Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին Ս. Զատկուան եւ Ապրիլ 24-ի Պատգամը

ՙՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ՇՈՒՆՉՆ Է ԱՀԱ…՚   Աւետարանին վկայութեան համաձայն, երբ Կիրակի առաւօտ խումբ մը կիներ խաչուած ու թաղուած Քրիստոսին գերեզմանը գացին խունկ...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին պատգամը զոր տուաւ Ապրիլ 24-ի իրիկուան, Անթիլիասի Մայրավանքի Ապրիլեան Նահատակներու Մատրան առջեւ, հոծ բազմութեան ներկայութեան

ԱՐԺԵՒՈՐՈՒՄ, ՆԵՐԴԱՇՆԱԿՈՒՄ ՈՒ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ   Սոյն գրութիւնը խտացումն է Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին պատգամին, զոր տուաւ Ապրիլ 24-ի իրիկուան,...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի Ս. Ծննդեան Պատգամը

ԱՍՏՈՒԾՈՅ ՄԱՐԴԵՂԱՑՈՒՄԸ՝ ՀՐԱՒԷՐ ՄԱՐԴՈՒՆ ԱՍՏՈՒԱԾԱՑՄԱՆ   ՙԱստուած մարդացաւ, որպէսզի մարդը աստուածանայ…՚: Սուրբ Աթանաս Հայրապետին վերագրուած այս...

Read More

2011։ ‘Հայ Մանուկի Տարի’

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Թեմակալ Առաջնորդներուն, Հոգեւոր Դասուն, Ազգային Իշխանութեանց, եւ մեր ժողովուրդի զաւակներուն  ...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետի պատգամը խօսուած Հայ Գիրքի 32–րդ Ցուցահանդէսի բացման, Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ, Կիրակի, 31 Հոկտեմբեր, 2010–ին

ՀԱՅ ԳԻՐՔԸ՝ ԴՊՐՈ՜ՑԸ ՀԱՅՈՒՆ   Սոյն գրութիւնը խտացումն է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետի պատգամին, խօսուած Հայ Գիրքի...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին տուած պատգամը ուղղուած Պիքֆայայի Ուխտի Օրուան առիթով Ս. Աստուածածին մատրան շրջափակին մէջ հաւաքուած հոծ բազմութեան, 14 Օգոստոս 2010

ՍՈՒՐԲ ՄԱՐԻԱՄ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ՝ ԳԵՐԱԳՈՅՆ ՏԻՊԱՐԸ ՀԱՅ ԿՆՈՋ   Սոյն գրութիւնը խտացումն է Սուրբ Աստուածածնայ Վերափոխման տօնին, Պիքֆայայի Ուխտի Օրուան...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի Հայրապետական Պատգամը Գրողներու Համահայկական 5-րդ համագումարին (Երեւան, 28 Յունիս-2 Յուլիս 2010)

Հոգեկան անհուն ուրախութեամբ եւ Հայրապետական օրհնութեամբ կ’ողջունենք ձեզ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավանքէն, այն խոր...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին Ս. Զատկուան Պատգամը

ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԸ՝ ԱՂԲԻՒՐ ՅԱՒԻՏԵՆԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԻ   ՙԻնչպէս մարդով մը սկիզբ առաւ մահը, նոյնպէս մարդով մը սկիզբ կ’առնէ մեռելներու Յարութիւնը՚ (Ա....

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի Ս. Ծննդեան Պատգամը

ԿԱՌՉԻԼ ՄՆԱՅՈ՜ՒՆ ԱՐԺԷՔՆԵՐՈՒՆ   Ձեր գանձը մի՜ դիզէք երկրի վրայ, ուր ցեցն ու ժանգը կը փճացնեն…՚ (Մատթ. 6. 19):   Այս պատկերաւոր բացատրութեամբ Քրիստոս...

Read More

2010։ Հայ Կնոջ Տարի

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ   Հ Ա Յ  Կ Ն Ո Ջ  Տ Ա Ր Ի 2 0 1 0   Պ Ա Տ Գ Ա Մ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ   ԱՆԹԻԼԻԱՍ   ...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի տուած Հայրապետական Պատգամը Նահատակաց Մատրան առջեւ, 10 Հոկտեմբեր 2009, երեկոյեան ժամը 6-ին ճիշդ այդ պահուն երբ Զուիցերիոյ մէջ կը ստորագրուէր հայ-թրքական համաձայնագիրը

ՀԱՒԱՏԱՐԻՄ՝ ՄԵՐ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՙՈՉ՚ԻՆ ՈՒ ՙԱՅՈ՚ԻՆ   Սոյն գրութիւնը խտացումն է   Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ բազմահազար ժողովուրդի ներկայութեան...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի խօսքը Հայաստան-Թուրքիա բանակցութիւններուն մասին

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐՆԵՐԸ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻ՜Ն ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ ՀԱՐԿ Է ԴԻՄԱԳՐԱՒԵԼ   Հայաստան-Թուրքիա կապերու ծիրէն ներս արձանագրուած վերջին...

Read More