Կաթողիկոսարանի Գրատունը Իր 40-ամեակին Առիթով Կը Ներկայանայ Արդիական Նոր Կայքէջով www.ciliciabookstore.com

  Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան առաքելութեան մէջ յատուկ տեղ եւ դեր ունի հայ գիրքը: 1932-էն ի վեր գործող Կաթողիկոսարանի տպարանէն ցարդ լոյս...

Read More

Անթիլիասի Տպարանէն Լոյս Տեսաւ «ԱՆԴՐԴՈՒԵԼԻՆ» ՎԷՊԸ՝ ԸՆԹԵՐՑՈՂԻ ՍԵՂԱՆԻՆ ՎՐԱՅ

           Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան տպարանէն լոյս տեսաւԳէորգ Մելիտինեցի գրական Մրցանակի հրատարակութեանց շարքի 88-րդ հատորը՝...

Read More

Նոր Հրատարակութիւն

Աստուածամօր Վերափոխման տօնին առիթով Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Կրօնական եւ Դաստիարակչական Հրատարակութիւններու Բաժանմունքը հրատարակեց...

Read More

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՒ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ՅՈՒՇԱՄԱՏԵԱՆՆԵՐ «ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ ԱՐԱԲԿԻՐԻ» Զոյգ հատորները

 Փոքր Հայքի քաղաքներէն Արաբկիրը կառուցուած է Վասպուրականէն Սեբաստիա գաղթած հայերու կողմէ, 1021-22-ին: Ան կը գտնուի Մելիտինէէն 70 քիլոմեթր հիւսիս,...

Read More

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ ՏՊԱՐԱՆԻ ՆՈՐԱԳՈՅՆ ԲԵՐՔԸ

Քանի մը օր առաջ, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան տպարանէն լոյս տեսաւ Սարգիս Կիրակոսեանի «Կարծես երազ մը ըլլար» քնարավէպը, հրատարակութիւն՝...

Read More

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅ ԿԵՍԱՐԻՈՅ ՏԵՂԵԿԱԳՐԱԿԱՆ, ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ Հատոր Ա.

2016 թուականի սկիզբը, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան տպարանէն լոյս տեսաւ Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակի առիթով Արեւմտեան Հայաստանի եւ Կիլիկիոյ...

Read More

ՀԱՄԱՊԱՏԿԵՐ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ Հատոր Գ.

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան տպարանէն լոյս տեսաւ Յակոբ Օշականի «Համապատկեր Արեւմտահայ Գրականութեան Երրորդ Հատոր»ը, որուն մէջ ներառնուած...

Read More

Անթիլիասի տպարանէն լոյս տեսաւ «ՄԱՐԱՇ ԿԱՄ ԳԵՐՄԱՆԻԿ ԵՒ ՀԵՐՈՍ ԶԷՅԹՈՒՆ»

Քանի մը օր առաջ, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան տպարանէն լոյս տեսաւ «Մարաշ կամ Գերմանիկ եւ Հերոս Զէյթուն» հատորը, զոր երկասիրած է Գրիգոր Հ....

Read More

Համապատկեր Արեւմտահայ Գրականութեան Հատոր Բ.

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին հրամանով, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսարանի տպարանէն Սեպտեմբեր ամսուան մէջ լոյս տեսաւ Յակոբ Օշականի...

Read More

Legal Avenues for Armenian Genocide Reparations Օրինական Ուղիներ Հայոց Ցեղասպանութեան Հատուցման

  Ն.Ս.Օ.Տ.Տ Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին հրամանաւ, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսարանի տպարանէն լոյս տեսաւ “Legal Avenues for Armenian Genocide Reparation” «Օրինական...

Read More

ՀԱՄԱՊԱՏԿԵՐ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ (Ա. ՀԱՏՈՐ)

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին հրամանաւ, Մայիս ամսուան ընթացքին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան տպարանէն լոյս տեսաւ, Յակոբ Օշականի...

Read More