News

ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ «ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԽՕՍՔԸ ՍՆՈՒՆԴ ՄԵՐ ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԿԵԱՆՔԻՆ»

24 March 2014

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին հրամանով, վերջերս Կաթողիկոսարանիս Տպարանէն լոյս տեսաւ «Աստուծոյ Խօսքը սնունդ մեր ամենօրեայ կեանքին» անունը կրող գիրք մը, հեղինակութեամբ Հոգշ. Տ. Վաղինակ Ծ. Վրդ. Մելոյեանի: Գիրքը բաղկացած է 365 հոգեւոր խորհրդածութիւններէ:

 

Գիրքին ընթերցումով.-

Հոգեւոր ծարաւ ունեցող մարդը, անպայման որ հոգեկան բաւարարութիւն կը ստանայ:

Տիրոջ խօսքին քաղցրութիւնը ճաշակել ուզող մարդը` լայն յագեցում ձեռք կը ձգէ:

Ճշմարտութիւնը գիտնալ փափաքող մարդը` ճշմարտութեան լոյսին կը բացուի:

Կեանքի փորձութեանց դիմաց քաջալերանքի ու գօտեպնդումի կարիքը ունեցող մարդը` կը քաջալերուի ու կը զօրանայ:

Ամենօրեայ հոգեւոր խորհրդածութիւններ պարունակող այս գիրքին գրութեամբ, հեղինակին նպատակն է, ինչպէս ինքն իսկ իր ներածականին մէջ կ'ըսէ.-

ա) Ամենօրեայ հոգեւոր սնունդ ջամբել` հոգեւոր ծարաւ ունեցող մարդուն:

բ) Քաջալերել հաւատացեալ մարդը, որ իր առօրեայի ընթացքին տեղ ու ժամանակ յատկացնէ Աստուծոյ:

գ) Հրաւիրել հաւատացեալ մարդը, որ իր օրը սկսի Աստուծոյ Խօսքին մասին մտածելով, անոր սիրոյն մասին խորհրդածելով, օրուան ղեկը Տիրոջ ձեռքին մէջ դնելով, եւ օրուան նպատակը դարձնելով` Աստուծոյ կամքին կատարումը:

դ) Մղել հաւատացեալ մարդը, որ իր օրը աղօթքով սկսի, փառաբանութեամբ աւարտելու համար: