News

Նոր Հրատարակութիւն

25 May 2017

      Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսարանի տպարանէն լոյս տեսած է Կրօնական եւ Դաստիարակչական Հրատարակութիւններու Բաժանմունքի Տեսուչ` Գերպ. Տ. Վաղինակ Ծ. Վրդ. Մելոյեանին, «ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒԹԻՒՆԸ ԿԵՆԴԱՆԻ ԸԼԼԱԼՈՒ ՆՇԱՆ Է» խորագիրը կրող գրքոյկը։

 

            Սոյն գրքոյկէն օրինակ մը ստանալ վերոյիշեալ Բաժանմունքի Գրասենեակէն։