Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Բաժանմունքը ունի նաեւ հրատարակչական բաժին: Ստորեւ կը ներկայացնենք հրատարակուած գիրքերուն ցանկը.-

[wpspoiler name=”ՙՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ՏԱՐԻ 2008 ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ՚”]

1. ԻՆՉՊԷ՞Ս ՊԷՏՔ Է ԱՊՐԻՆՔ ՄԵՐ ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԸ, Ղեւոնդ Աբղ. Բենդէզեան, թիւ 1, 16 էջ, Անթիլիաս, 2008։

2. ԻՆՉՈ՞Ւ ԵԿԵՂԵՑԻ ՅԱՃԱԽԵԼ, համադրեց՝ Ղեւոնդ Աբղ. Բենդէզեան, 16 էջ, Անթիլիաս, 2008։ (Թիւ 2)

3. ՕԳՏԱԳՈՐԾԵՆՔ ՄԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԸ ԵՒ ՏԱՂԱՆԴԸ, համադրեց՝ Ղեւոնդ Աբղ. Բենդէզեան, 16 էջ, Անթիլիաս, 2008։ (Թիւ 3)

4. ՃԱՆՉՆԱՆՔ ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ, համադրեց՝ Ղեւոնդ Աբղ. Բենդէզեան, 16 էջ, Անթիլիաս, 2008։ (Թիւ 4)

 

THE WORD OF GOD THE SOURCE OF OUR DAILY NOURISHMENT, Very Rev. Fr. Vaghinag Meloyan, 380 pp., Antelias, 2014. (No 1,14.102). A publication of §Archbishop Spmad Lapadjian¦ Fund, # 36.

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”ՙՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ՚ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ”]

1. ՀՈԳԵԹՈՎ ՊԱՏՄՈՒԱԾՔՆԵՐ, Ա. հատոր, 158 էջ, Անթիլիաս, 1985: (Թիւ 1)

2. ՀՈԳԵԹՈՎ ՊԱՏՄՈՒԱԾՔՆԵՐ, Բ. հատոր, 158 էջ, Անթիլիաս, 1985: (Թիւ 2)

3. ՀՈԳԵԹՈՎ ՊԱՏՄՈՒԱԾՔՆԵՐ, Գ. հատոր, 158 էջ, Անթիլիաս, 1985: (Թիւ 3)

4. ՀԱՅ ԿԻՆԸ, ԸՆՏԱՆԻՔԸ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ, Ազատուհի Սիմոնեան, Անթիլիաս, 182 էջ, 1988: (Թիւ 6)

5. ՏՐԱՄԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ, Աստղիկ Դաւիթեան, Անթիլիաս, 152 էջ, 1988: (Թիւ 7)

6. ՄԱՇՏՈՑԻ ՈՐԴԻՆԵՐ, Վանիկ Սանթրեան, Արեւմտահայերէնի վերածեց` Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, 272 էջ, Անթիլիաս, 1993: (Թիւ 21)

7. ԻՄ ԱՂՕԹԱԳԻՐՔՍ, 3-րդ տպագրութիւն, պատրաստեց` Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, 128 էջ, Անթիլիաս, 1994: (Թիւ 22)

8. ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ, Ազատուհի Սիմոնեան, 120 էջ, Անթիլիաս, 1995: (Թիւ 32)

9. ՍԱՏԱՆԱՅԻ ԿԱՊԱՆՔՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ, Էռնեսթ Մոտերզոն, թարգմանութիւն` Անահիտ Մատոյեան-Խուտավերտեան, 96 էջ, Պէյրութ, 1995:

10. ՍԻՍԻԱՆՈՍԻ ՀԱՅՈՑ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ ՆԵՐԲՈՂԵԱՆ Ի ՍՈՒՐԲ ՔԱՌԱՍՈՒՆՍՆ, աշխատասիրութիւն` Թամար Տասնապետեանի, 48 էջ, Անթիլիաս, 1995: (Թիւ 33)

11. LE MYSTERE MARIAL, Թամար Տասնապետեան, Անթիլիաս, 1996, 29 էջ: (Թիւ 38)

12. LA MARIOLOGIE ARMENIENNE, Թամար Տասնապետեան, Անթիլիաս, 1996, 47 էջ: (Թիւ 39)

13. ԻՄ ԱՂՕԹԱԳԻՐՔՍ, 5-րդ տպագրութիւն, պատրաստեց` Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, 128 էջ, Անթիլիաս, 1997: (Թիւ 22)

14. ԻՄ ԱՂՕԹԱԳԻՐՔՍ, 6-րդ տպագրութիւն, պատրաստեց` Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, 128 էջ, Անթիլիաս, 1997: (Թիւ 22)

15. ՀԱՒԱՏՈՎ ԽՈՍՏՈՎԱՆԻՄ, Ս. Ներսէս Շնորհալի Հայրապետ, գրաբար եւ աշխարհաբար, 32 էջ, Անթիլիաս, 1997: (Թիւ 44)

16. ԿԻՊՐԻԱՆՈՍ, աղօթագիրք, վերատեսուած հրատարակութիւն, 176 էջ, Անթիլիաս, 1997: (Թիւ 45)

17. ՇԱՐԱԿՆՈՑ ՀԱՅՑ. ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ, ՇԱՐԱԿԱՆ ՁԵՌԱՑ, 1100 էջ, Անթիլիաս, 1997: (Թիւ 46)

