ALL PATHS LEAD US TO GOD – A Review on “Turning to God”, by His Holiness Aram I

By V. Rev. Fr. Barouyr Shernezian   Prior to my short trip to the States, I visited His Holiness in his office to receive his blessings. I was privileged and honored to be presented with his new book entitled “Turning to God”; a diary depicting the events...

Read More

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ ՎԱՏԻԿԱՆԻ ՄԷՋ

Կազմակերպութեամբ Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ Միջ-քրիստոնէական յարաբերութեանց գրասենեակին, եւ հրամանաւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին, խոնարհաբար,...

Read More

ՆՈՐ ՀՈՐԻԶՈՆՆԵՐՈՒ ԴԻՄԱՑ

ՆՈՐ ՀՈՐԻԶՈՆՆԵՐՈՒ ԴԻՄԱՑ ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ     Շուրջ 600 էջերու վրայ տարածուած Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի այս վերջին հատորը կը ներառէ վերջին ութ...

Read More

ՈՍԿԵԴԱՐԸ ԵՒ ՄԵՆՔ

Հայ ժողովուրդի անցեալը եւ ներկան յաճախ նոյնանման տագնապներով եւ մտահոգութիւններով կը բնորոշուի, որոնց դիմաց նոյնանման մարմաջներով եւ տեսիլքով...

Read More

ՀԱՒԱՔԱԿԱՆ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵԱՆ ԿԱՐԵՒՈՐՈՒԹԻՒՆԸ

Այսօր, 10 Հոկտեմբեր 2017-ին, Հայաստանի Հանրապետութեան Սփիւռքի նախարարութեան օժանդակութեամբ, Հայաստանի Գիտութիւններու Ազգային Ակադեմիայի Պատմութեան...

Read More

2015 ՏԱՐԻՆ, ՆԱԵՒ` ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ ՏԱՐԻ

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Վեհափառ Հայրապետ` Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս, Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակը բնորոշեց` «Յիշել, յիշեցնել եւ պահանջել»...

Read More

ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ԱՆԼՌԵԼԻ ՁԱՅՆԸ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ՄԷՋ

Կիլիկիա՜, մեր սրտի սէր ու սնունդ:Կիլիկիա՜, մեր հոգու շունչ ու շող:Կիլիկիա՜, մեր մտքի երգ ու երազ:Կիլիկիա՜, մեր կեանքի զարդ ու զատիկ:Հերոսական...

Read More

ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ՈՂՋՈՅՆԸ ՍԻՍԷՆ…

            22 Օգոստոս 2015... Պատմութիւնը արդէն իր մատեանին մէջ ոսկեայ տառերով արձանագրեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին խիզախ քայլը՝ 100 տարիներ ետք Սիսի...

Read More

ՍԻՍԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԸ ՀՈԳԵՄՏԱՒՈՐ ՈՒ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՐՍՏՈՒԹԵԱՆ ՄԱՅՐ ՕՃԱԽ

             1045 թուականին, 160 բեղուն եւ առլցուն տարիներու անցեալ, եւ հազար ու մէկ եկեղեցիներու տիտղոսով դրոշմուած մշակութային մայրաքաղաք Անին...

Read More

Սուրբ Կոյս Մարիամին Դերակատարութիւնը Փրկագործութեան Մէջ:

 Որոշ հոսանքներ կը մերժեն որ Մարիամ ոեւէ դերակատա­րութիւն ունեցած է կամ ունի մեր փրկագործութեան մէջ: Եւ սակայն, Մարիամի դերակատարութիւնը մեր...

Read More

ՍՐԲԱԼՈՅՍ ՄԻՒՌՈՆԸ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԻՆ ԵՒ ՄԵՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ

Ա. Միւռոնի պատրաստութիւնն ու գործածութիւնը իր նախատիպը ունի Հին Կտակարանի մէջ: «Միւռոն» բառը տառադարձութիւնն է Յունարէն` μυρον բառին եւ կը...

Read More

«ՍԻՐԷ´ ՔՈՒ ՏԷՐ ԱՍՏՈՒԱԾԴ ԱՄԲՈՂՋ ՍՐՏՈՎԴ»

«Սիրէ´ քու Տէր Աստուածդ ամբողջ սրտովդ»: Սիրտը մարդկային մեր բոլոր զգացումներուն ակն է: Ամբողջ սրտով զԱստուած սիրել, կը նշանակէ մեր ամբողջ...

Read More