ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈՒՆ ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆԸ

«Եթէ չփոխուիք եւ մանուկներու պէս չըլլաք, երկինքի արքայութիւնը պիտի չմտնէք» (Մտ 18.1-3): Ո՜վ մեծ մարդիկ, մեծադիրք ու մեծապաշտօն մարդիկ, մեծնալ սիրող ու...

Read More

ԱՌԱՋՆՈՐԴԵԼ ՈՒՐԻՇԸ ՔՐԻՍՏՈՍԻ

Պօղոս առաքեալ Դամասկոսի ճամբուն վրայ Քրիստոսի հանդիպելէ ետք, հազարաւոր մարդոց Քրիստոսի հետ հանդիպման պատճառ դարձաւ: Ան խորապէս կ’անդրադառնար որ...

Read More

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԿԻԼԻԿԻԱՅԷՆ ԴԷՊԻ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԿԵՐՏՈՂ ՆԵՐԿԱՅ ԿԻԼԻԿԻԱՆ (Եօթը Նորընծաներու Ձեռնադրութեան առիթով)

Սուրբ Աթոռիս Վեհափառ Հայրապետին` Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին տնօրինումով ու հրամանով, Հայ Առաքելական Եկեղեցին կուսակրօնութեան կարգ կը շնորհէ...

Read More

ԴԺՈԽՔԻ ՎԱ՞Խ, ԹԷ՝ ԱՐՔԱՅՈՒԹԵԱՆ ՍԷՐ

Կան այնպիսի մարդիկ որոնք Աստուծոյ կը դառնան, որոնք կ’աղաղակեն եւ արցունք կը թափեն անոր առջեւ, ո´չ թէ որովհետեւ կը սիրեն զինք եւ կամ անոր հետ ըլլալ...

Read More

ՓՈԽԱԴԱՐՁ ՃԱՆԱՉՈՂՈՒԹԻՒՆ

«Կը ճանչնամ ոչխարներս եւ անոնք ալ զիս կը ճանչնան» (Յհ 10.14): Քրիստոս այստեղ կը խօսի փոխադարձ ճանաչողութեան մասին եւ ո´չ թէ միակողմանի ճանաչողութեան...

Read More

Քրիստոսի մահն ու Յարութիւնը

Փեսայ Քրիստոսը մեռաւ, որպէսզի փրկէ իր հարսը՝ եկեղեցին, եւ յարութիւն առաւ, որպէսզի սրբէ ու արդարացնէ զայն:   Բարձրեալ Քրիստոսը մեռաւ, որպէսզի...

Read More

Ճրագալոյցի առիթով

Ի՞նչ կը նշանակէ «Ճրագալոյց»: «Ճրագալոյց» բառը կազմուած է երկու բառերէ` «ճրագ» եւ «լուցանել»: Լուցանել բառը գրաբար է եւ կը նշանակէ` վառել: Այս...

Read More

Քրիստոսի թաղման առիթով

Քրիստոսի թաղման առիթով երեք մտածումներ.- 1) Քրիստոս իր մահուամբ ու թաղումով կը յիշեցնէ մեզի, թէ մենք պանդուխտ ենք երկրի վրայ, եւ թէ` մեր գոյութիւնը...

Read More

Տիրոջ չարչարանքներուն մասին

Տէր Յիսուս Քրիստոս, Փրկի´չ աշխարհի   Գաւազանահարուեցան ոտքերդ: Այն ոտքերդ՝ որոնք եթէ համբուրուին՝ մեղքեր կը սրբուին, յանցանքներ կը քաւուին:  ...

Read More

Յիսուսի ձեռքով լուացուելու անհրաժեշտութիւնը (Ոտնլուայի առիթով)

Վերջին ընթրիքի պահուն էր երբ Յիսուս ոտքի ելաւ, ղենջակ մը առաւ եւ մէջքին կապեց եւ սկսաւ իր աշակերտներուն ոտքերը լուալ: Երբ կարգը հասաւ Պետրոսի եւ...

Read More

Քրիստոս ի´նքն է որ կը ծաղկազարդէ մեր սիրտը, հոգին, միտքը եւ կեանքը (Ծաղկազարդի առիթով)

Մեր Տիրոջ եւ Փրկիչին Յիսուս Քրիստոսի մուտքը Երուսաղէմ բնորոշուած է Ծաղկազարդ անունով, ո´չ միայն որովհետեւ անոր մուտքը տեղի ունեցած է գարնան, երբ...

Read More

Գալստեան Կիրակի

Գալստեան Կիրակիին առիթով երգուած շարականները կը խօսին ոչ միայն Տիրոջ առաջին գալուստին մասին, այլեւ` անոր երկրորդ գալուստին մասին: Եւ այս առիթով,...

Read More