News

ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ "ՁԱՅՆԱԳՐԵԱԼ ՇԱՐԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ Զ. ՀԱՏՈՐ"

23 June 2014

     Յունիս ամսուան մէջ Անթիլիասի Տպարանէն լոյս տեսաւ Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ Ձայնագրեալ շարականներէն Զ. Հատորը, որ կը բովանդակէ այն կանոնները, որոնք կը յաջորդեն Սուրբ Յարութեան Տօնին: Յարմար նկատուեցան հետեւեալ կանոնները (Նոր Կիրակիին, Աշխարհամատրան Կիրակիին, Քրիստոսի Համբարձման, Երկրորդ ծաղկազարդին, Հոգեգալստեան եօթը օրերուն, Սուրբ Տապանակին եւ Վարդավառեան եօթը օրերուն):

      Շարականներու եւրոպական ձայնագրութեամբ ընծայումը կը շարունակուի պահուիլ նոյն մօտեցմամբ, որ ունեցած էին նախորդ հատորներու հրատարակութիւնները եւս: Այսինքն պահելով աւանդական եղանակները, որոնք բաղդատուած են Եղիա Մ. Տնտեսեանի եւ Նիկողայոս Թաշճեանի կազմած հատորներուն, որոնց մէջ կատարուած են որոշ փոփոխութիւններ, հիմնուելով Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութենէն ներս կատարուած երգեցողութեան վրայ:

       Ձայնագրեալ շարականներու այս հետեւողական ճիգը պիտի շարունակուի իր բազմահատոր հրատարակութիւնները ի գործ դնել անմիջական հսկողութեամբ, Կիլիկիոյ Արժանընտիր Գահակալ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Հայրապետին հետեւողական հովանաւորութեամբ: