News

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան միաբանութիւնը վերանորոգ նուիրումով կը շարունակէ իր առաքելութիւնը

30 August 2013

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան միաբանութիւնը որպէս սիրտը Ս. Աթոռին առաքելութեան ու ծառայութեան, Վեհափառ Հայրապետին գլխաւորութեամբ ու առաջնորդութեամբ վերանորոգ յանձնառութեամբ կը շարունակէ իր առաքելութիւնը թէ՛ Անթիլիասի Մայրավանքէն եւ թէ թեմերէն ներս:

 

Անթիլիասի Մայրավանքէն ներս Վեհափառ Հայրապետը վերջին օրերուն շարք մը վանական նոր պաշտօններու նշանակումներ կատարեց միաբան հայրերու ծառայութեան նոր աշխուժութիւն տալու հեռանկարով:

 

-              Գերշ. Տ. Նարեկ Արք. Ալեէմէզեան նշանակուեցաւ Մայրավանքի Դրան Եպիսկոպոս, որուն պարտականութիւնն է մօտէն հետեւիլ միաբանական կեանքին ու միաբաններու աշխատանքին:

 

-              Դպրեվանքի Տեսուչ նշանակուեցաւ Հոգշ. Տ. Յուսիկ Վրդ. Մարտիրոսեան, փոխ-Տեսուչ՝ Հոգշ. Տ. Թորգոմ Վրդ. Տօնոյեան, տեսչութեան անդամ՝ Հոգշ. Տ. Արտակ Աբղ. Արապեան եւ Հոգշ. Տ. Գարեգին Աբղ. Շխրտմեան:

 

-              Քրիստոնէական Դաստիարակութեան բաժանմունքի Վարիչ՝ Հոգշ Տ. Ղեւոնդ Վրդ. Բէնդէզեան, վարիչի օգնականներ՝  Հոգշ. Տ. Վաչէ Աբղ. Պալըքճեան եւ Հոգշ. Տ. Վիգէն Աբղ. Տալգըլըճեան: Կիրակնօրեայ Վարժարաններու Տնօրէնութեան պաշտօնին վերանշանակուեցաւ Հոգշ Տ. Ղեւոնդ Վրդ. Բէնդէզեան:

 

-              Երիտասարդական բաժանմունքի Վարիչ՝ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեան:

 

-              Տեղեկատուական բաժանմունքի Վարիչ՝ Հոգշ. Տ. Վարանդ Վրդ. Քորթմոսեան, վարիչի օգնական՝ Հոգշ. Տ. Պետրոս Աբղ. Մանուէլեան, իսկ Րատիօ Կիլիկիայի պատասխանատու՝ Հոգշ. Տ. Վարդան Աբղ. Թաշճեան:

 

-              Արխիւատան Վարիչ՝ Հոգշ. Տ. Շնորհք Աբղ. Աշըգեան, վարիչի օգնական՝ Հոգշ. Տ. Վիգէն Աբղ. Տալգըլըճեան:

 

-              Պահեստանոցի պատասխանատու՝ Հոգշ. Տ. Վահրիճ Աբղ. Ղարախանեան:

 

 

Իսկ հետեւեալ միաբանները կը մնան իրենց նոյն պաշտօնին վրայ.-

 

-              Գերշ. Տ. Տիրայր Արք. Փանոսեան՝ Մատենադարանապետ,

 

-              Գերշ. Տ. Նորայր Եպս. Աշըգեան՝ Տպարանի Տեսուչ,

 

-              Գերշ. Տ. Նարեկ Արք. Ալեէմէզեան՝ Միջ-եկեղեական Յարաբերութեանց Վարիչ, վարիչի օգնական՝ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեան:

 

-              Գերպ. Տ. Փառէն Ծ. Վրդ. Վարդանեան՝ Մատենադարանապետի օգնական հնատիպներու բաժնի,

 

-              Հոգշ. Տ.  Նշան Աբղ. Լախոյեան եւ Հոգշ. Տ. Սմբատ Աբղ. Սապունճեան՝ Գաւազանակիր,

 

-              Հոգշ. Տ. Տաճատ Աբղ. Աշըգեան՝ փոխ-Լուսարարապետ,

 

-              Հոգշ. Տ. Պարոյր Աբղ. Շէրնէզեան՝ Թանգարանի փոխ-Տեսուչ,

 

-              Հոգշ Տ. Ղեւոնդ Վրդ. Բէնդէզեան՝ Հայ Եկեղեցւոյ Համալսարանական Ուսանողներու Միութեան հոգեւոր խորհրդատու,

 

-              Հոգշ. Տ. Յուսիկ Վրդ. Մարտիրոսեան՝ Համալսարանաւարտներու Միութեան հոգեւոր խորհրդատու,

 

-              Գերպ. Տ. Վաղիկնակ Ծ. Վրդ. Մելոյեան՝ Ազգ. Բուժարանի եւ Ծերանոցի հոգեւոր պատասխանատու,

 

-              Հոգշ. Տ. Վարանդ Վրդ. Քորթմոսեան՝ խմբագիր «ՀԱՍԿ»ի:

 

 

Հետեւեալ միաբանները յառաջիկայ տարի պիտի շարունակեն իրենց ուսումը.- Հոգշ. Տ. Զարեհ Աբղ. Սարգիսեան (Զուիցերիա), Հոգշ. Տ. Պօղոս Աբղ. Թինքճեան՝ (Միացեալ Նահանգներ), Հոգշ. Տ. Հրանդ Աբղ. Թահանեան՝ (Գանատա), Հոգշ. Տ. Գեղարդ Վրդ. Քիւսպէկեան՝ (Գանատա), Հոգշ. Տ. Սահակ Վրդ. Եմիշեան՝ (Միացեալ Նահանգներ). Լիբանանի մէջ՝ Հոգշ. Տ. Արտակ Աբղ. Արապեան, Հոգշ. Տ. Պետրոս Աբղ. Մանուէլեան, Հոգշ. Տ. Վարդան Աբղ. Թաշճեան, Հոգշ. Տ. Նշան Աբղ. Լախոյեան, Հոգշ. Տ. Սմբատ Աբղ. Սապունճեան: Իսկ թեմական ծառայութեան մեկնեցան հետեւեալ միաբանները.- Հոգշ. Տ. Յովհաննէս Աբղ. Սաղտճեան եւ Հոգշ. Տ. Ստեփանոս Վրդ. Փաշայեան՝ Յունաստան: