Հարցումներ աղօթքի մասին

14) Պէ՞տք է աղօթել մէկու մը համար որ մեզ կ'ատէ:   Այո´: Եթէ յարատեւօրէն աղօթենք մեզ ատողներուն համար, թէպէտ անոնք կրնան չփոխուիլ, բայց մենք կը...

Read More

Հարցումներ աղօթքի մասին

9) Աղօթքը կրնա՞յ մեզմէ հեռու պահել մեղքը:   Այո´, աղօթքը կրնայ մեզմէ հեռու պահել մեղքը, բայց կարեւոր է գիտնալ, որ աղօթքին նպատակը` մեղքը մեզմէ հեռու...

Read More

Հարցումներ աղօթքի մասին

8) Ո՞ր աղօթքներէն Աստուած աւելի հաճոյք կը ստանայ:   ա) Այն աղօթքներէն` որոնց մէջ փառաբանութիւն կայ: Աղօթք մը որուն մէջ փառաբանութիւն չկայ՝ այդ...

Read More

Հարցումներ աղօթքի մասին

7) Ոմանք կ՚ըսեն. ,Աղօթքի պահուն Յիսուսի արիւնով մենք համարձակութիւնը ունինք Աստուծոյ գահին մօտենալու, նոյնիսկ եթէ մեր կեանքին մէջ ունինք որոշ...

Read More