Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի Հայրապետական Պատգամը՝ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Ազգային Ընդհանուր Ժողովին

Հայրապետական օրհնութեամբ, քրիստոնէական ջերմ սիրով ու ազգային վառ ապրումներով կ’ողջունենք ձեզ, որպէս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Ազգ....

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին Սուրբ Զատկուան պատգամը

ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ՅԱՂԹԱՆԱԿԸ՝ ԵՐԱՇԽԻՔ ՓՐԿՈՒԹԵԱՆ Նոր Կտակարանը Քրիստոսի յարութիւնը կը նկարագրէ որպէս կեանքի յաղթանակը մահուան դէմ: Քրիստոնէական...

Read More

2013 – Հայ Մօր Տարի

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ       ՀԱՅ ՄՕՐ ՏԱՐԻ 2 0 1 3     Պ Ա Տ Գ Ա Մ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ        ...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի Ս.Ծննդեան պատգամը

ԲԵԹՂԵՀԷՄԻ ՊԱՏԳԱՄԸ՝ ՍԷՐԸ ԾԱՌԱՅՈՒԹԵԱՆ ՎԵՐԱԾԵԼ   Թեսաղոնիկէի եկեղեցւոյ ուղղած իր նամակին մէջ, Պօղոս Առաքեալ կ’ըսէ, թէ կարեւորը Քրիստոսի երկրորդ...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Հայրապետական Օրհնութեան Գիրը ուղղուած հայկական լրագրամիջոցներու համագումարին, Հոկտեմբեր 4–6, Երեւան

ՙՅԻՇԵԼ, ՅԻՇԵՑՆԵԼ ՈՒ ՊԱՀԱՆՋԵԼ. Ա՜ՅՍ ՊԷՏՔ Է ԴԱՌՆԱՅ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100–ԱՄԵԱԿԻ ՆՇՄԱՆ ՄԵՐ ՈՒՂԵԳԻԾԸ՚   Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ  ...

Read More

Հայրապետական Գիր Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան 26-րդ ընդհանուր պատգամաւորական ժողովին

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի սոյն պատգամը կարդացուեցաւ Լիոնի մէջ 13-16 Սեպտեմբերին կայացած ՌԱԿ-ի 26-րդ Ընդհանուր Պատգամաւորական Ժողովին առթիւ տրուած...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի պատգամը Սուրբ Աստուածածնայ Վերափոխման Տօնին, Շաբաթ գիշեր, 11 Օգոստոս, 2012–ին, Պիքֆայայի վանքին մէջ

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹԵՆԷ ՈՒ ԹԵԼԱԴՐՈՒԹԵՆԷ ԱՆԴԻՆ՝ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԱՆՑՆԻԼ ԳՈՐԾԻ   Սոյն գրութիւնը կը բաղկանայ հատուածներէ՝ առնուած Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի...

Read More

Գիր Հայրապետական սիրոյ եւ օրհնութեան Պարսկաստանի հայոց

Պարսկաստանի հայոց երեք թեմերուն՝ Թեհրան, Ատրպատական եւ Սպահան Մեր կատարած հովուապետական այցելութենէն Անթիլիասի Մայրավանք վերադարձին, սիրոյ,...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին պատգամը, զոր տուաւ Երեքշաբթի,  24 Ապրիլի առաւօտուն, Անթիլիասի Մայրավանքի Ապրիլեան Նահատակաց Մատրան առջեւ կատարուած հոգեհանգիստէն ետք, հոծ բազմութեան ներկայութեան

Սոյն գրութիւնը խտացումն է Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին պատգամին, զոր տուաւ Երեքշաբթի,  24 Ապրիլի առաւօտուն, Անթիլիասի Մայրավանքի Ապրիլեան Նահատակաց...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին Ս. Զատկուան Պատգամը

ՙԵ՜Ս ԵՄ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ԿԵԱՆՔԸ՚    Այս վճռադրոշմ յայտարարութիւնը Քրիստոս կատարեց մահուան դիմաց՝ երբ Ղազարոսին հրահանգեց դուրս գալ գերեզմանէն:...

Read More

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի Ս. Ծննդեան Պատգամը

 ԴԱՌՆԱՆՔ ՃՇՄԱՐԻ՜Տ ԼՈՅՍԻՆ   Բազմաթիւ ու բազմազան լոյսերով ողողուած ներկայ աշխարհին մէջ դա՜րձեալ կը հնչէ ձայնը ճշմարիտ Լոյսին՝ "Ե՜ս եմ աշխարհի...

Read More