News

ՎԻՏԷՕ - «ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԻՒՆԸ ՄՕՏ ԹՈՒԱԿԱՆԻՆ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԴԷՄ ԴԱՏ ՊԻՏԻ ԲԱՆԱՅ՝ ՊԱՀԱՆՋԵԼՈՎ ՍԻՍԻ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԸ» Յայտարարեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Երեւանի մէջ

20 September 2014

դիտել հոս