News

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԸՆԴՈՒՆԵՑ ՎԱՏԻԿԱՆԻ ՄՕՏ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԴԵՍՊԱՆԸ

07 March 2021

Շաբաթ, 6 Մարտ 2021-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին այցելեց Վատիկանի մօտ Լիբանանի դեսպան Դոկտ. Ֆարիտ Ալ-Խազենը։

 

Հանդիպման ընթացքին արծարծուեցան Լիբանանի այժմու կացութեան, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան ու Վատիկանի, Ֆրանսիս Պապին Իրաք տուած այցելութեան եւ ընդհանրապէս Միջին Արեւելքի առնչուած հարցեր։

 

Յայտնենք, որ Դոկտ. Ալ-Խազեն Պէյրութի Ամերիկեան համալսարանին մէջ քաղաքական գիտութեանց դասախօս էր, ապա՝ պետական երեսփոխան եւ մօտէն ծանօթ է հայոց ցեղասպանութեան։