News

Դպրեվանեցիներ թատրոնի մտերմութեան մէջ

23 March 2013

Շաբաթ 23 Մարտ 2013, երեկոյեան ժամը 8:30-ին, Պուրճ Համուտի ՙՅակոբ Տէր Մելքոնեան՚ թատերասրահին մէջ, Դպրեվանքի սաներ ներկայ գտնուեցան Համազգայինի ՙԳասպար Իփէկեան՚ թատերախումբի ՙԳիշատիչներու Խրախճանք՚-ը թատերախաղին:  

 

Շուրջ մէկ ու կէս ժամ տեւած թատերախաղի ընթացքին, սաներ ապրեցան մարդկային ընկերութիւնը յուզող անարդարութեան եւ եսասիրութեան հարցերը: