Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի Հայրապետական պատգամը, ուղղուած Հայաստանի Գրողներու Միութեան 15-րդ համագումարի մասնակիցներուն, 4-5 Յուլիս 2009, Երեւան

ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՐՈՂՆԵՐՈՒ ՄԻՈՒԹԵԱՆ 15-ՐԴ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐՈՒՆ   Հոգեկան անհուն ուրախութեամբ եւ Հայրապետական օրհնութեամբ...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին պատգամը, զոր տուաւ Ապրիլ 24-ի  առաւօտուն, սուրբ եւ անմահ պատարագէն ետք` Ապրիլեան Նահատակներու Մատրան առջեւ հոծ բազմութեան ներկայութեան

ՈՒԽՏ ՀԱՒԱՏԱՐՄՈՒԹԵԱՆ   Ապրիլ 24-ի խորհուրդը դա՜րձեալ ծիածան է կապած հայ կեանքի երկնակամարին վրայ: Ապրիլ 24-ի պատգամը դա՜րձեալ վերանորոգ շեշտով կը...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին Ս. Զատկուան Պատգամը

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ՔՐԻՍՏՈՍԻ՝ ԵՐԱՇԽԻՔԸ ՄԱՐԴՈՒ ՓՐԿՈՒԹԵԱՆ   Իր մարդեղութեամբ, խաչելութեամբ ու յարութեամբ՝ Աստուծոյ Որդին աշխարհին առջեւ բացաւ դէպի...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի պատգամը ուղղուած հաւատացեալ ժողովուրդին, Հալէպի Ս. Քառասնից Մանկանց Եկեղեցւոյ մէջ, 2 Ապրիլ, 2009-ին

ԴԱՌՆԱՆՔ ՄԵՐ ՍՈՒՐԲԵՐՈՒՆ   Դուք զլոյսն կենաց զգեցեալ ունիք, առ Քրիստոս վասն մեր բարեխօսեցէք՚:   Հաւատացեալներու հոգիներէն ժայթքող ու հայ...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի Ս. Ծննդեան Պատգամը

ՔՐԻՍՏՈՍ՝ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ ՍԻՐՈՅ ՄԱՐՄՆԱՑՈՒՄԸ   Ո՜չ թէ մենք սիրեցինք զԱստուած, այլ Աստուած Ի՜նք սիրեց մեզ եւ իր Որդին ղրկեց…՚ (Ա. Յհ 4. 10):  ...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի Պատգամը Ատանայի Ջարդին 100-ամեակին առիթով

ՄԻ՜ ՄՈՌՆԱՐ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ ՀԱՅՈՑ ԱՏԱՆԱՅԻ ՋԱՐԴԸ   2009 տարին 100-ամեակն է Ատանայի ջարդին, որ նաեւ ծանօթ է մեր ժողովուրդի ժամանակակից պատմութեան մէջ որպէս...

Read More

2009։ Երիտասարդութեան Տարի

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Թեմակալ Առաջնորդներուն, Հոգեւոր Դասուն, Ազգային Իշխանութեանց, եւ մեր ժողովուրդի զաւակներուն,   Նոր...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի Հայրապետական Պատգամը Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Ազգային Ընդհանուր Ժողովին, 2-5 Դեկտեմբեր 2008

Քրիստոնէական ջերմ սիրով, ազգային վառ ապրումներով ու հայրապետական օրհնութեամբ կ’ողջունենք ձեր ներկայութիւնը՝ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին տուած պատգամը ուղղուած Պիքֆայայի Ուխտի Օրուան առիթով Ս. Աստուածածին մատրան շրջափակին մէջ հաւաքուած հոծ բազմութեան. 16 Օգոստոս, 2008:

ՀԱՒԱՏԱՐԻՄ ՄՆԱՆՔ ՄԵՐ ՀՈԳԵՒՈՐ ՈՒ ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ԱՐԺԷՔՆԵՐՈՒՆ   Սոյն գրութիւնը խտացումն է Սուրբ Աստուածածնայ Վերափոխման տօնին, Պիքֆայայի Ուխտի Օրուան...

Read More

Հայրապետական Գիր Օրհնութեան Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին Գրողներու Համահայկական Դ. Համագումարին, Երեւան, 6-14 Յուլիս 2008

6-14 Յուլիս 2008, Երեւանի մէջ կը կայանայ Գրողներու Համահայկական Դ. Համագումարը: Այս առիթով Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Հայրապետական Օրհնութեան Գիր յղեց...

Read More

Գիր Հայրապետական Օրհնութեան Ս. Թադէի վանքի 54-րդ ուխտագնացութեան առթիւ յԱտրպատական, Պարստկաստան

Հայրապետական օրհնութեամբ եւ քրիստոնէական ջերմ սիրով կ’ողջունենք ձեզ, սիրելի՜ ուխտաւորներ, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի Հայրապետական Պատգամը Միւռոնօրհնէքի առիթով

ԴԷՊԻ ՀՈԳԵՒՈՐ ՈՒ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԺԷՔՆԵՐՈՎ ՕԾՈՒՆ ՄԻՒՌՈՆԱԲՈՅՐ ԿԵԱՆՔ            ՙՏէր Աստուած, եղիցի Միւռոնս այս՝ պահապան կենաց, ճառագայթ հոգւոց,...

Read More