Գիրքերուն ցանկը նկարներով եւ յաւելեալ մանրամասնութիւններով տեսնել facebook-ի մեր էջին վրայ https://www.facebook.com/pages/His-Holiness-Catholicos-Aram-I-of-the-Holy-See-of-Cilicia/194354063713?id=194354063713&sk=app_208195102528120

Իր ստանձնած զանազան պատասխանատուութիւններուն առընթեր, Արամ Ա. Կաթողիկոս կը հեղինակէ հետեւեալ գործերը.-

– Ներսէս Շնորհալի – Աստուածաբան ու Էքիւմէնիստ, Պէյրութ, 1974.

– Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ Ճշմարիտ Դիմագիծը, Անթիլիաս, 1979.

– Վերականգնումի Կամքով, Պէյրութ, 1983.

– Ժողովուրդին հետ, Պէյրութ, 1989.

– Դէպի 1700-ամեակ Սուրբ Թադէի Ճամբով, Անթիլիաս, 1996.

– Որդի Աստուծոյ, Որդի Մարդոյ, Անթիլիաս, 1999.

– Ազգ, Եկեղեցի, Հայրենիք, Անթիլիաս, 1999.

– Հաւատքի Առաքելութիւն, Անթիլիաս, 2003.

– Տէր Զօր։ Համազգային Ուխտատեղի, Անթիլիաս, 2005.

– Ծառայութեան Մեծութիւնը, Անթիլիաս, 2005.

– Կեանքը Արժէքներով Իմաստաւորել, Անթիլիաս, 2009.

– The Witness of the Armenian Church in a Diaspora Situation, New York, 1978.

– Conciliar Fellowship: a Common Goal, Geneva, 1991.

– Orthodox Perspectives on Mission, Oxford, 1992.

– The Challenge to be a Church in a Changing World, New York, 1997.

– In search of Ecumenical Vision, Antelias, 2000.

– L’eglise Face aux Grands dռfis, Antռlias, 2000.

– The Armenian Church Beyond the 1700th Anniversary, Antelias, 2002.

– Justice, Paix, Rռconciliation, Antռlias, 2003.

– The Christian Witness at the Crossroads in the Middle East, Antelias, 2004.

– For a Church Beyond its Walls, Antelias, 2006.

– Pour un Monde Transformé, Antelias, 2006.

– Dialogue with Youth Montreal, 2009 (in English and French).

– Enriching Life with values, Antelias, 2009 (in Armenian).

– St. Nerses the Gracious and Church Unity, Antelias, 2010 (in English).

– A Journey of Faith, Hope and Vision, Antelias, 2011 (in English).

– Taking the Church to the People, Antelias, 2011 (in English).

– Issues and Perspectives, Antelias, 2013 (in English).

– The Armenian Church, Antelias, 2016 (in English).

– L’Église Armenienne, Antelias, 2018 (in French).

– Նոր Հորիզոններու դիմաց, Անթիլիաս, 2018.

Վերոյիշեալ գիրքերէն անկախ, Վեհափառը ունի բազմաթիւ յօդուածներ, որոնք տպուած են հայ թէ օտար պարբերաթերթերու մէջ եւ անոնցմէ շատեր թարգմանուած են զանազան լեզուներու։

Facebook