, VI Episode of the “Grand sons of Sassoun” epic novel, shortening and pedagogical adaptation by Krikor Shahinian, 48p., Antelias, 1994. (No.: 28)

15.ԴԱՒԻԹ ԵՒ ԽԱՆԴՈՒԹ, Է. Դրուագ Սասնայ Ծռեր Դիւցազնավէպի, խտացում եւ մանկավարժական պատշաճեցում՝ Գրիգոր Շահինեանի, 56 էջ, Անթիլիաս, 1994: (Թիւ 29)
DAVID AND KHANTOUT, VII Episode of the “Grand sons of Sassoun” epic novel, shortening and pedagogical adaptation by Krikor Shahinian, 56p., Antelias, 1994. (No.: 29)

16. ՓՈՔՐ ՄՀԵՐ, Ը. Դրուագ Սասնայ Ծռեր Դիւցազնավէպի, խտացում եւ մանկավարժական պատշաճեցում՝ Գրիգոր Շահինեանի, 40 էջ, Անթիլիաս, 1994: (Թիւ 30)
LITTLE MEHER, VIII Episode of the “Grand sons of Sassoun” epic novel, shortening and pedagogical adaptation by Krikor Shahinian, 40p., Antelias, 1994. (No.: 30)

17. ՄԱՆԿՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՊԱՏԱՆԵԿՈՒԹԻՒՆ, Գուրգէն Մահարի, խտացում եւ մանկավարժական պատշաճեցում՝ Գրիգոր Շահինեանի, 136 էջ, Անթիլիաս, 1996: (Թիւ 40)
CHILDHOOD AND ADOLESCENCE, by Kourken Mahary, shortening and pedagogical adaptation by Krikor Shahinian, 136p., Antelias, 1994. (No.: 40)

18.ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՒԱՆԴԱՎԷՊԵՐ, Մովսէս Խորենացի, մանկավարժական պատշաճեցում՝ Գրիգոր Շահինեանի, 40 էջ, Անթիլիաս, 1996: (Թիւ 41)
ARMENIAN TRADITIONAL STORIES, by Movses Khorenatsy, pedagogical adaptation by Krikor Shahinian, 40p., Antelias, 1996. (No.: 41)

19.ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՅԻՇԱՏԱԿՆԵՐ, Մատթէոս Մամուրեան, մանկավարժական պատշաճեցում՝ Գրիգոր Շահինեանի, 56 էջ, Անթիլիաս, 1999: (Թիւ 48)
STUDENT MEMORIES, by Mathew Mamourian,pedagogical adaptation by Krikor Shahinian, 56p., Antelias, 1999. (No.: 48)

20. ՀԱՅՐԻԿԻՆ ԵՒ ՏՈՒՏՈՒՆԻՆ ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ԱՐԿԱԾՆԵՐԸ, Գրիգոր Շահինեան, 32 էջ, Անթիլիաս, 1999: ( Թիւ 58)
THE ADVENTURES OF FATHER AND DOUDOUN, by Krikor Shahinian, 32 p., Antelias, 1999. (No.: 58)

21. ՊԻԺՈՒ, Գրիգոր Շահինեան, 24 էջ, Անթիլիաս, 2003։ “03,03.073”
BIJOU, Krikor Chahinian, 24 p., Antelias, 2003: (03,03.073)
22. ՓԻՆՈՔԻՈՅԻՆ ԱՐԿԱԾՆԵՐԸ, Քառլօ Քոլլոտի, Իտալերէնէ հայացուց՝ Տ. Պարթեւ Վրդ. Կիւլիւմեան, 224 էջ, Անթիլիաս, 2003։ “05,03.076”
THE ADVANTURES OF PINOCCHIO, Carlo Collodi, translated by Rev. Fr. Barthev Gulumian, 224 p., Antelias, 2003: (05,03.076)
23. ՆԻԼՍ ՀՈԼԿԵՐՍԸՆԻ ՀՐԱՇԱԼԻ ՃԱՄԲՈՐԴՈՒԹԻՒՆԸ, Սելմա Լակըրլոֆ, Մանկավարժական պատշաճեցում՝ Գրիգոր Շահինեանի, 111 էջ, Անթիլիաս, 2003։ “05,03.077”
THE MARVELOUS JOURNEY OF NEELS HOLGERSON, Selma
Lagerlof/Krikor Chahinian, 111 p., Antelias, 2003: (05,03.077)

24.ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐ, Ստեփան Զօրեան, Արեւմտահայերէնի վերածում եւ խտացում՝ Գ. Շահինեան,104 էջ, Անթիլիաս, 2003: “06.03.079”
SCHOOL YEARS, Stepan Zorian, translated to western Armenian by Krikor Shahinian. 104 p., Antelias, 2003: “06.03.079”

25.ԿԵԱՆՔԻՍ ՅՈՒՇԵՐԷՆ, Հրաչեայ Աճառեան, 104 էջ, Անթիլիաս, 2003։
MEMORIES, Hratchia Ajarian, 104 pages, Antelias, 2003.

