Տիրոջ չարչարանքներուն մասին

Տէր Յիսուս Քրիստոս, Փրկի´չ աշխարհի   Գաւազանահարուեցան ոտքերդ: Այն ոտքերդ՝ որոնք եթէ համբուրուին՝ մեղքեր կը սրբուին, յանցանքներ կը քաւուին:  ...

Read More

Յիսուսի ձեռքով լուացուելու անհրաժեշտութիւնը (Ոտնլուայի առիթով)

Վերջին ընթրիքի պահուն էր երբ Յիսուս ոտքի ելաւ, ղենջակ մը առաւ եւ մէջքին կապեց եւ սկսաւ իր աշակերտներուն ոտքերը լուալ: Երբ կարգը հասաւ Պետրոսի եւ...

Read More

Քրիստոս ի´նքն է որ կը ծաղկազարդէ մեր սիրտը, հոգին, միտքը եւ կեանքը (Ծաղկազարդի առիթով)

Մեր Տիրոջ եւ Փրկիչին Յիսուս Քրիստոսի մուտքը Երուսաղէմ բնորոշուած է Ծաղկազարդ անունով, ո´չ միայն որովհետեւ անոր մուտքը տեղի ունեցած է գարնան, երբ...

Read More

Գալստեան Կիրակի

Գալստեան Կիրակիին առիթով երգուած շարականները կը խօսին ոչ միայն Տիրոջ առաջին գալուստին մասին, այլեւ` անոր երկրորդ գալուստին մասին: Եւ այս առիթով,...

Read More

ԴԱՏԱՒՈՐԻ ԿԻՐԱԿԻ

Բոլորիս ծանօթ է այրի կնոջ եւ դատաւորին առակը (Ղուկաս 18.1-8): Երեք հարցումներ.-   - Որո՞նց համար Յիսուս պատմեց առակը: - Ի՞նչ յայտնելու համար պատմեց, եւ-...

Read More

Տնտեսի Կիրակին Մեզ Կը Հրաւիրէ Հաւատարիմ Տնտեսութեան

Ո՞վ է տնտես մարդը: «Տնտես» կը կոչուի այն մարդը, որ ուրիշին քով պաշտօնի կը մտնէ, եւ որուն տէրը անոր տրամադրութեան տակ կը դնէ իր հարստութիւնն ու...

Read More

Անառակ Որդիին Առակը

Անառակ որդիին առակին վերաբերեալ հակիրճ նշումներ.-   1) Մեղքը կը դժբախտացնէ մարդ արարածը: Որպէսզի ասիկա գիտնանք, կը բաւէ որ նկատի առնենք այն...

Read More

ԱՐՏԱՔՍՄԱՆ ԿԻՐԱԿԻ

Արտաքսման Կիրակին մեր նախածնողներուն` Ադամին ու Եւային դրախտէն արտաքսման խորհուրդը կը պատմէ: Այս առիթով հակիրճ կերպով պատասխանը կու տանք չորս...

Read More

Ի՞նչ է Բուն Բարեկենդանը

«Բուն Բարեկենդան»ը Ադամի ու Եւայի մեղքէ զերծ «դրախտին կեանքն էր», կ'ըսէ Գրիգոր Տաթեւացին: Արդարեւ, եկեղեցին, ինչպէս շարականագիր հայրապետները ցոյց...

Read More

ՔՐԻՍՏՈՍ ԿԸ ՃԱՆՉՆԱՅ ՄԵԶ  ՄԵՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐՈՎ

«Իրենց անուններով կը կանչէ իր ոչխարները եւ դուրս կը տանի զանոնք» (Յհ 10.3): Քրիստոս մեզ մեր անուններով կը կանչէ որովհետեւ անձնապէս կը ճանչնայ մեզ:...

Read More

Հարցումներ աղօթքի մասին

18) Աստուած կը պատասխանէ՞ մէկու մը աղօթքին, որ չէ ապաշխարած եւ հաւատքի ու Աստուծոյ հնազանդութեան կեանք չ'ապրիր:   Այո´, երբեմն կը պատասխանէ, որպէսզի...

Read More

Հարցումներ աղօթքի մասին  

17) Սխա՞լ է աղօթել մեր գործերուն յաջողութեան համար:   ա) Աստուած ի´նքն է տէրն ու հայթայթիչը բոլոր գործերուն: Ուստի, այո´, կրնանք աղօթել մեր գործերուն...

Read More