News

Մ.Ա.Ե.Խ.-Ը ՇԵՇՏԵՑ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՆԵՐՈՒ ՆԵՐԿԱՅՈՒԹԵԱՆ ԿԱՐԵՒՈՐՈՒԹԻՒՆԸ ՇՐՋԱՆԷՆ ՆԵՐՍ

12 September 2016
Յորդանանի մայրաքաղաք՝ Ամմանի մէջ գումարուող Միջին Արեւելքի Եկեղեցիներու Խորհուրդի 11-րդ համաժողովը եզրափակեց իր աշխատանքները, շեշտելով քրիստոնեայ համայնքներուն ներկայութեան կարեւորութիւնը Միջին Արեւելքէն ներս։ Համաժողովին մասնակիցները եզրափակիչ յայտարարութեամբ կո՛չ ուղղեցին՝ անմիջապէս վերջ տալ պատերազմներուն եւ դադրեցնել ծայրայեղական շարժումներուն օգնութիւնը, ապահովել գաղթականներուն տունդարձը, դատապարտել ցեղասպանութեան ինչպէս նաեւ ցեղային ու կրօնական «զտում»ի բոլոր արարքները, զօրակցիլ պաղեստինցի ժողովուրդի արդար դատին, ազատ արձակել բոլոր առեւանգուածները, անյապաղ կատարել լիբանանի նախագահական ընտրութիւնը եւ վերաշխուժացնել Կիպրոսի կղզիին միացման աշխատանքները։
 
 
Համաժողովը իր շնորհակալութիւնը յայտնեց Երուսաղէմի եւ Սուրբ Տեղեաց Յունաց Պատրիարքութեան, համաժողովի հիւրընկալման համար, երախտագիտութիւն յայտնեց Խորհուրդին օժանդակող արեւմտեան եկեղեցիներուն ու եկեղեցական հաստատութիւններուն եւ գնահատեց համագոյակցութեան ու կրօններու պաշտպանութեան ուղղութեամբ Յորդանանի Թագաւորութեան տարած ջանքերը։