libr_1Կաթողիկոսութեան հնատիպ գիրքերու հաւաքածոյին մաս կը կազմեն աւելի քան 2000 հատորներ որոնք տեղադրուած են մատենադարանի երրորդ յարկին վրայ առանձին սրահի մը մէջ: Հատորները ցանկագրուած են համաձայն հեղինակներու անուններուն, վերնագիրներուն եւ տպագրութեան թուականներուն: Հնատիպներու հաւաքածոն հանրութեան տրամադրութեան տակէ: