Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի Ս.Ծննդեան պատգամը

ԲԵԹՂԵՀԷՄԻ ՊԱՏԳԱՄԸ՝ ՍԷՐԸ ԾԱՌԱՅՈՒԹԵԱՆ ՎԵՐԱԾԵԼ   Թեսաղոնիկէի եկեղեցւոյ ուղղած իր նամակին մէջ, Պօղոս Առաքեալ կ’ըսէ, թէ կարեւորը Քրիստոսի երկրորդ...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Հայրապետական Օրհնութեան Գիրը ուղղուած հայկական լրագրամիջոցներու համագումարին, Հոկտեմբեր 4–6, Երեւան

ՙՅԻՇԵԼ, ՅԻՇԵՑՆԵԼ ՈՒ ՊԱՀԱՆՋԵԼ. Ա՜ՅՍ ՊԷՏՔ Է ԴԱՌՆԱՅ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100–ԱՄԵԱԿԻ ՆՇՄԱՆ ՄԵՐ ՈՒՂԵԳԻԾԸ՚   Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ  ...

Read More

Հայրապետական Գիր Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան 26-րդ ընդհանուր պատգամաւորական ժողովին

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի սոյն պատգամը կարդացուեցաւ Լիոնի մէջ 13-16 Սեպտեմբերին կայացած ՌԱԿ-ի 26-րդ Ընդհանուր Պատգամաւորական Ժողովին առթիւ տրուած...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի պատգամը Սուրբ Աստուածածնայ Վերափոխման Տօնին, Շաբաթ գիշեր, 11 Օգոստոս, 2012–ին, Պիքֆայայի վանքին մէջ

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹԵՆԷ ՈՒ ԹԵԼԱԴՐՈՒԹԵՆԷ ԱՆԴԻՆ՝ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԱՆՑՆԻԼ ԳՈՐԾԻ   Սոյն գրութիւնը կը բաղկանայ հատուածներէ՝ առնուած Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի...

Read More

Գիր Հայրապետական սիրոյ եւ օրհնութեան Պարսկաստանի հայոց

Պարսկաստանի հայոց երեք թեմերուն՝ Թեհրան, Ատրպատական եւ Սպահան Մեր կատարած հովուապետական այցելութենէն Անթիլիասի Մայրավանք վերադարձին, սիրոյ,...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին պատգամը, զոր տուաւ Երեքշաբթի,  24 Ապրիլի առաւօտուն, Անթիլիասի Մայրավանքի Ապրիլեան Նահատակաց Մատրան առջեւ կատարուած հոգեհանգիստէն ետք, հոծ բազմութեան ներկայութեան

Սոյն գրութիւնը խտացումն է Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին պատգամին, զոր տուաւ Երեքշաբթի,  24 Ապրիլի առաւօտուն, Անթիլիասի Մայրավանքի Ապրիլեան Նահատակաց...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին Ս. Զատկուան Պատգամը

ՙԵ՜Ս ԵՄ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ԿԵԱՆՔԸ՚    Այս վճռադրոշմ յայտարարութիւնը Քրիստոս կատարեց մահուան դիմաց՝ երբ Ղազարոսին հրահանգեց դուրս գալ գերեզմանէն:...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի Ս. Ծննդեան Պատգամը

 ԴԱՌՆԱՆՔ ՃՇՄԱՐԻ՜Տ ԼՈՅՍԻՆ   Բազմաթիւ ու բազմազան լոյսերով ողողուած ներկայ աշխարհին մէջ դա՜րձեալ կը հնչէ ձայնը ճշմարիտ Լոյսին՝ "Ե՜ս եմ աշխարհի...

Read More

2012։ Հայ Գիրքի Տարի

  ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ     ՀԱՅ ԳԻՐՔԻ ՏԱՐԻ 2 0 1 2     Պ Ա Տ Գ Ա Մ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ     ԱՆԹԻԼԻԱՍ...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ Արամ Ա. Կաթողիկոսի Հայրապետական ողջոյնի խօսքը Համահայկական Գ. համաժողովին, Երեւան, 19-20 Սեպտեմբեր 2011

Կիրակի 18 Սեպտեմբեր 2011-ի գիշեր, յատուկ օդանաւով Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս մեկնեցաւ Երեւան՝ իր պատգամը տալու Հայաստան-Սփիւռք համահայկական...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին տուած պատգամը ուղղուած Ս. Աստուածածին մատրան շրջափակին մէջ հաւաքուած հոծ բազմութեան. Շաբաթ գիշեր, 14 Օգոստոս, 2011-ին

ՄԱՆՈՒԿԸ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿԵԼ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ   Սոյն գրութիւնը խտացումն է Սուրբ Աստուածածնայ Վերափոխման տօնին, Պիքֆայայի Ուխտի Օրուան առիթով...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի պատգամը զոր տուաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Դպրեվանքի 2010-11 կրթական տարեշրջանի փակման հանդիսութեան, 20 Յունիս, 2011-ին

ԴՊՐԵՎԱՆՔԸ ՀՈԳԵՄՏԱՒՈՐ ԿԱԶՄԱՒՈՐՈՒՄԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԻՒՆ Է   Սոյն գրութիւնը խտացումն է Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի այն եզրափակիչ պատգամին, զոր տուաւ Մեծի...

Read More