ԴԱՏԱՒՈՐԻ ԿԻՐԱԿԻ

Բոլորիս ծանօթ է այրի կնոջ եւ դատաւորին առակը (Ղուկաս 18.1-8): Երեք հարցումներ.-   - Որո՞նց համար Յիսուս պատմեց առակը: - Ի՞նչ յայտնելու համար պատմեց, եւ-...

Read More

Տնտեսի Կիրակին Մեզ Կը Հրաւիրէ Հաւատարիմ Տնտեսութեան

Ո՞վ է տնտես մարդը: «Տնտես» կը կոչուի այն մարդը, որ ուրիշին քով պաշտօնի կը մտնէ, եւ որուն տէրը անոր տրամադրութեան տակ կը դնէ իր հարստութիւնն ու...

Read More

Անառակ Որդիին Առակը

Անառակ որդիին առակին վերաբերեալ հակիրճ նշումներ.-   1) Մեղքը կը դժբախտացնէ մարդ արարածը: Որպէսզի ասիկա գիտնանք, կը բաւէ որ նկատի առնենք այն...

Read More

ԱՐՏԱՔՍՄԱՆ ԿԻՐԱԿԻ

Արտաքսման Կիրակին մեր նախածնողներուն` Ադամին ու Եւային դրախտէն արտաքսման խորհուրդը կը պատմէ: Այս առիթով հակիրճ կերպով պատասխանը կու տանք չորս...

Read More

Ի՞նչ է Բուն Բարեկենդանը

«Բուն Բարեկենդան»ը Ադամի ու Եւայի մեղքէ զերծ «դրախտին կեանքն էր», կ'ըսէ Գրիգոր Տաթեւացին: Արդարեւ, եկեղեցին, ինչպէս շարականագիր հայրապետները ցոյց...

Read More

ՔՐԻՍՏՈՍ ԿԸ ՃԱՆՉՆԱՅ ՄԵԶ  ՄԵՐ ԱՆՈՒՆՆԵՐՈՎ

«Իրենց անուններով կը կանչէ իր ոչխարները եւ դուրս կը տանի զանոնք» (Յհ 10.3): Քրիստոս մեզ մեր անուններով կը կանչէ որովհետեւ անձնապէս կը ճանչնայ մեզ:...

Read More

Հարցումներ աղօթքի մասին

18) Աստուած կը պատասխանէ՞ մէկու մը աղօթքին, որ չէ ապաշխարած եւ հաւատքի ու Աստուծոյ հնազանդութեան կեանք չ'ապրիր:   Այո´, երբեմն կը պատասխանէ, որպէսզի...

Read More

Հարցումներ աղօթքի մասին  

17) Սխա՞լ է աղօթել մեր գործերուն յաջողութեան համար:   ա) Աստուած ի´նքն է տէրն ու հայթայթիչը բոլոր գործերուն: Ուստի, այո´, կրնանք աղօթել մեր գործերուն...

Read More

Հարցումներ աղօթքի մասին

14) Պէ՞տք է աղօթել մէկու մը համար որ մեզ կ'ատէ:   Այո´: Եթէ յարատեւօրէն աղօթենք մեզ ատողներուն համար, թէպէտ անոնք կրնան չփոխուիլ, բայց մենք կը...

Read More

Հարցումներ աղօթքի մասին

9) Աղօթքը կրնա՞յ մեզմէ հեռու պահել մեղքը:   Այո´, աղօթքը կրնայ մեզմէ հեռու պահել մեղքը, բայց կարեւոր է գիտնալ, որ աղօթքին նպատակը` մեղքը մեզմէ հեռու...

Read More

Հարցումներ աղօթքի մասին

8) Ո՞ր աղօթքներէն Աստուած աւելի հաճոյք կը ստանայ:   ա) Այն աղօթքներէն` որոնց մէջ փառաբանութիւն կայ: Աղօթք մը որուն մէջ փառաբանութիւն չկայ՝ այդ...

Read More

Հարցումներ աղօթքի մասին

7) Ոմանք կ՚ըսեն. ,Աղօթքի պահուն Յիսուսի արիւնով մենք համարձակութիւնը ունինք Աստուծոյ գահին մօտենալու, նոյնիսկ եթէ մեր կեանքին մէջ ունինք որոշ...

Read More