News

ՙ''ՀԵՀՈՄ-ին 50-ամեակը առիթ մը պէտք է դառնայ աւելի ծաւալելու իր գործունէութիւնը՝՝

19 December 2013

                                                                                        Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

Չորեքշաբթի 18 Դեկտեմբեր 2013-ի երեկոյեան, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս ընդունեց այցելութիւնը Հայ Եկեղեցւոյ Համալսարանական Ուսանողներու Միութեան (ՀԵՀՈՄ) Վարչութեան, որուն կ՛ընկերանային միութեան նախկին հոգեւոր խորհրդատու Հոգշ. Տ. Ղեւոնդ Վրդ. Բէնդէզեան եւ ներկայ հոգեւոր խորհրդատու՝ Հոգշ. Տ. Նշան Աբղ. Լախոյեան:

Անդրադառնալով ՀԵՀՈՄ-ի 50-ամեակին, Վեհափառ Հայրապետը նախ գնահատեց այդ առիթով տեղի ունեցած հանդիսութիւնն ու ճաշկերոյթը, եւ շեշտեց ՀԵՀՈՄ–ը վերակազմակերպելու հրամայականը: Վեհափառը ըսաւ. «բնականաբար պայմանները փոխուած են, մտահոգութիւնները տարբեր են, մարտահրաւէրները այլազան են ու բազմազան՝ համալսարանական ուսանողներուն դիմաց: Այս կացութիւնը կը հրաւիրէ ՀԵՀՈՄ–ը վերարժեւորումի ու վերածրագրումի ենթարկելու իր գործունէութիւնը: Նո՛յնը պէտք է կատարեն մեր բոլոր երիտասարդական միութիւնները»:

Անդրադառալով Լիբանանի համալսարանները յաճախող Հայ ուսանողներուն, Վեհափառ Հայրապետը ըսաւ. «Մեզի հասած տեղեկութիւններուն համաձայն, շուրջ երկու հազար եւ թերեւս աւելի Հայ ուսանողներ կը յաճախեն համալսարաններ: Անոնց միայն մէկ երրորդը կապուած է մեր երիտասարդական միութիւններուն. ո՞ւր են միւսները, ինչո՞ւ հեռու են մեր միութիւններէն: Մեր երիտասարդները պէտք է մասնակից դառնան մեր կեանքին: Դիտողի անտարբեր դերին մէջ պէտք չէ ըլլան»: Ապա Վեհափառը թելադրեց ՀԵՀՈՄ–ի Վարչութեան յատուկ աշխատանք տանիլ մօտենալու համալսարանական երիտասարդներուն, որպէսզի անոնք մասնակից դառնան Հայ Եկեղեցւոյ Համալսարանական Ուսանողներու Միութեան, «իրենց ստացած գիտութեան կողքին լեցուելու ու կազմաւորուելու մեր հոգեւոր, բարոյական ու ազգային արժէքներով ու իտէալներով» :