Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի Ս. Ծննդեան Պատգամը

ԿԱՌՉԻԼ ՄՆԱՅՈ՜ՒՆ ԱՐԺԷՔՆԵՐՈՒՆ   Ձեր գանձը մի՜ դիզէք երկրի վրայ, ուր ցեցն ու ժանգը կը փճացնեն…՚ (Մատթ. 6. 19):   Այս պատկերաւոր բացատրութեամբ Քրիստոս...

Read More

2010։ Հայ Կնոջ Տարի

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ   Հ Ա Յ  Կ Ն Ո Ջ  Տ Ա Ր Ի 2 0 1 0   Պ Ա Տ Գ Ա Մ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ   ԱՆԹԻԼԻԱՍ   ...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի տուած Հայրապետական Պատգամը Նահատակաց Մատրան առջեւ, 10 Հոկտեմբեր 2009, երեկոյեան ժամը 6-ին ճիշդ այդ պահուն երբ Զուիցերիոյ մէջ կը ստորագրուէր հայ-թրքական համաձայնագիրը

ՀԱՒԱՏԱՐԻՄ՝ ՄԵՐ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՙՈՉ՚ԻՆ ՈՒ ՙԱՅՈ՚ԻՆ   Սոյն գրութիւնը խտացումն է   Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ բազմահազար ժողովուրդի ներկայութեան...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի խօսքը Հայաստան-Թուրքիա բանակցութիւններուն մասին

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐՆԵՐԸ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻ՜Ն ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ ՀԱՐԿ Է ԴԻՄԱԳՐԱՒԵԼ   Հայաստան-Թուրքիա կապերու ծիրէն ներս արձանագրուած վերջին...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի անձնական վկայութիւնը Երջանակայիշատակ Գարեգին Վեհափառի վախճանման 10-ամեակին առիթով

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆ ԵՐՋՆԿ. ԳԱՐԵԳԻՆ Ա. ՎԵՀԱՓԱՌԻ ՄԱՍԻՆ ՎԱԽՃԱՆՄԱՆ ՏԱՍՆԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԹԻՒ   Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս սոյն անձնական վկայութիւնը գրի...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի Հայրապետական պատգամը, ուղղուած Հայաստանի Գրողներու Միութեան 15-րդ համագումարի մասնակիցներուն, 4-5 Յուլիս 2009, Երեւան

ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՐՈՂՆԵՐՈՒ ՄԻՈՒԹԵԱՆ 15-ՐԴ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐՈՒՆ   Հոգեկան անհուն ուրախութեամբ եւ Հայրապետական օրհնութեամբ...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին պատգամը, զոր տուաւ Ապրիլ 24-ի  առաւօտուն, սուրբ եւ անմահ պատարագէն ետք` Ապրիլեան Նահատակներու Մատրան առջեւ հոծ բազմութեան ներկայութեան

ՈՒԽՏ ՀԱՒԱՏԱՐՄՈՒԹԵԱՆ   Ապրիլ 24-ի խորհուրդը դա՜րձեալ ծիածան է կապած հայ կեանքի երկնակամարին վրայ: Ապրիլ 24-ի պատգամը դա՜րձեալ վերանորոգ շեշտով կը...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին Ս. Զատկուան Պատգամը

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ՔՐԻՍՏՈՍԻ՝ ԵՐԱՇԽԻՔԸ ՄԱՐԴՈՒ ՓՐԿՈՒԹԵԱՆ   Իր մարդեղութեամբ, խաչելութեամբ ու յարութեամբ՝ Աստուծոյ Որդին աշխարհին առջեւ բացաւ դէպի...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի պատգամը ուղղուած հաւատացեալ ժողովուրդին, Հալէպի Ս. Քառասնից Մանկանց Եկեղեցւոյ մէջ, 2 Ապրիլ, 2009-ին

ԴԱՌՆԱՆՔ ՄԵՐ ՍՈՒՐԲԵՐՈՒՆ   Դուք զլոյսն կենաց զգեցեալ ունիք, առ Քրիստոս վասն մեր բարեխօսեցէք՚:   Հաւատացեալներու հոգիներէն ժայթքող ու հայ...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի Ս. Ծննդեան Պատգամը

ՔՐԻՍՏՈՍ՝ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ ՍԻՐՈՅ ՄԱՐՄՆԱՑՈՒՄԸ   Ո՜չ թէ մենք սիրեցինք զԱստուած, այլ Աստուած Ի՜նք սիրեց մեզ եւ իր Որդին ղրկեց…՚ (Ա. Յհ 4. 10):  ...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի Պատգամը Ատանայի Ջարդին 100-ամեակին առիթով

ՄԻ՜ ՄՈՌՆԱՐ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ ՀԱՅՈՑ ԱՏԱՆԱՅԻ ՋԱՐԴԸ   2009 տարին 100-ամեակն է Ատանայի ջարդին, որ նաեւ ծանօթ է մեր ժողովուրդի ժամանակակից պատմութեան մէջ որպէս...

Read More

2009։ Երիտասարդութեան Տարի

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Թեմակալ Առաջնորդներուն, Հոգեւոր Դասուն, Ազգային Իշխանութեանց, եւ մեր ժողովուրդի զաւակներուն,   Նոր...

Read More