18. ՔՐԻՍՏՈՆԷՈՒԹԻՒՆԸ ԻՆՉՊԷ՞Ս ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐՕՆ ԴԱՐՁԱՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ, Կորիւն Արք. Պապեան, 48 էջ, Անթիլիաս, 1997: (Թիւ 49)

19. ԱՂՕԹՔՆԵՐ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՆ, Թամար Տասնապետեան, 184 էջ, Անթիլիաս, 1997: (Թիւ 50)

20. ՍՈՒՐԲ ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԵՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԱՐՁԸ, Պարթեւ Աբղ. Կիւլիւմեան, 112 էջ, Անթիլիաս, 1998: (Թիւ 54)

21. ՈՒԽՏԱՒՈՐԻՆ ԱՂՕԹԱԳԻՐՔԸ, պատրաստեց` Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, 168 էջ, Անթիլիաս, 1998: (Թիւ 55)

22. ԻԳԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀՈԳԻՆ, Թամար Տասնապետեան, 160 էջ, Պէյրութ, 1998: (Թիւ 56)

23. ՀՐԱՇԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆՔ ՄԱՐԻԱՄՈՒ, Թամար Տասնապետեան, 104 էջ, Պէյրութ, 1998: (Թիւ 57)

24. ՌՈԲԵՐՏ ԱՆԴՐԷԱՍԵԱՆԸ ԴԱՇՆԱԿԱՀԱՐ ԵՒ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺ, Շուշանիկ Աբոյեան, ռուսերէնէ թարգմանեց` Կ. Հ. Մարկոսեան, 152 էջ, Անթիլիաս, 1999: (Թիւ 52)

25. ԻՄ ԱՂՕԹԱԳԻՐՔՍ, պատրաստեց` Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, 132 էջ, Անթիլիաս, 1999, 7-րդ տպագրութիւն: (Թիւ 10,99.022)

26. ՀՈԳԵՒՈՐ ԱՐԹՆՈՒԹԻՒՆ, Ն.Ս. Շնուտա Գ. Պապ, թարգմանութիւն` Հուրի Ազէզեանի, 96 էջ, Անթիլիաս, 2000: (Թիւ 61)

27. ԴԱՐՁ ԱՌ ԱՍՏՈՒԱԾ, Ն.Ս. Շնուտա Գ. Պապ, թարգմանութիւն` Հուրի Ազէզեանի, 88 էջ, Անթիլիաս, 2000: (Թիւ 62)

28. ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԸ ԵՒ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ, Պըրկըս Մաք Քրէրի, անգլերէնէ թարգմանեց` Վրոյր Վրդ. Տէմիրճեան, 46 էջ, Անթիլիաս, 2000: (Թիւ 63)

29. ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԽՕՍՔԸ ԱՂԲԻՒՐ ՇՆՈՐՀՔԻ ԵՒ ՓՐԿՈՒԹԵԱՆ, Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Բաժանմունքի հրատարակութիւն, 64 էջ, Անթիլիաս, 2000: (Թիւ 64) THE WORD OF GOD SOURCE OF GRACE AND SALVATION

30. ՔՐԻՍՏՈՆԷՈՒԹԻՒՆԸ ԻՆՉՊԷ՞Ս ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐՕՆ ԴԱՐՁԱՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ, Կորիւն Արք. Պապեան, արաբերէն թարգմանութիւն` Փառէն Վրդ. Վարդանեան, 48 էջ, Անթիլիաս, 2000: (Թիւ 66)

31. 1700-ԱՄԵԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻ ՀԱՅՈՑ Բանաստեղծութիւններու Ժողովածու, պատրաստեց` Մաշտոց Վրդ. Չօպանեան, 248 էջ, Անթիլիաս, 2001: (Թիւ 67)

32. ST. GREGORY THE ENLIGHTENER AND THE CONVERSION OF ARMENIA, Պարթեւ Վրդ. Կիւլիւմեան, անգլերէն թարգմանութիւն` Թամար Թօփճեան-Տէր Օհաննէսեան, Անթիլիաս, 2001, 88 էջ: (Թիւ 68)

33. ՎԱՐԴԱՆԱՇՈՒՆՉ ԵՐԳԵՐ, Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Բաժանմունքի հրատարակութիւն, 32 էջ, Անթիլիաս, 2002: (Թիւ 70)

34. ՀՈԳԵՇԱՀ ԱՂՕԹՔՆԵՐ, Յովհաննէս Վրդ. Գառնեցի, աշխարհաբարի վերածեց` Անուշվարդ (Անուշաւան Ծ. Վրդ. Դանիէլեան), Անթիլիաս, 2003, 48 էջ: (Ք.Դ. 11,03.083)

35. ԿԻՊՐԻԱՆՈՍ աղօթագիրք, Բ. հրատարակութիւն (Տպարանի), 176 էջ, Անթիլիաս, 2003:

36. ՄԻՇՏ ԱՂՕԹԵՆՔ, աշխարհաբարի վերածեց` Զարեհ Արք. Ազնաւորեան, 87 էջ, Անթիլիաս, 2004: (Ք.Դ. 11,04.085)

37. ՄԻՇՏ ԱՂՕԹԵՆՔ, 2-րդ հրատարակութիւն, աշխարհաբարի վերածեց` Զարեհ Արք. Ազնաւորեան, 87 էջ, Անթիլիաս, 2005: (Ք.Դ. 11,05.085)

38. ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ, Մանուշակ Պոյաճեան, 202 էջ, Անթիլիաս, 2006: (Ք.Դ.Բ. / Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկի հրատարակութիւն)

39. ՎԱՐԴԱՆԱՇՈՒՆՉ ԵՐԳԵՐ, Բ. տպագրութիւն, Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Բաժանմունք, Անթիլիաս, 2007, 32 էջ: (Թիւ 70)

40. ԿԸ ՀԱՒԱՏԱՄ, Շաղիկ Թորիկեան, 24 էջ, Անթիլիաս, 2007: (Ք.Դ. 06,07.089)

41. ԿԸ ՅՈՒՍԱՄ, Շաղիկ Թորիկեան, 24 էջ, Անթիլիաս, 2007: (Ք.Դ. 06,07.090)

42. ՀԱՒԱՏՈՎ ԽՈՍՏՈՎԱՆԻՄ, Ս. Ներսէս Շնորհալի Հայրապետ, 55 էջ, Անթիլիաս, 2007: (Ք.Դ. 11,07.094)

43. ՀՈԳԵՒՈՐ ՍՆՈՒՆԴ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻ ՈՒ ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ՎԱՐՔԻ ՄԻՋՈՑԱՒ, Գրիգոր Ծ. Վրդ. Չիֆթճեան, Քոյր Քնար Գայփաքեան, Քոյր Շնորհիկ Պոյաճեան, Քոյր Գայիանէ Պատագեան, 94 էջ, Անթիլիաս, 2010: (Ք.Դ. 1,10.096)

44. ԿԻՊՐԻԱՆՈՍ, աղօթագիրք, Գ. տպագրութիւն, 176 էջ, Անթիլիաս, 2010: (Ք.Դ. 9,10.045)

45. ՄԻՇՏ ԱՂՕԹԵՆՔ, Գ. տպագրութիւն, աշխարհաբարի վերածեց` Զարեհ Արք. Ազնաւորեան, 86 էջ, Անթիլիաս, 2010: (Ք.Դ. 9,10.085)

46. ԻՄ ԱՂՕԹԱԳԻՐՔՍ, 11-րդ տպագրութիւն, պատրաստեց` Զարեհ Արք. Ազնաւորեան, 132 էջ, Անթիլիաս, 2010: (Ք.Դ. 9,10.095)

47. ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ՄԵՐ ՏԻՐՈՋ ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՉԱՐՉԱՐԱՆՔՆԵՐՈՒՆ ՄԱՍԻՆ, Աւետիս Վրդ. Յովհաննէսեան, աշխարհաբարի թարգմանութիւն` Վարդան Աբղ. Թաշճեան, Արտակ Աբղ. Արապեան, Հրանդ Աբղ. Թահանեան, 112 էջ, Անթիլիաս, 2012: (Ք.Դ. 3,12.097)

48. ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԽՕՍՔԸ ՍՆՈՒՆԴ ՄԵՐ ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԿԵԱՆՔԻՆ, Վաղինակ Ծ. Վրդ. Մելոյեան, 380 էջ, Անթիլիաս, 2014: (Ք.Դ. 1,14.102): «Սմբատ Արք. Լափաճեան» Հրտկչ. Ֆոնտ, թիւ 36:

 

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”«ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ» ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ ԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ «ԽԱՉԵՐ ԳԱԼՈՒՍՏԵԱՆ» ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆԻ”]

1. ԱՄԻՍ ՄԸ ԾՈՎՈՒՆ ՎՐԱՅ, Մատթէոս Մամուրեան, մանկավարժական պատշաճեցում` Գրիգոր Շահինեանի, 48 էջ, Անթիլիաս, 1990: (Թիւ 7)

2. ԳԻԺ ՂԱԶԱՐ, Ղազարոս Աղայեան, մանկավարժական պատշաճեցում` Գրիգոր Շահինեանի, 63 էջ, Անթիլիաս, 1991: (Թիւ 11)

3. ՍԱՆԱՆԻՆ ԱՆԱՊԱՏԸ, պատմութիւն եւ նկարազարդում` Ալիք Մկրտիչեանի, 16 էջ, Անթիլիաս, 1991: (Թիւ 12)

4. ԱՐՇԱԿ Բ. ԵՒ ՇԱՊՈՒՀ ԵՐԿԱՐԱԿԵԱՑ, Փաւստոս Բուզանդ, խտացում եւ մանկավարժական պատշաճեցում` Գրիգոր Շահինեանի, 48 էջ, Անթիլիաս, 1991: (Թիւ 13)

5. ՄԵՐ ՎԱԶՔԸ, Հրանտ Մաթեւոսեան, արեւմտահայերէնի վերածում եւ մանկավարժական պատշաճեցում` Գրիգոր Շահինեանի, 48 էջ, Անթիլիաս, 1992: (Թիւ 15)

6. ԻՄ ԳԱՅԼՍ, Հրանտ Մաթեւոսեան, արեւմտահայերէնի վերածում եւ մանկավարժական պատշաճեցում` Գրիգոր Շահինեանի, 48 էջ, Անթիլիաս, 1992: (Թիւ 16)

7. ԿԱՐՄԻՐ ԺԱՄՈՒՑ, Արփիար Արփիարեան, վերախմբագրութիւն եւ մանկավարժական պատշաճեցում` Գրիգոր Շահինեանի, 80 էջ, Անթիլիաս, 1992: (Թիւ 17)

8. ՏԱՐԲԵՐ, հեքիաթ, Յասմիկ Շահինեան, 32 էջ, Անթիլիաս, 1993: (Թիւ 19)

9. ԾՈՎԻՆԱՐ, Ա. Դրուագ Սասնայ Ծռեր Դիւցազնավէպի, խտացում եւ մանկավարժական պատշաճեցում` Գրիգոր Շահինեանի, 40 էջ, Անթիլիաս, 1994: (Թիւ 23)

10. ՍԱՆԱՍԱՐ ԵՒ ՊԱՂՏԱՍԱՐ, Բ. Դրուագ Սասնայ Ծռեր Դիւցազնավէպի, խտացում եւ մանկավարժական պատշաճեցում` Գրիգոր Շահինեանի, 64 էջ, Անթիլիաս, 1994: (Թիւ 24)

11. ԱՌԻՒԾ ՄՀԵՐ, Գ. Դրուագ Սասնայ Ծռեր Դիւցազնավէպի, խտացում եւ մանկավարժական պատշաճեցում` Գրիգոր Շահինեանի, 48 էջ, Անթիլիաս, 1994: (Թիւ 25)

12. ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՒԻԹԻ ՄԱՆԿՈՒԹԻՒՆԸ, Դ. Դրուագ Սասնայ Ծռեր Դիւցազնավէպի, խտացում եւ մանկավարժական պատշաճեցում` Գրիգոր Շահինեանի, 48 էջ, Անթիլիաս, 1994: (Թիւ 26)

13. ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՒԻԹԻ ՊԱՏԱՆՈՒԹԻՒՆԸ, Ե. Դրուագ Սասնայ Ծռեր Դիւցազնավէպի, խտացում եւ մանկավարժական պատշաճեցում` Գրիգոր Շահինեանի, 64 էջ, Անթիլիաս, 1994: (Թիւ 27)

14. ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՒԻԹԻ ԵՒ ՄՍՐԱՅ ՄԵԼԻՔԻ ԿՌԻՒԸ, Զ. Դրուագ Սասնայ Ծռեր Դիւցազնավէպի, խտացում եւ մանկավարժական պատշաճեցում` Գրիգոր Շահինեանի, 48 էջ, Անթիլիաս, 1994: (Թիւ 28)

15. ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԵՒ ԽԱՆԴՈՒԹ, Է. Դրուագ Սասնայ Ծռեր Դիւցազնավէպի, խտացում եւ մանկավարժական պատշաճեցում` Գրիգոր Շահինեանի, 56 էջ, Անթիլիաս, 1994: (Թիւ 29)

16. ՓՈՔՐ ՄՀԵՐ, Ը. Դրուագ Սասնայ Ծռեր Դիւցազնավէպի, խտացում եւ մանկավարժական պատշաճեցում` Գրիգոր Շահինեանի, 40 էջ, Անթիլիաս, 1994: (Թիւ 30)

17. ՄԱՆԿՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՊԱՏԱՆԵԿՈՒԹԻՒՆ, Գուրգէն Մահարի, խտացում եւ մանկավարժական պատշաճեցում` Գրիգոր Շահինեանի, 136 էջ, Անթիլիաս, 1996: (Թիւ 40)

18. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՒԱՆԴԱՎԷՊԵՐ, Մովսէս Խորենացի, մանկավարժական պատշաճեցում` Գրիգոր Շահինեանի, 40 էջ, Անթիլիաս, 1996: (Թիւ 41)

19. ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՅԻՇԱՏԱԿՆԵՐ, Մատթէոս Մամուրեան, մանկավարժական պատշաճեցում` Գրիգոր Շահինեանի, 56 էջ, Անթիլիաս, 1999: (Թիւ 48)

20. ՀԱՅՐԻԿԻՆ ԵՒ ՏՈՒՏՈՒՆԻՆ ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ԱՐԿԱԾՆԵՐԸ, Գրիգոր Շահինեան, 32 էջ, Անթիլիաս, 1999: (Թիւ 58)

21. ՊԻԺՈՒ, Գրիգոր Շահինեան, 24 էջ, Անթիլիաս, 2003: (03,03.073)

22. ՓԻՆՈՔԻՈՅԻՆ ԱՐԿԱԾՆԵՐԸ, Քառլօ Քոլլոտի, իտալերէնէ հայացուց` Պարթեւ Վրդ. Կիւլիւմեան, 224 էջ Անթիլիաս, 2003: (05,03.076)

23. ՆԻԼՍ ՀՈԼԿԵՐՍԸՆԻ ՀՐԱՇԱԼԻ ՃԱՄԲՈՐԴՈՒԹԻՒՆԸ, Սելմա Լակըրլոֆ, մանկավարժական պատշաճեցում` Գրիգոր Շահինեանի, 111 էջ, Անթիլիաս, 2003: (05,03.077)

24. ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐ, Ստեփան Զօրեան, արեւմտահայերէնի վերածում եւ խտացում` Գրիգոր Շահինեանի, 104 էջ, Անթիլիաս, 2003: (06,03.079)

25. ԿԵԱՆՔԻՍ ՅՈՒՇԵՐԷՆ, Հրաչեայ Աճառեան, 104 էջ, Անթիլիաս, 2003: (Ք.Դ. 10,03.081)

26. ԳԻԼԼԻ ԼԻՃԻՆ ԳԱՂՏՆԻՔԸ, Վախթանգ Անանեան, մանկավարժական պատշաճեցում` Գրիգոր Շահինեանի, 144 էջ, Անթիլիաս, 2003: (Ք.Դ. 10,03.082) [/wpspoiler]

[wpspoiler name=”«ԼՈՅՍ ԵՒ ԱՇԽԱՐՀ» ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ”]

1. ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻ ԱՌԱԿՆԵՐՈՒՆ ԸՆԴՄԷՋԷՆ, Միւռոն Վրդ. Ազնիկեան, Ա. շարք, 144 էջ, Անթիլիաս, 1985: (Թիւ 1)

2. ԱՐՁԱԳԱՆԳ ՄԵԾ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻՆ, Մուշեղ Վրդ. Մարտիրոսեան, 128 էջ, Անթիլիաս, 1985: (Թիւ 5)

3. ՄԱՐԻԱՄ ԱՍՏՈՒԱԾԱՄԱՅՐ, Թամար Տասնապետեան, 216 էջ, Անթիլիաս, 1991: (Թիւ 9)

4. ՀԱՒԱՏՔԻՆ ՑՈԼՔԵՐԸ, Նշան Աբղ. Թօփուզեան, 136 էջ, Անթիլիաս, 1991: (Թիւ 10)

5. ԵՀՈՎԱՅԻ ՎԿԱՆԵՐՈՒ ԱՅԼԱՓՈԽՈՒԱԾ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԸ, Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, 160 էջ, Անթիլիաս, 1992: (Թիւ 14)

6. ՔԱՂՑՐ ՀՐԱՒԷՐԸ, Խորէն Վրդ. Տողրամաճեան, 176 էջ, Անթիլիաս, 1992: (Թիւ 18)

7. ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻԻ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ ՄԱՏԵԱՆԸ, Թամար Տասնապետեան, 184 էջ, Անթիլիաս, 1993: (Թիւ 20)

8. ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ ՈՉ-ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԱՌԱՐԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ, Նարեկ Վրդ. Ալեէմէզեան, 63 էջ, Անթիլիաս, 1995: (Թիւ 35)

9. ԿՐՕՆՔ ԵՒ ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ, Թամար Տասնապետեան, 336 էջ, Անթիլիաս, 1996: (Թիւ 42)

10. ՄԱՐԻԱՄ ՀԱՅ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՆԺԱՐԻՆ ՄԷՋ, Թամար Տասնապետեան, 168 էջ, Անթիլիաս, 1996: (Թիւ 43)

11. ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԸ, Խորէն Վրդ. Տողրամաճեան, 184 էջ, Անթիլիաս, 1997: (Թիւ 51)

12. ԵԿԵՂԵՑԻՆ, ԲԱՐՈՅԱԿԱՆԸ ԵՒ 21ՐԴ ԴԱՐԸ, Գրիգոր Վրդ. Չիֆթճեան, 184 էջ, Անթիլիաս, 2000: (Թիւ 60)

13. ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ ՈՉ-ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԱՌԱՐԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ, Բ. տպագրութիւն, Նարեկ Եպս. Ալեէմէզեան, հայերէն եւ անգլերէն, 119 էջ, Անթիլիաս, 2003: (03,03.074)

14. ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻԻ Բ. ԵՒ Գ. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ՆԵՐԲՈՂՆԵՐԸ (ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ), Թամար Տասնապետեան, 159 էջ, Անթիլիաս, 2003: (Լ.Ա. 11,03.080)

15. ՃՇՄԱՐԻՏ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԸ, Վաղինակ Վրդ. Մելոյեան, 226 էջ, Անթիլիաս, 2004: (Լ.Ա. 10,04.084)

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”ԾԻՍԱԿԱՆ ԲՆԱԳԻՐՆԵՐ”]

1. ԿԱՆՈՆ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՕԾՄԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ, գրաբար/աշխարհաբար. աշխարհաբարի վերածեց` Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, 88 էջ, Անթիլիաս, 1995: (Թիւ 33)

2. ԿԱՆՈՆ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՕԾՄԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ, անգլերէն թարգմանութիւն` Տ. Գուրգէն Եարալեան եւ Օրդ. Մանուշակ Պոյաճեան, Անթիլիաս, 1995, 61 էջ: (Ք.Դ. 06,95.034)

3. ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԿԱՐԳ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՈՐՄԱՆԿԱՐՆԵՐՈՒ ԵՒ ՊԱԿՏԵՐՆԵՐՈՒ, ՏԷՐՈՒՆԻ ԵՒ ՍՐԲՈՑ, գրաբար/աշխարհաբար. աշխարհաբարի վերածեց` Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, 96 էջ, Անթիլիաս, 1996: (Թիւ 36)

4. ԿԱՆՈՆ ՍՈՒՐԲ ՄԻՒՌՈՆԻ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ, գրաբար/աշխարհաբար. աշխարհաբարի վերածեց` Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, 112 էջ, Անթիլիաս, 1996: (Թիւ 37)

5. ԿԱՆՈՆ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՕԾՄԱՆ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻ, գրաբար/աշխարհաբար. աշխարհաբարի վերածեց` Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, 128 էջ, Անթիլիաս, 1997: (Թիւ 47)

6. ԽՈՐՀՐԴԱՏԵՏՐ ՀԱՅՑ. ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ, աշխարհաբարի վերածեց` Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, 128 էջ, Անթիլիաս, 1999:

7. ԺԱՄԱԳԻՐՔ ԱՐԵՒԱԳԱԼԻ ԵՒ ՀՍԿՈՒՄԻ, աշխարհաբարի վերածեց` Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, 272 էջ, Անթիլիաս, 2000: (Թիւ 59)

8. ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան հրատարակութիւն, գործակցութեամբ Լիբանանի Սուրբ Գրոց Ընկերութեան, 920 էջ, Անթիլիաս, 2001:

9. ՍԱՂՄՈՍՆԵՐ, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան հրատարակութիւն, գործակցութեամբ Լիբանանի Սուրբ Գրոց Ընկերութեան, 270 էջ, Անթիլիաս, 2002:

10. ԿԱՆՈՆ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՔԱՀԱՆԱՅԻ ԵՒ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ՎԵՂԱՐԻ, աշխարհաբարի վերածեց` Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, 157 էջ, Անթիլիաս, 2003: (05,03.078)

11. ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ (ՎԱՒԵՐԱԳԻՐՆԵՐ), համադրեց` Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, 221 էջ, Անթիլիաս, 2003: (04,03.075)

12. ԿԱՆՈՆ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ԴՊՐԱՑ, ԿԻՍԱՍԱՐԿԱՒԱԳԱՑ, ՍԱՐԿԱՒԱԳԱՑ, աշխարհաբարի վերածեց` Զարեհ Արք. Ազնաւորեան, 151 էջ, Անթիլիաս, 2006: (Ք.Դ. 12,06.086)

13. ԿԱՆՈՆ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏԱՑ ԳԱՒԱԶԱՆ ՏԱԼՈՅ, ԾԱՅՐԱԳՈՅՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆ, աշխարհաբարի վերածեց` Զարեհ Արք. Ազնաւորեան, 231 էջ, Անթիլիաս, 2006: (Ք.Դ. 12,06.087)

14. ԿԻՐԱԿԻ ՕՐԵՐՈՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՆՉԱԿԱՆ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐ, Բ. Տպագրութիւն, 354 էջ, Անթիլիաս, 2007: (Ք.Դ. 3,07.088)

15. ՊԱՏԱՆԻՆԵՐՈՒՆ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԸ, Վերպտմ.` Բէթ Ալեքսանտրի, թարգմանութիւն` Սիրուն Յովսէփեանի, հրատարակութիւն` Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան, գործակցութեամբ` Լիբանանի Սուրբ Գրոց Ընկերութեան, 256 էջ, Անթիլիաս, 2006:

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”«ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԻՒՆ» ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ”]

1. ԵՐԵՔ ԵՐԳԵՐ, Վահրամ Էմմիեան, 16 էջ, Անթիլիաս, 1990:

2. ԱՆՁԻՆՔ ՆՈՒԻՐԵԱԼՔ, Մեղրիկ Վրդ. Բարիքեան, 20 էջ, Անթիլիաս, 1990:

3. ԴԻՒՑԱԶՆԵՐԳՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՈՒՐԻՇ ԿՏՈՐՆԵՐ ԴԱՇՆԱԿԻ ՀԱՄԱՐ, Ստեփան Էմմիեան, 32 էջ, Անթիլիաս, 1993: (Հ.Ե.Ժ. Թիւ 21)

4. ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՅՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՒ ՈՒՐԻՇ ԽՄԲԵՐԳՆԵՐ, Արա Մանաշ, 32 էջ, Անթիլիաս, 1993: (Հ.Ե.Ժ. Թիւ 22)

5. ԴԱՇՆԱԿԻ ԿՏՈՐՆԵՐ, Սահակ Արք. Այվազեան, Բ. լրացուած հրատարակութիւն, 24 էջ, Անթիլիաս, 1994: (Հ.Ե.Ժ. Թիւ 23)

6. ՍՐԲԱԶԱՆ ՍՈՆԱԹ ԵՒ ՍՐԲԱԶԱՆ ՆԱԽԵՐԳԱՆՔ ԵՒ ԽՈՒՍԱՆՈՒԱԳ, Սեդրակ Սեդրակեան, 32 էջ, Անթիլիաս, 1994: (Հ.Ե.Ժ. Թիւ 24)

7. ԱՆՑԵԱԼԻ ՈՐՄԱՆԿԱՐՆԵՐ, խառն երգչախումբի եւ երգեհոնի համար, Երուանդ Երկանեան, 44 էջ, Անթիլիաս, 1994: (Հ.Ե.Ժ. Թիւ 25)

8. ԵՐԳԵՑԷՔ ՄԻՇՏ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐ, Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, տասնըհինգ երգեր փոքրերու եւ պատանիներու համար, 64 էջ, Անթիլիաս, 1995: (Հ.Ե.Ժ. Թիւ 26)

9. ԱՊՐԻԼԵԱՆ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐ, Սեդրակ Սեդրակեան, Օրաթորիօ` մենակատարներու, երգչախումբի եւ նուագախումբի համար (դաշնակի վերածում), 120 էջ, Անթիլիաս, 1996: (Հ.Ե.Ժ. Թիւ 27)

10. ԴԱՇՆԱՒՈՐԵԱԼ ՇԱՐԱԿԱՆՆԵՐ, Մեղրիկ Վրդ. Բարիքեան, քառաձայն երգչախումբի եւ դաշնակի համար, 120 էջ, Անթիլիաս, 1996: (Հ.Ե.Ժ. Թիւ 28)

11. ՆԵՐԲՈՂ ՏԻՐՈՋ` ՄԵՐ ՓՐԿՉԻՆ, Վահրամ Էմմիեան, 16 էջ, Անթիլիաս, 2001: (Հ.Ե.Ժ. Թիւ 29)

12. PIECES FROM THE ARMENIAN LITURGY AND ARMENIAN SONGS, Մկրտիչ Միքայէլեան, 49 էջ, Անթիլիաս, 2002: (Հ.Ե.Ժ. Թիւ 30)

13. ՁԱՅՆԱԳՐԵԱԼ ՇԱՐԱԿԱՆՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ, Դ. հատոր, Յարութեան Հարցեր իրենց սարքերով, Ք.Դ.Բ. / Օշական Արք. Չօլոյեան, 296 էջ, Անթիլիաս, 2012:

