News

Վեհափառ Հայրապետին նախագահութեամբ՝ Ազգ. Կեդրոնական Վարչութեան Կրօնական ու Քաղաքական ժողովները կը սկսին իրենց աշխատանքին

06 July 2013

Ինչպէս ծանօթ է, 12-15 Յունիսին տեղի ունեցած Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Ազգ. Ընդհանուր Ժողովին ընտրուեցան Ազգ. Կեդրոնական Վարչութեան նոր Կրօնական ու Քաղաքական ժողովները հետեւեալ կազմերով.-

 

ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ

Գերշ. Տ. Կորիւն Արք. Պապեան

Գերշ. Տ. Օշական Արք. Սրբազան

Գերշ. Տ. Վարուժան Արք. Հերկելեան

Գերշ. Տ. Խաժակ Արք. Յակոբեան

Գերշ. Տ. Սեպուհ Արք. Սարգիսեան

Գերշ. Տ. Մուշեղ Արք. Մարտիրոսեան

Գերշ. Տ. Նարեկ Արք. Ալեէմէզեան

Գերշ. Տ. Գեղամ Արք. Խաչերեան

Գերշ. Տ. Շահան Եպս. Սարգիսեան

Գերշ. Տ. Շահէ Եպս. Փանոսեան

Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան

Հոգշ. Տ. Յուսիկ Վրդ. Մարտիրոսեան

Հոգշ. Տ. Վարանդ Վրդ. Քորթմոսեան

 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ

Տքթ. Պետրոս Գարաճրճեան (Պէյրութ, Լիբանան)

Պրն. Սուրէն Սարգիսեան (Պէյրութ, Լիբանան)

Պրն. Արթիւր Նազարեան (Պէյրութ, Լիբանան)

Պրն. Տիգրան Ճինպաշեան (Պէյրութ, Լիբանան)

Պրն. Վիգէն Գասապեան (Պէյրութ, Լիբանան)

Պրն. Յակոբ Եափուճեան (Պէյրութ, Լիբանան)

Պրն. Արա Տէմիրճեան (Պէյրութ, Լիբանան)

Պրն. Ճորճ Շահինեան (Հալէպ, Սուրիա)

Պրն. Վարդան Վարդանեան (Թեհրան, Պարսկաստան)

Պրն. Խաժակ Տիգիճեան (Լոս Անճելոս, ԱՄՆ)

Պրն. Վահէ Եագուպեան (Լոս Անճելոս, ԱՄՆ)

Տքթ. Տրդատ Մանկիկեան (Ուաշինկթըն, ԱՄՆ)

Տքթ. Ժիրայր Պասմաճեան (Մոնթրէալ, Քանատա)

 

Կրօնական Ժողովը իր պատրաստած քառամեայ աշխատանքային ծրագրին մէջ յատուկ կարեւորութիւն պիտի ընծայէ քրիստոնէական դաստիարաութեան, երիտասարդութեան, միջ-եկեղեցական ու միջ-կրօնական յարաբերութիւններուն ու հայ եկեղեցւոյ բարեկարգութեան առնչուած ծրագիրներուն: Իսկ Քաղաքական Ժողովը՝ տնտեսկան, վարչական, շինարարական, կրթական, յարաբերական աշխատանքներու շարքին, առանցքային տեղ պիտի յատկացնէ Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակին հետ աղերս ունեցող ծրագիրներուն: