News

՛՛ Մի ՎԱԽՆԱՔ, ՈՐՈՎՀԵՏԵՒ ՔՐԻՍՏՈՍ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԱՌԱՒ՝՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

20 April 2014

՛՛Քրիստոսի թափուր գերեզմանին առջեւ կատարուած այս հաստատումը դարձաւ քրիստոնէական հաւատքին հիմքը ու քրիստոնէութեան գոյատեւման առանցքը՝ պատմութեան հալածանքներուն ու պատերազմներուն դիմաց: Փաստօրէն քրիստոնէութեան պատմութիւնը եղած է նահատակութեան պատմութիւն. հալածանք ու տառապանք միշտ շրջապատած են կեանքը քրիստոնէութեան: Սակայն, Քրիստոսի յարութեամբ զօրացած քրիստոնէութիւնը յաղթահարած է կեանքի ամէն տեսակ չարիք: Մենք կը հաւատանք, որպէս քրիստոնեաներ որ յարութեան ճամբան խաչի ճամբան է: Ու խաչի ճամբէն քաջօրէն կը քալեն անոնք, որոնք կը հաւատան նուիրական նպատակի մը: Ինչպէս քրիստոս ինք քալեց խաչի ճամբէն, և ըսաւ՝ ո՛վ որ ինծի կը հաւատայ թող ետեւէս գայ: Քրոստոնեայի ճամբան խաչի ճամբան է. ու խաչի ճամբան՝ յաղթանակի ու կեանքի ճամբան է՛՛:

Այս բառերով սկսաւ իր պատգամը Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Անթիլիասի Կաթողիկոսարանի Ս. Գրիգոր Մայր Տաճարին մէջ, Զատկուան պատարագին: Իր խօսքը ուղղելով ներկայ բազմահազար հաւատացեալներուն, ինչպէս նաեւ ամբողջ հայութեան ցրուած աշխարհի բոլոր կողմերը, Արամ Ա. Կաթողիկոս ըսաւ՝ ՛՛ Հայ ժողովուրդի պատմութիւնը նահատակութեան պատմութիւն է եղած, որովհետեւ հաւատարիմ գտնուած ենք քրիստոնէական արժէքներուն ու սկզբունքներուն: Հայ ժողովուրդի պատմութիւնը նահատակութեան պատմութիւն եղած է, որովհետեւ մեկնելով աւետարանական ճշմարտութիւններէն, ամրօրէն կառչած մնացած ենք անկախութեան, արդարութեան ու խաղաղութեան սրբազան սկզբունքներուն: Ա՛յս է մեր ճանապարհը այսօր եւս. ա՛յս պէտք է ըլլայ ճանապարհը ինքզինք Քրիստոսի հաւատարիմ հետեւորդ նկատող ազգի մը՝՝:

Ակնարկելով Միջին Արեւելքի ներկայ կացութեան, ու յատկապէս քրիստոնէութեան դիմագրաւած մարտահրաւէրներուն, Արամ Ա. Կաթողիկոս յիշեցուց թէ՝ ՛՛Միջին Արեւելքէն ներս քրիստոնէութեան ներկայութիւնը միշտ ալ եղած է տառապալից: Սակայն, հակառակ այս դառն իրողութեան, քրիստոնէութիւնը հաւատարմօրէն շարունակած է իր վկայութիւնը: Ան իր գործօն մասնակցութիւնն է բերած շրջանի յառաջդիմութեան՝ կրօնական, մշակութային, կրթական, ընկերային ու այլ մարզերէն ներս: Այսօր եւս քրիստոնէութիւնը լուրջ մարտահրաւէրներու դիմաց է: Այս տագնապալից կացութեան դիմաց, մենք պիտի չյուսալքուինք, պիտի չհեռանանք Միջին Արեւելքէն, որովհետեւ քրիստոնէութիւնը Միջին Արեւելքին կը պատկանի: Հ՛ոս է իր ծննդավայրը, հո՛ս կը գտնուին իր արմատները, հո՛ս է նաեւ իր ապագան՝՝:

Արամ Ա. Կաթողիկոս ակնարկելով վերջին շրջանի Սուրիոյ անցուդարձերուն, ըսաւ՝ ՛՛ ընդունելի չէ որ Մաալուլան քրիստոնէական ներկայութեան խորհրդանիշը, պարպուի քրիստոնէական ներկայութենէն: Ընդունելի չէ, որ Քէսապը ցեղասպան թուրքին մեղսակցութեամբ պարպուի իր հայ բնակչութենէն: Իրաւունք չունին մարդիկ գաղթական դարձնելու իրենց հողերուն վրայ թէ իսլամները ու թէ քրիստոնեաները: Դարեր շարունակ քրիստոնեայ ու իսլամ միասին ապրած են, միասին ծաղկեցուցած են Միջին Արեւելքը ու անոնք առաւել նուիրումով պիտի շարունակեն իրենց գոյակցութիւնը ու նաեւ մասնակցութիւնը իրենց երկիրներու յառաջդիմութեան՝՝:

Իր պատգամին վերջաւորութեան, Վեհափառ Հայրապետը նաեւ խօսեցաւ Լիբանանի մասին: ՛՛Լիբանանը կ’անցնի դժուար հանգրուանէ մը: Կը գտնուինք նախագահական ընտրութեան դիմաց: Մեր սպասումն է, որ ճշդուած ժամանակամիջոցին Լիբանանը ընտրէ յարմարագոյն նախագահ մը, որ կարենայ պատասխանատուութեամբ ու քաջութեամբ ստանձնել ղեկը լիբանանեան նաւուն Միջին Արեւելքի փոթորկոտ ծովուն մէջ: Քաղաքական տարակարծութիւնները արգելք պէտք չէ հանդիսանան որ մենք կարենանք աւելի ամրապնդել Լիբանանի ներքին միասնականութիւնը: Արդարեւ, որ մեր միասնականութեան մէջ է մեր զօրութիւնը ու երաշխիքը Լիբանանի առաւել ծաղկումին՝՝:

Պատարագին ներկայ գտնուեցան հայ նախարարներ, պաշտօնական անձնաւորութիւններ և հաւատացեալներու հոծ բազմութիւն մը: