News

100-ԱՄԵԱԿԻ ԾԻՐԷՆ ՆԵՐՍ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆԱԾ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐՆԵՐԸ ՀԱՍԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆԻՆ

17 March 2015

    Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակին առիթով Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը հրատարակչական մշակութային կրօնական ու պահանջատիրական բնոյթ ունեցող բազմաթիւ նախաձեռնութիւններու ու աշխատանքներու կողքին նաեւ ձեռնարկեց շինարարական հետեւեալ ծրագիրներուն.- Պիքֆայայի ցեղասպանութեան ու վերածննդեան յուշարձանի շրջափակի ընդլայնում ու բարեզարդում և նոյն վայրին մէջ Նահատակաց Խորանի շինութիւն, Թռչնոց Բոյնի մէջ Ցեղասպանութեան Որբերու Թանգարանի հաստատում, Անթիլիասի Մայրավանքէն ներս Նահատակաց Մատրան վերանորոգում և այլ ծրագիրներ։

          Անցնող երկու օրերու ընթացքին Վեհափառ Հայրապետը այցելեց յիշեալ ծրագիրներու վայրերը և մօտէն զբաղեցաւ շինարարական աշխատանքներու ընթացքով։ Ծրագիրներէն ոմանք արդէն իսկ հասած են իրենց աւարտին, այլ ծրագիրներու պարագային շինարարական աշխատանքները հասած են իրենց վերջին հանգրուանին։