News

Ս. Աստուածածնի տօնակատարութեան արբանեակային ուղղակի հեռասփռում Պիքֆայայի վանքէն

13 August 2013

Մանրամասնութիւններուն համար կարդալ հոս։ http://www.armenianorthodoxchurch.org/en/archives/3600