26.ԳԻԼԼԻ ԼԻՃԻՆ ԳԱՂՏՆԻՔԸ, Վախթանք Անանեան, մանկավարժական պատշաճեցում՝ Գրիգոր Շահինեանի, 144 էջ, Անթիլիաս, 2003։
THE SECRET OF LAKE KILLY, Vakhtank Ananian / Krikor Chahinian, 144 pages, Antelias, 2003.

[/wpspoiler]

[wpspoiler name=”LIGHT AND WORLD LITERARY FUND”]

«ԼՈՅՍ ԵՒ ԱՇԽԱՐՀ» ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ

1. ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻ ԱՌԱԿՆԵՐՈՒՆ ԸՆԴՄԷՋԷՆ, Միւռոն Վրդ. Ազնիկեան, Ա. շարք, 144 էջ, Անթիլիաս, 1985: (Թիւ 1)
CHRISTIAN REALITIES THROUGH BIBLE FABLES, by Rev. Fr. Muron Aznigian, I. series, 144 p., Antelias, 1985. (No.: 1)

2. ԱՐՁԱԳԱՆԳ ՄԵԾ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻՆ, Մուշեղ Վրդ. Մարտիրոսեան, 128 էջ, Անթիլիաս, 1985: (Թիւ 5)
ECHO OF THE GREAT TEACHER, by Rev. Fr. Moushegh Mardirossian, 128 p., Antelias, 1985. (No.: 5)

3. ՄԱՐԻԱՄ ԱՍՏՈՒԱԾԱՄԱՅՐ, Թամար Տասնապետեան, 216 էջ, Անթիլիաս, 1991: (Թիւ 9)
MARY THE MOTHER OF GOD, by Tamar Dasnabedian, 216 p., Antelias, 1991. (No.: 9)

4. ՀԱՒԱՏՔԻՆ ՑՈԼՔԵՐԸ, Նշան Աբղ. Թօփուզեան, 136 էջ, Անթիլիաս, 1991: (Թիւ 10)
REFLECTIONS OF FAITH, by Rev. Fr. Neshan Topouzian, 136 p., Antelias, 1991. (No.: 10)

5. ԵՀՈՎԱՅԻ ՎԿԱՆԵՐՈՒ ԱՅԼԱՓՈԽՈՒԱԾ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԸ, Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, 160 էջ, Անթիլիաս, 1992: (Թիւ 14)
THE DIVERSIFIED BIBLE OF JEHOVAH WITNESSES, by Bishop Zareh Aznavorian, 160 p., Antelias, 1992. (No.: 14)

6. ՔԱՂՑՐ ՀՐԱՒԷՐԸ, Խորէն Վրդ. Տողրամաճեան, 176 էջ, Անթիլիաս, 1992: (Թիւ 18)
THE GRACIOUS INVITATION, by Rev. Fr. Khoren Doghramadjian, 176 p., Antelias, 1992. (No.: 18)

7. ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻԻ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ ՄԱՏԵԱՆԸ, Թամար Տասնապետեան, 184 էջ, Անթիլիաս, 1993: (Թիւ 20)
THE TRAGEDY BOOK OF GREGORY FROM NAREG, by Tamar Dasnabedian, 184 p., Antelias, 1993. (No.: 20)

8. ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ ՈՉ-ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԱՌԱՐԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ, Նարեկ Վրդ. Ալեէմէզեան, 64 էջ, Անթիլիաս, 1995: (Թիւ 35)
THE ARMENIAN APOSTOLIC CHURCH ANSWERS TO NON-ORTHODOX OBJECTIONS, by Rev. Fr. Nareg Alemezian, 64 p., Antelias, 1995. (No.: 35)

9. ԿՐՕՆՔ ԵՒ ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ, Թամար Տասնապետեան, 336 էջ, Անթիլիաս, 1996: (Թիւ 42)
RELIGIONS AND LOGIC, by Tamar Dasnabedian, 336 p., Antelias, 1996. (No.: 42)

10. ՄԱՐԻԱՄ ՀԱՅ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՆԺԱՐԻՆ ՄԷՋ, Թամար Տասնապետեան, 168 էջ, Անթիլիաս, 1996: (Թիւ 43)
MARY IN SCALE OF THE ARMENIAN ORTHODOX CHURCH, by Tamar Dasnabedian, 168 p., Antelias, 1996. (No.: 43)

11. ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԸ, Խորէն Վրդ. Տողրամաճեան, 184 էջ, Անթիլիաս, 1997: (Թիւ 51)
THE SECRET OF SUCCESS, by Rev. Fr. Khoren Doghramadjian,184 p., Antelias, 1997. (No.: 51)

12. ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԲԱՐՈՅԱԿԱՆԸ ԵՒ 21ՐԴ ԴԱՐԸ, Գրիգոր Վրդ. Չիֆթճեան, 184 էջ, Անթիլիաս, 2000: (Թիւ 60)
THE CHURCH, MORALITY, AND 21TH CENTURY, by Rev. Fr. Krikor Chifdjian, 184 p., Antelias, 2000. (No.: 60)

13. ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ ՈՉ-ՈՒՂՂԱՓԱՌ
ԱՌԱՐԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ – ARMENIAN CHURCH՚S
RESPONSES TO NON-ORTHODOX OBJECTIONS, Բ.
տպագրութիւն, Նարեկ Եպս. Ալեէմէզեան, 119 էջ, Անթիլիաս,
2003։ “Թիւ 74”
ARMENIAN CHURCH՚S RESPONSES TO NON-ORTHODOX
OBJECTIONS, 2nd Edition, Bishop Nareg Alemezian, 119 p.,
Antelias, 2003: (03,03.074)

14. ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻԻ Բ. ԵՒ Գ. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ՆԵՐԲՈՂՆԵՐԸ (ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ), Թամար Տասնապետեան, 159 էջ, Անթիլիաս, 2003։
GREGOIRE DE NAREK, PANEGYRIQUES DE LA SAINTE MERE DE DIEU ( PERSPECTIVES THEOLOGIQUES), Thamar Dasnabedian, 160 pages, Antelias, 2003.

15. ՃՇՄԱՐԻՏ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԸ, Վաղինակ Վրդ. Մելոյեան, 226 էջ, Անթիլիաս, 2004։
GENUINE REBIRTH, Fr. Vaghinag Meloyan, 226 pages, Antelias, 2004.

[/wpspoiler]

[wpspoiler name=”RITUAL TEXTS”]

ԾԻՍԱԿԱՆ ԲՆԱԳԻՐՆԵՐ

1. ԿԱՆՈՆ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՕԾՄԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ, Գրաբար/Աշխարհաբար, Աշխարհաբարի վերածեց՝ Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, 88 էջ, Անթիլիաս, 1995: (Թիւ 33)
ORDINATION AND CONSECRATION RULES OF THE CATHOLICOS, both in classical and modern Armenian, translated to modern Armenian by Bishop Zareh Aznavorian, 88 p., Antelias, 1995. (No.: 33)

2. THE DIVINE LITURGY AND THE 0RDER OF THE CONSECRATION OF THE CATHOLICOS, translated into English by Rev. Kourken Yaralian and Miss Manoushag Boyadjian, 64 pp, Antelias, 1995. (No 34)

3. ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԿԱՐԳ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՈՐՄԱՆԿԱՐՆԵՐՈՒ ԵՒ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐՈՒ, ՏԷՐՈՒՆԻ ԵՒ ՍՐԲՈՑ, Գրաբար/Աշխարհաբար, Աշխարհաբարի վերածեց՝ Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, 96 էջ, Անթիլիաս, 1996: (Թիւ 36)
CONSECRATION ORDERS OF CHURCH WALL PAINTINGS AND ICONS, both in classical and modern Armenian, translated to modern Armenian by Bishop Zareh Aznavorian, 96 p., Antelias, 1996. (No.: 36)

4. ԿԱՆՈՆ ՍՈՒՐԲ ՄԻՒՌՈՆԻ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ, Գրաբար/Աշխարհաբար, Աշխարհաբարի վերածեց՝ Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, 112 էջ, Անթիլիաս, 1996: (Թիւ 37)
CONSECRATION RULES OF HOLY MURON, both in classical and modern Armenian, translated to modern Armenian by Bishop Zareh Aznavorian, 112 p., Antelias, 1996. (No.: 37)

5. ԿԱՆՈՆ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՕԾՄԱՆ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻ, Գրաբար/Աշխարհաբար, Աշխարհաբարի վերածեց՝ Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, 128 էջ, Անթիլիաս, 1997: (Թիւ 47)
ORDINATION AND CONSECRATION RULES OF THE BISHOP, both in classical and modern Armenian, translated to modern Armenian by Bishop Zareh Aznavorian, 128 p., Antelias, 1997. (No.: 47)

6. ԽՈՐՀՐԴԱՏԵՏՐ ՀԱՅՑ. ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ, Աշխարհաբարի վերածեց՝ Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, 128 էջ, Անթիլիաս, 1999:
ARMENIAN APOSTOLIC CHURCH COUNCIL-BOOK, translated to modern Armenian by Bishop Zareh Aznavorian, 128 p., Antelias, 1999.

7. ԺԱՄԱԳԻՐՔ ԱՐԵՒԱԳԱԼԻ ԵՒ ՀՍԿՈՒՄԻ, Աշխարհաբարի վերածեց՝ Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, 272 էջ, Անթիլիաս, 2000: (Թիւ 59)
DAWN AND EVE PRAYER-BOOK, translated to modern Armenian by Bishop Zareh Aznavorian, 272 p., Antelias, 2000.

8. ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան հրատարակութիւն, մասնակցութեամբ Լիբանանի Սուրբ Գրոց
Ընկերութեան, 920 էջ, Անթիլիաս, 2001։
THE NEW TESTAMENT, WESTERN ARMENIAN NEW TRANSLATION, Armenian Catholicosate of Cilicia and Bible Society of Lebanon, Antelias 2001, 920 p.

9. ՍԱՂՄՈՍՆԵՐ, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան
հրատարակութիւն, Լիբանանի Ս. Գրոց Ընկերութեան հետ
գործակցաբար, 270 էջ, Անթիլիաս, 2002։
PSALMS, Armenian Catholicosate of Cilicia and Bible Society of
Lebanon, Antelias 2002, 270 p.

10. ԿԱՆՈՆ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՔԱՀԱՆԱՅԻ ԵՒ
ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ՎԵՂԱՐԻ, Աշխարհաբարի վերածեց՝ Գերշ. Տ.
Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, 157 էջ, Անթիլիաս, 2003։
“05,03.078”
ORDINATION OF PRIESTS, In Classical and Modern Western
Armenian, Bishop Zareh Aznavorian, 157 p., Antelias 2003:
(05,03.078)

11. ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ “ՎԱՒԵՐԱԳԻՐՆԵՐ”,
համադրում՝ Գերշ. Տ. Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, 221 էջ,
Անթիլիաս, 2003։ “04,03.075”
SEMINAR FOR CLERGY, compiled by Bishop Zareh Aznavorian,
221 p., Antelias 2003: (04,03.075)

12. ՍԱՂՄՈՍՆԵՐ, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն եւ Լիբանանի Ս. Գրոց Ընկերութիւն գործակցութիւն, 270 էջ, Անթիլիաս, 2002։
PSALMS, Armenian Catholicosate of Cilicia and Bible Society of Lebanon, 270 pages, Antelias, 2002.

13. ԿԱՆՈՆ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՔԱՀԱՆԱՅԻ ԵՒ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ՎԵՂԱՐԻ, Աշխարհաբարի վերածեց՝ Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, 157 էջ, Անթիլիաս, 2003։
ORDINATION OF PRIESTS, In Classical and Modern Western Armenian, Bishop Zareh Aznavorian, 157 pages, Antelias, 2003.

14. ԿԱՆՈՆ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ԴՊՐԱՑ, ԿԻՍԱՍԱՐԿԱՒԱԳԱՑ, ՍԱՐԿԱՒԱԳԱՑ, Աշխարհաբարի վերածեց՝ Զարեհ Արք. Ազնաւորեան, 151 էջ, Անթիլիաս, 2006։
ORDINATION OF ACOLATES, SUB-DEACONS AND DEACONS, In Classical and Modern Western Armenian, Archbishop Zareh Aznavorian, 151 pages, Antelias, 2006.

15. ԿԱՆՈՆ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏԱՑ ԳԱՒԱԶԱՆ ՏԱԼՈՅ, ԾԱՅՐԱԳՈՅՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆ, Աշխարհաբարի վերածեց՝ Զարեհ Արք. Ազնաւորեան, 231 էջ, Անթիլիաս, 2006։
ORDINATION OF VARTABEDS, AND SUPREME VARTABEDS, In Classical and Modern Western Armenian, Archbishop Zareh Aznavorian, 231 pages, Antelias, 2006.

16.ԿԻՐԱԿԻ ՕՐԵՐՈՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՆՉԱԿԱՆ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐ, Բ. Տպագրութիւն, 354 էջ, Անթիլիաս, 2007։
GOSPEL READING FOR SUNDAYS, 2nd Edition, 354 pages, Antelias, 2007.

17. ՊԱՏԱՆԻՆԵՐՈՒՆ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԸ, վերապատմում՝ Բէթ Ալեքսանտրի, թարգմանութիւն՝ Սիրուն Յովսէփեանի, հրատարակութիւն՝ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան, գործակցութեամբ Լիբանանի Ս. Գրոց Ընկերութեան, 256 էջ, Անթիլիաս, 2006։
CHILDREN’S BIBLE, retold by Pat Alexander, translated by Siroun Hovsepian, publication of Armenian Catholicosate of Cilicia and Bible Society of Lebanon, 256 p.p., Antelias, 2006.

[/wpspoiler]

[wpspoiler name=”MUSICAL INHERITANCE” PUBLICATIONS”]

«ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԻՒՆ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

1. ԵՐԵՔ ԵՐԳԵՐ, Վահրամ Էմմիեան, 16 էջ, Անթիլիաս, 1990:
THREE SONGS, by Vahram Emmiyan, 16 p., Antelias, 1990.

2. ԱՆՁԻՆՔ ՆՈՒԻՐԵԱԼՔ, Մեղրիկ Վրդ. Բարիքեան, 20 էջ, Անթիլիաս, 1990:
DEVOTED PERSONS, by Rev. Fr. Meghrig Parikian, 20p., Antelias, 1990.

3. ԴԻՒՑԱԶՆԵՐԳՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՉՈՐՍ ԱՅԼ ԿՏՈՐՆԵՐ ԴԱՇՆԱԿԻ ՀԱՄԱՐ, Ստեփան Էմմիեան, 32 էջ, Անթիլիաս, 1993: (Հ.Ե.Ժ. Թիւ 21)
EPIC AND FOUR OTHER PIECES FOR PIANO, by Stephan Emmiyan, 32 p., Antelias, 1993. (A. C. I. No.: 21)

4. ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՅՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ, Արա Մանաշ, 32 էջ, Անթիլիաս, 1993: (Հ.Ե.Ժ. Թիւ 22)
ARMENIA PRIME HOMELAND, by Ara Manash, 32 p., 1993. (A. C. I. No.: 22)

5. ԴԱՇՆԱԿԻ ԿՏՈՐՆԵՐ, Սահակ Արք. Այվազեան, Բ. լրացուած հրատարակութիւն, 24 էջ, Անթիլիաս, 1994: (Հ.Ե.Ժ. Թիւ 23)
PIANO PIECES, Archbishop Sahag Ayvazian, II edition, 24 p., Antelias, 1994. (A. C. I. No.: 23)

6. ՍՐԲԱԶԱՆ ՍՈՆԱԹ ԵՒ ՍՐԲԱԶԱՆ ՆԱԽԵՐԳԱՆՔ ԵՒ ԽՈՒՍԱՆՈՒԱԳ, Սեդրակ Սեդրակեան, 32 էջ, Անթիլիաս, 1994: (Հ.Ե.Ժ. Թիւ 24)
HOLY SONNET AND HOLY PROLOGUE AND FUGUE, by Setrag Setragian, 32 p., Antelias, 1994. (A. C. I. No.: 24)

7. ԱՆՑԵԱԼԻ ՈՐՄԱՆԿԱՐՆԵՐ, Երուանդ Երկանեան, սուիթ երգեհոնի համար, եւ ԵՐԿՈՒ ՍԱՂՄՈՍ, խառն երգչախումբի եւ երգեհոնի համար, 44 էջ, Անթիլիաս, 1994: (Հ.Ե.Ժ. Թիւ 25)
FOREGOING WALL PAINTINGS, by Yervant Yerganian, for organ, and TWO PSALM, for organ, 44 p., Antelias, 1994. (A. C. I. No.: 25)

8. ԵՐԳԵՑԷՔ ՄԻՇՏ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐ, Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, տասնըհինգ երգեր փոքրերու եւ պատանիներու համար, 64 էջ, Անթիլիաս, 1995: (Հ.Ե.Ժ. Թիւ 26)
ALWAYS SING CHILDREN, by Bishop Zareh Aznavorian, 15 sonds for children and adolescents, 64 p., Antelias, 1995. (A. C. I. No.: 26)

9. ԱՊՐԻԼԵԱՆ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐ, Սեդրակ Սեդրակեան, Օրաթորիօ՝ մենակատարներու, երգչախումբի եւ նուագախումբի համար (դաշնակի վերածում), 120 էջ, Անթիլիաս, 1996: (Հ.Ե.Ժ. Թիւ 27)
APRIL MARTYRS, by Setrag Setragian, 120 p., Antelias, 1996. (A. C. I. No.: 27)

10. ԴԱՇՆԱՒՈՐԵԱԼ ՇԱՐԱԿԱՆՆԵՐ, Մեղրիկ Վրդ. Բարիքեան, քառաձայն երգչախումբի եւ դաշնակի համար, 120 էջ, Անթիլիաս, 1996: (Հ.Ե.Ժ. Թիւ 28)
HARMONIZED CANTICLES, by Rev. Fr. Meghrig Parikian, 120 p., Antelias, 1996. (A. C. I. No.: 28)

11. ՆԵՐԲՈՂ ՏԻՐՈՋ՝ ՄԵՐ ՓՐԿՉԻՆ, Վահրամ Էմմիեան, 16 էջ, Անթիլիաս, 2001: (Հ.Ե.Ժ. Թիւ 29)
PRAISE TO LORD OUR SAVIOR, by Vahram Emmiyan, 16 p., Antelias, 2001. (A. C. I. No.: 29)

12. PIECES FROM THE ARMENIAN LITURGY AND
ARMENIAN SONGS, Մկրտիչ Միքայէլեան, 49 էջ,
Անթիլիաս, 2002։ “Հ.Ե.Ժ. Թիւ 30”
PIECES FROM THE ARMENIAN LITURGY AND
ARMENIAN SONGS, Megerdich Mikayelian, Antelias 2002, 49p., “No 30”.

[/wpspoiler]

[wpspoiler name=”OUR FATHERS SPEAK” LITERARY FUND”]

«ՄԵՐ ՀԱՅՐԵՐԸ ԿԸ ԽՕՍԻՆ» ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ

1. LES HOMELIES DU CATHOLICOS HOVHAN MANDAKOUNI, Ֆրանսերէն թարգմանութիւն՝ Տ. Եփրեմ Արք. Թապագեան, 220 էջ, Անթիլիաս, 2000: (Թիւ 65)
LES HOMELIES DU CATHOLICOS HOVHAN MANDAKOUNI, translated to French by Archbishop Yeprem Tabakian, 220 p., Antelias, 2000. (No.: 65)

2. ՅՈՎՀԱՆ ՄԱՆԴԱԿՈՒՆԻ ՀԱՅՐԱՊԵՏ ՃԱՌԵՐ, աշխարհաբարի վերածեց՝ Տ. Եփրեմ Արք. Թապագեան,448 էջ, Անթիլիաս, 2001: (Թիւ 69)
HOVNAN MANTAGOUN PATRIARCH – SPEECHES, translated to modern Armenian by Archbishop Yeprem Tabakian, 448 p., Antelias, 2001. (No.: 69)

3. ԽՐԱՏՆԵՐ (Վարդան Վարդապետ Այգեկցի), աշխարհաբարի վերածեց՝ Պարթեւ Վրդ. Կիւլիւմեան,136 էջ, Անթիլիաս, 2002: (Թիւ 71):
ADVICES (Rev. Fr. Vartan from Aykeg), translated to modern Armenian by Rev. Fr. Bartev Gulumian, 136 p., Antelias, 2002. (No.: 71)