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”«ՄԵՐ ՀԱՅՐԵՐԸ ԿԸ ԽՕՍԻՆ» ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ”]

1. LES HOMELIES DU CATHOLICOS HOVHAN MANDAKOUNI, ֆրանսերէն թարգմանութիւն` Եփրեմ Արք. Թապագեան, 220 էջ, Անթիլիաս, 2000: (Թիւ 65)

2. ՃԱՌԵՐ (ՅՈՎՀԱՆ ՄԱՆԴԱԿՈՒՆԻ ՀԱՅՐԱՊԵՏ), աշխարհաբարի վերածեց` Եփրեմ Արք. Թապագեան, 448 էջ, Անթիլիաս, 2001: (Թիւ 69)

3. ԽՐԱՏՆԵՐ, Վարդան Վրդ. Այգեկցի, աշխարհաբարի վերածեց` Պարթեւ Վրդ. Կիւլիւմեան, Անթիլիաս, 2002, 136 էջ: (Թիւ 71)

4. ԽՐԱՏ ՈՒՂԻՂ ՀԱՒԱՏՔԻ ԵՒ ԱՌԱՔԻՆԻ ՄԱՔՈՒՐ ՎԱՐՔԻ, Ս. Գրիգոր Նարեկացի, թարգմանութիւն եւ ուսումնասիրութիւն` Նարեկի Եպս. Ալեէմէզեան, Անթիլիաս, 2002, 189 էջ: (Թիւ 72)

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”«ՍՄԲԱՏ ԱՐՔ. ԼԱՓԱՃԵԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ՖՈՆՏ»”]

1. ԻՄ ԱՂՕԹԱԳԻՐՔՍ, պատրաստեց` Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, 132 էջ, Անթիլիաս, 1999, 7-րդ տպագրութիւն: (10,99.022)

2. ԺԱՄԱԳԻՐՔ ԱՏԵՆԻ, Ս. Սահակ, Ս. Մեսրոպ, Գիւտ եւ Յ. Մանդակունի Հայրապետեր / Ք.Դ.Բ., 272 էջ, Անթիլիաս, 2003: «Սմբատ Արք. Լափաճեան» Հրատարակչական Ֆոնտ, թիւ 4:

3. ԿԻՐԱԿԻ ՕՐԵՐՈՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՆՉԱԿԱՆ ԸՆԹԵՐՑՈՍՒՄՆԵՐ, Բ. տպագրութիւն, 354 էջ, Անթիլիաս, 2007: (Ք.Դ. 3,07.088)

4. ԱՒԵՏԱՐԱՆ ՃԱՇՈՒ, Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Բաժանմունք, 275 էջ, Անթիլիաս, 2007: (Ք.Դ. 11,07.091)

5. ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԻՒՂԱԲԵՐԻՑ, Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Բաժանմունքի հրատարակութիւն, 13 էջ, Անթիլիաս, 2007: (Ք.Դ. 11,07.092)

6. ԽՈՐՀՐԴԱՏԵՏՐ ՍՐԲԱԶԱՆ ՊԱՏԱՐԱԳԻ, Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Բաժանմունքի հրատարակութիւն, 40 էջ, Անթիլիաս, 2007: (Ք.Դ. 11,07.093)

7. ԻՄ ԱՂՕԹԱԳԻՐՔՍ, պատրաստեց` Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, 132 էջ, Անթիլիաս, 2007, 10-րդ տպագրութիւն: (Ք.Դ. 11,07.095)

8. ԿԻՊՐԻԱՆՈՍ, աղօթագիրք, Գ. հրատարակութիւն, 176 էջ, Անթիլիաս, 2010: (Ք.Դ. 9,10.045)

9. ՄԻՇՏ ԱՂՕԹԵՆՔ, 3-րդ հրատարակութիւն, աշխարհաբարի վերածեց` Զարեհ Արք. Ազնաւորեան, 87 էջ, Անթիլիաս, 2010: (Ք.Դ. 9,10.085)

10. ԻՄ ԱՂՕԹԱԳԻՐՔՍ, պատրաստեց` Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, 132 էջ, Անթիլիաս, 2010, 11-րդ տպագրութիւն: (Ք.Դ. 9,10.095)

11. ՓՈՔՐԻԿՆԵՐՈՒ ԺԱՄԱԳԻՐՔ, 11-րդ տպագրութիւն, Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Բաժանմունք, 281 էջ, Անթիլիաս, 2012: (Ք.Դ. 10,12.098): «Սմբատ Արք. Լափաճեան» Հրատարակչական Ֆոնտ, թիւ 29:

12. ՀԱՒԱՏՈՎ ԽՈՍՏՈՎԱՆԻՄ, Ս. Ներսէս Շնորհալի Հայրապետ, գրաբար եւ աշխարհաբար, 54 էջ, Անթիլիաս, 2012: (Ք.Դ. 11,12.099). «Սմբատ Արք. Լափաճեան» Հրտրկչ. Ֆոնտ, թիւ 30

13. ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆԸ, Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Բաժանմունք, 135 էջ, Անթիլիաս, 2012: (Ք.Դ. 12,12.100): «Սմբատ Արք. Լափաճեան» Հրատարակչական Ֆոնտ, թիւ 31:

14. ԺԱՄԱԳԻՐՔ ԱՐԵՒԱԳԱԼԻ ԵՒ ՀՍԿՈՒՄԻ, Դ. տպագրութիւն, աշխարհաբարի վերածեց` Զարեհ Եպս. Ազնաւորեան, 269 էջ, Անթիլիաս, 2012: (Ք.Դ. 12,12.101): «Սմբատ Արք. Լափաճեան» Հրատարակչական Ֆոնտ, թիւ 32:

15. ԱՒԱԳ ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ, Վարանդ Վրդ. Թորթմոսեան, 56 էջ, Անթիլիաս, 2013: «Սմբատ Արք. Լափաճեան» Հրատարակչական Ֆոնտ, թիւ 33:

16. ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԱՏԵՆԻ, գրաբար եւ աշխարհաբար, Սուրէն Արք. Գաթարոյեան, 217 էջ, Անթիլիաս, 2013: «Սմբատ Արք. Լափաճեան» Հրտկչ. Ֆոնտ, թիւ 34:

17. ՏՕՆԱՑՈՅՑ Ա. ԵՒ Բ. ՀԱՏՈՐ, Սուրէն Արք. Գաթարոյեան, 635 էջ, Անթիլիաս, 2013: «Սմբատ Արք. Լափաճեան» Հրտկչ. Ֆոնտ, թիւ 35:

18. ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԽՕՍՔԸ ՍՆՈՒՆԴ ՄԵՐ ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԿԵԱՆՔԻՆ, Վաղինակ Ծ. Վրդ. Մելոյեան, 380 էջ, Անթիլիաս, 2014: (Ք.Դ. 1,14.102): «Սմբատ Արք. Լափաճեան» Հրտկչ. Ֆոնտ, թիւ 36: 

[wpspoiler name=”«ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՆ ԵՒ ՀՈԳԵՒՈՐ ԱՐԺԷՔՆԵՐԸ» ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ”]

1. ՊԱՀՔԻՆ ԻՄԱՍՏԸ ՄԵՐ ԿԵԱՆՔԻՆ ՄԷՋ, Թորգոմ Աբղ. Տօնոյեան, 24 էջ, Անթիլիաս, 2007: (Ա)

2. Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ, Թորգոմ Աբղ. Տօնոյեան, 32 էջ, Անթիլիաս, 2007: (Բ)

3. ԵՀՈՎԱՅԻ՞ ՎԿԱՆԵՐ ԹԷ ՍՏՈՒԹԵԱՆ ՎԿԱՆԵՐ, սոյն գրքոյկը խտացումն է Զարեհ Եպս. Ազնաւորեանի «Ճշմարտութիւնը Եհովայի Վկաներուն Մասին» գիրքին, Թորգոմ Աբղ. Տօնոյեան, 71 էջ, Անթիլիաս, 2007: (Գ)

4. ԱՍՏՈՒԱԾԱՄԱՅՐԸ ԵՒ ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ, Թորգոմ Աբղ. Տօնոյեան, 46 էջ, Անթիլիաս, 2007: (Դ)

5. Ս. ՎԱՐԴԱՆԱՆՔ ԵՒ Ս. ՂԵՒՈՆԴԵԱՆՔ, Թորգոմ Աբղ. Տօնոյեան, 39 էջ, Անթիլիաս, 2008: (Ե)

6. ԱՒԱԳ ՇԱԲԱԹ, Թորգոմ Աբղ. Տօնոյեան, 46 էջ, Անթիլիաս, 2008: (Զ)

[/wpspoiler]
[wpspoiler name=”«ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԵԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԻՒՆ» ԽՏԱՍԱԼԻԿ”]

1. ՓՈՒՆՋ ՇԱՐԱԿԱՆՆԵՐՈՒ, երգեցողութիւն` Զարեհ Արք. Ազնաւորեան, ընթերցանութիւն` Օշական Արք. Չօլոյեան, 29 շարական, Անթիլիաս, 2007: (Թիւ 1), 2.07

2. ՇԱՐԱԿԱՆ ՄԵԾ ՊԱՀՈՑ ԿԻՐԱԿԻՆԵՐՈՒ, երգեցողութիւն` Զարեհ Արք. Ազնաւորեան, Մեղրիկ Վրդ. Բարիքեան, Գրիգոր Ծ. Վրդ. Չիֆթճեան, 36 շարական, Անթիլիաս, 2007: (Թիւ 2), 4.07

3. ՇԱՐԱԿԱՆ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ԿԻՐԱԿԻՆԵՐՈՒ, CD + DVD, երգեցողութիւն` Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 7 միաբան հայրերու, ղեկավարութեամբ` Կոմիտաս Արք. Օհանեանի, 18 շարական, Անթիլիաս, 2007: (Թիւ 3), 4.07

4. ԱՐԵՒԱԳԱԼԻ ԵՒ ՀՍԿՈՒՄԻ ԵՐԳԵՐ, CD + DVD, երգեցողութիւն` Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան միաբան հայրերու, ղեկավարութեամբ` Կոմիտաս Արք. Օհանեանի, 13 շարական, Անթիլիաս, 2008: (Թիւ 4), 2.08

5. ՄԵՂԵԴԻՆԵՐ, ՏԱՂԵՐ ԵՒ ԳԱՆՁԵՐ, CD, երգեցողութիւն` Շողիկ Թորոսեան, երգեհոնի ընկերակցութիւն` Յասմիկ Գասպարեան, 14 շարական, Անթիլիաս, 2013: (Թիւ 6)

[/wpspoiler]