Gallery

Representatives of European Non-Governmental Organizations meet with His Holiness Aram I

18 February 2014

՛՛ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ՊԱՅՔԱՐԻԼ ԺԽՏՈՂԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԴԷՄ ՝՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

10 February 2014

“Armenians reject the recent decision of the European Court of Human Rights (ECHR) on the denial of the Armenian Genocide,” states His Holiness Aram I

10 February 2014

ՍՐԲԱԴԱՍՄԱՆ ՈՒ ԾԻՍԱԿԱՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԵՐՈՒ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ

27 January 2014

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՍՊԱՆԸ ԱՅՑԵԼԵՑ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ

27 January 2014

ԱԶԳ. ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ ԼԻԱԿԱՏԱՐ ՆԻՍՏ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ

24 January 2014

Christians in the Middle East must preserve their past and protect their present and future stated Aram I

22 January 2014

His Holiness Aram I at the Ecumenical and International Consultation on Syria organized by the World Council of Churches (WCC)

20 January 2014

His Holiness Aram I meets with the President of the Federation of Protestant Churches in Switzerland

20 January 2014

ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ – ՈՒՂԵԳԻԾԸ “ԺԸՆԵՒ 2”ԻՆ

18 January 2014

2014 - ՏԱՐԵՑՆԵՐՈՒ ՏԱՐԻ

11 January 2014

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՅՑԵԼԵՑ ԱԶՈՒՆԻԷԻ ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑԸ

26 December 2013
GALLERY ARCHIVE
Gallery Archive