4. ԽՐԱՏ ՈՒՂԻՂ ՀԱՒԱՏՔԻ ԵՒ ԱՌԱՔԻՆԻ ՄԱՔՈՒՐ ՎԱՐՔԻ, Ս. ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ, աշխարհաբարի վերածեց Նարեկ Եպս. Ալիեմեզեան, 189 էջ, Անթիլիաս, 2002: (Թիւ 72):
EXHORTATION TO ORTHODOX FAITH AND A VIRTUOUS
LIFE By SAINT GREGORY OF NAREG, translated to modern
Armenian by Bishop Nareg Alemezian, 189 p, Antelias, 2002. (No.:
72)

[/wpspoiler]

[wpspoiler name=”ARCHBISHOP SEMPAD LAPADJIAN PUBLICATION FUND”]

«ՍՄԲԱՏ ԱՐՔ. ԼԱՓԱՃԵԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ՖՈՆՏ»

1. ԻՄ ԱՂՕԹԱԳԻՐՔՍ, պատրաստեց՝ Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, 132 էջ, Անթիլիաս, 1999, 7րդ տպագրութիւն (Թիւ 22): (Թիւ 1)
MY PRAYER BOOK, by Bishop Zareh Aznavorian, 132 p., Antelias, 1999, 7th edition (No.: 22). (No.: 1)

2. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆԸ ՀԱՅ ՎԱՐԴԱՊԵՏԱԿԱՆ ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ, Թամար Տասնապետեան, 114 էջ, Անթիլիաս, 1999: (Թիւ 2): 1700-Ամեակի Մատենաշար:
THE MOTHER GOD IN THE DOGMATIC THEOLOGY OF THE ARMENIAN CHURCH, by Tamar Dasnabedian, 114 p., Antelias, 1999. (No.: 2). 1700th Anniversary Literary fund.

3. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԾԻՍԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ, Գրիգոր Վրդ. Չիֆթճեան, 146 էջ, Անթիլիաս, 2001: (Թիւ 3):
PRACTICAL RITUAL KNOWLEDGE, by Rev. Fr. Krikor Chifdjian. Presents the ritual details of Church services. 146 p., Antelias, 2001. (No.: 3)

4. ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ “ՎԱՒԵՐԱԳԻՐՆԵՐ”,
համադրում՝ Գերշ. Տ. Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, 221 էջ,
Անթիլիաս, 2003։ “04,03.075”
SEMINAR FOR CLERGY, compiled by Bishop Zareh Aznavorian,
221 p., Antelias 2003: (04,03.075)

5.ԱՒԵՏԱՐԱՆ ՃԱՇՈՒ, Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Բաժանմունքի հրատարակութիւն, 275 էջ, Անթիլիաս, 2007։
GOSPEL READINGS, a publication of the Christian Education Department of the Catholicosate, 275 p., Antelias, 2007.

6. ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԻՒՂԱԲԵՐԻՑ, Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Բաժանմունքի հրատարակութիւն, 13 էջ, Անթիլիաս, 2007։
GOSPEL READINGS, a publication of the Christian Education Department of the Catholicosate, 13 p., Antelias, 2007.

7.ԽՈՐՀՐԴԱՏԵՏՐ ՍՐԲԱԶԱՆ ՊԱՏԱՐԱԳԻ, Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Բաժանմունքի հրատարակութիւն, 40 էջ, Անթիլիաս, 2007։
TEXT OF EUCHARISTIC CELEBRATION, Armenian Orthodox Church, a publication of the Christian Education Department of the Catholicosate, 40 p., Antelias, 2007.

8. ԻՄ ԱՂՕԹԱԳԻՐՔՍ, 10րդ տպագրութիւն, պատրաստեց` Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, 132 էջ, Անթիլիաս, 2007։
MY PRAYER-BOOK, Bishop Zareh Aznavorian, 132 p., Antelias, 2007.

[/wpspoiler]

[wpspoiler name=”THE CHRISTIAN AND SPIRITUAL VALUES BOOKLET SERIES”]

«ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՆ ԵՒ ՀՈԳԵՒՈՐ ԱՐԺԷՔՆԵՐԸ»
ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ

1.- ՊԱՀՔԻՆ ԻՄԱՍՏԸ ՄԵՐ ԿԵԱՆՔԻՆ ՄԷՋ, Թորգոմ Աբղ. Տօնոյեան, 24 էջ, Անթիլիաս, 2007։

THE MEANING OF BAHK IN OUR LIFE, Fr. Torkom Donoyan, 24 pages, Antelias, 2007.

2.- Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ, Թորգոմ Աբղ. Տօնոյեան, 32 էջ, Անթիլիաս, 2007։
ST. GREGORY THE ILLUMINATOR, Fr. Torkom Donoyan, 32 pages, Antelias, 2007.

3.- ԵՀՈՎԱՅԻ՞ ՎԿԱՆԵՐ ԹԷ ՍՏՈՒԹԵԱՆ ՎԿԱՆԵՐ, այս գրքոյկը խտացումն է Զարեհ Եպս. Ազնաւորեանի «Ճշմարտութիւնը Եհովայի Վկաներուն Մասին» գրքին, 71 էջ, Անթիլիաս, 2007։
JEHOVAH՚S WITNESSES OR WITNESSES OF LIES?, Bishop Zareh Aznavorian, 71 pages, Antelias, 2007.

4.- ԱՍՏՈՒԱԾԱՄԱՅՐԸ ԵՒ ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ, Թորգոմ Աբղ. Տօնոյեան, 46 էջ, Անթիլիաս, 2007։
MOTHER OF GOD AND THE ARMENIAN CHURCH, Rev. Fr. Torkom Donoyan, 46 pages, Antelias, 2007.

5. Ս. ՎԱՐԴԱՆԱՆՔ ԵՒ Ս. ՂԵՒՈՆԴԵԱՆՔ, Թորգոմ Աբղ. Տօնոյեան, 39 էջ, Անթիլիաս, 2008։
STS. VARTANANK AND STS. GHEVONTIANK, Fr. Torkom Donoyan, 39 p., Antelias, 2008.

6. ԱՒԱԳ ՇԱԲԱԹ, Թորգոմ Աբղ. Տօնոյեան, 46 էջ, Անթիլիաս, 2008։
AVAK SHAPAT – HOLY WEEK AND EASTER, Fr. Torkom Donoyan, 46 p., Antelias, 2008.

[/wpspoiler]

[wpspoiler name=”CD / DVD”]

ԽՏԱՍԱԼԻԿ

1.- ՓՈՒՆՋ ՇԱՐԱԿԱՆՆԵՐՈՒ, երգեցողութիւն՝ Զարեհ Արք. Ազնաւորեանի, ընթերցանութիւն՝ Օշական Արք. Չօլոյեան, 29 շարական, Անթիլիաս, 2007։
HYMNS OF THE ARMENIAN ORTHODOX CHURCH, by Arch. Zareh Aznavorian / Arch. Oshagan Choloyan, 29 hymns, Antelias, 2007.

2.- ՇԱՐԱԿԱՆ ՄԵԾ ՊԱՀՈՑ ԿԻՐԱԿԻՆԵՐ, Ա եւ Բ, երգեցողութիւն՝ Զարեհ Արք. Ազնաւորեանի, Մեղրիկ Ծ. Վրդ. Բարիքեանի, Գրիգոր Ծ. Վրդ. Չիֆթճեանի, 36 երգ, Անթիլիաս, 2007։
HYMNS OF GREAT LENT SUNDAYS, part I & part II, by Archbishop Zareh Aznavorian, V.Rev. Fr. Meghrik Parikian, and V.Rev. Fr. Krikor Chiftjian, 36 hymns, Antelias, 2007.

3.- ՇԱՐԱԿԱՆ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ԿԻՐԱԿԻՆԵՐՈՒ, երգեցողութեամբ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան միաբան հայրերու, ղեկավարութեամբ Գերշ. Տ. Կոմիտաս Արք. Օհանեանի, 18 շարական, Անթիլիաս, 2007։
HYMNS OF HOLY RESURRECTION, prepared by the collective efforts of members of the Catholicosate’s Brotherhood, under the guidance of Archbishop Gomidas Ohanian, 18 hymns, Antelias, 2007.

4.- ԱՐԵՒԱԳԱԼԻ ԵՒ ՀՍԿՈՒՄԻ ԵՐԳԵՐ, երգեցողութեամբ՝ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Միաբան Հայրերու, ղեկավարութեամբ՝ Գերշ. Տ. Կոմիտաս Արք. Օհանեանի, 13 երգեր, Անթիլիաս, 2008։ (Թիւ 4)
HYMNS OF AREVAKAL & HESGOOM, prepared by the collective efforts of the Brotherhood of the Catholicosate, under the guidance of Archbishop Gomidas Ohanian, 13 hymns, Antelias, 2008. (No. 4)

[/wpspoiler]