News

Տիրոջ չարչարանքներուն մասին

02 April 2015

Տէր Յիսուս Քրիստոս, Փրկի´չ աշխարհի

 

Գաւազանահարուեցան ոտքերդ: Այն ոտքերդ՝ որոնք եթէ համբուրուին՝ մեղքեր կը սրբուին, յանցանքներ կը քաւուին:

 

Ծակուեցան ձեռքերդ: Այն ձեռքերդ՝ որոնք կը շարժին՝ միայն օգնելու, եւ կը բարձրանան՝ միայն օրհնելու:

 

Ցաւցուեցան մատներդ: Այն մատներդ՝ որոնցմով ուրիշներուն ցաւերը փարատեցիր, որոնցմով կոյրերու աչքեր եւ խուլերու ականջներ բացիր:

 

Ապտակուեցան երեսներդ: Այն երեսներդ՝ որոնց տեսութիւնը անսահման երջանկութիւն կը ներշնչէ:

 

Բռնցքահարուեցան աչքերդ: Այն աչքերդ՝ որոնք միայն սիրով կը նային՝ սիրոյդ կարօտ մարդոց:

 

Գանակոծուեցաւ գլուխդ: Այն գլուխդ՝ զորս ամէն մարդ կ’ուզէ իր կեանքը տալ, միայն թէ կարենայ երկվայրկեանի մը համար զայն իր կուրծքին վրայ հանգչեցնել:

 

Խոցուեցաւ կողդ: Այն կողդ՝ որով բուժուեցաւ կողը Ադամին ու բոլոր Ադամներուն, եւ որով ներուեցան բոլոր կողակիցները անոնց:

 

Արիւնեցան շրթներդ: Այն շրթներդ՝ որոնք շարժեցան ու կը շարժին միայն հաշտութիւն ու խաղաղութիւն պատգամելու:

 

Լռեցուեցաւ բերանդ: Այն բերանդ՝ զորս ուսուցանեց մեր բերանները փառաբանութեամբ ու շնորհակալութեամբ բանալու:

 

Խլուեցաւ պատմուճանդ: Այն պատմուճանդ՝ որով մեղքի արիւնահոսութիւններ դադրեցան:

 

Խարազանահարուեցաւ կռնակդ: Այն կռնակդ՝ որով կը կրես մեր բոլոր հոգերն ու բեռները:

 

Վիրաւորուեցան ուսերդ: Այն ուսերդ՝ որոնց վրայ ուրախութեամբ կը շալկես գտած ոչխարներդ:

 

Հարուածուեցաւ կուրծքդ: Այն կուրծքդ՝ որ միայն սիրով կը բաբախէ մարդուն հանդէպ:

 

Տանջուեցաւ մարմինդ: Այն մարմինդ՝ որով քաւուեցան մեր մեղքերը:

 

Խաչուեցար, որպէսզի մեզ ազատես մեղքի յաւիտենական խաչելութենէն: