ՐԻՉԸՐՏ ԵՒ ԹԻՆԱ ԳԱՐՈԼԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

 

         Րիչըրտ եւ Թինա Գարոլան հրատարակչական հիմնադրամի դատակազմը կը յայտնէ, թէ բացուած է 2016-ի համար նոր գործեր ներկայացնելու շրջանը։

            Հիմնադրամը կ’ընդունի սփիւռքահայ երիտասարդ գրողներու գրական թէ ուսումնասիրական որեւէ նոր, անտիպ կամ գիրքի ձեւին տակ ցարդ չհրատարակուած գործեր, դատակազմին կողմէ գնահատուելու եւ ըստ այնմ հրատարակուելու համար։

            Գրական, պատմական, բանասիրական, եկեղեցագիտական ու հայ մշակոյթի այլ կալուածները շօշափող հայերէն թէ օտար լեզուներով գրուած գործերը պէտք է դատակազմին ներկայացուած ըլլան ամէնէն ուշը մինչեւ 31 Մայիս 2016։

            Առաքուած գործերը պէտք է ըլլան ա) մեքենագրուած, բ) երեք օրինակով, գ) խտասալիկի վրայ արձանագրուած։ Անոնք պէտք է ներկայացուին A4 թուղթի չափով եւ բաղկանան նուազագոյնը 9 պրակէ (144 էջ)։

            Դատակազմին կողմէ գնահատուած գործերը կ’արժանանան հրատարակութեան։

            Րիչըրտ եւ Թինա Գարոլան հրատարակչական հիմնադրամի նախագահն է` Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ։ Դատակազմի անդամներն են՝ Գերշ. Տ. Վարուժան Արք. Հերկելեան, Հոգշ. Տ. Թորգոմ Վրդ. Տօնոյեան, Սարգիս Նաճարեան, Դոկտ. Զաւէն Մսըրլեան (ատենապետ), Տեարք Արմէն Իւրնէշլեան, Համբիկ Պիլալեան եւ Օր. Գեղանի Էթիեմէզեան։

 

Դիւան՝ Ր. եւ Թ. Գարոլան Հիմնադրամի Դատակազմի

 

Դատակազմին հասցէն.-
Armenian Catholicosate of Cilicia
P.O.Box 70317
Antelias – Lebanon
e-Mail: chancellor@armenianorthodoxchurch.org  

 

Ծանօթ: Դատակազմին ղրկուած գործերը հեղինակին չեն վերադարձուիր: Դիմողներէն կը  խնդրուի յատուկ ուշադրութիւն ցուցաբերել բնագրի լեզուին եւ ուղղագրութեան:

Խնդրանք: Կը խնդրուի սփիւռքահայ թերթերէն արտատպել:  

Ցարդ լոյս ընծայուած են հետեւեալ հատորները.-

«Հարաւային Կողմն Աշխարհի», Վարդան Մատթէոսեան, 2005
«Անտիոքի Մերձակայ Ռուճի Հովիտի Հայերը», Յակոբ Չոլաքեան, 2006
«Հայոց եկեղեցւոյ դերակատարութիւնը 1915-ի ջարդերուն», Դոկտ. Սալեհ Զահրէտտին, 2008
«Մոգական Հայելիներ», Մանուէլ Քէշիշեան, 2008
«Անմաշ փրփուրներ», Յակոբ Նալպանտ, 2009
«Կանթեղ», Աւետիս Մատեան, 2009
«Լի», Յարութ Վարդանեան, 2010
«Խաւարին ընդմէջէն», Բենիամին Էհմալեան, 2010
«Հայուհիի մը օրագրէն», Սեդա Գրիգորեան, 2011
«Երգեր Ոսկելար Քնարիս», Սարգիս Ք. Խաչերեան, 2011
«ԿՈՄԻՏԱՍ- Հոգեբանական Վերլուծում մը», Մելինէ Գարագաշեան, 2011
«Աշնանային Մենանուագ», Յակոբ Միքայէլեան, 2012
«Sisters of Mercy and Survival: Armenian Nurses, 1900-1930» Kaprielian Churchill Isabel, 2012
«Սենի Ափին», Դանիէլ Թիւֆէնքճեան, 2013
«Ժամանակ եւ Ոգի», Լեւոն Անանեան, 2013
«Կեանքի Բեկորներ», Չօհրապ Գիրէջեան, 2013

dottet

 

“ԽԱՉԻԿ ՊԱՊԻԿԵԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ”

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան հովանիին ներքեւ գործող «Խաչիկ Պապիկեան Հրատարակչական Հիմնադրամ»ը կը շարունակէ իր հրատարակչական գործունէութիւնը:

Ցարդ լոյս ընծայուած են հետեւեալ հատորները.-

Կարէն Խանլարեան, «Հայ Բնակչութեան Էթնոկրօնական Վերակերպումները Թուրքիայի Հանրապետութիւնում»:
Տոքթ. Սալեհ Զահրետտին, «Օսմանեան Պետութեան Քաղաքականութիւնը Արեւմտահայաստանի մէջ եւ Մեծ Պետութիւններու Կեցուածքը» (արաբերէն):
Տոքթ. Գէորգ Պաղճեան, «The Confiscation of Armenian Properties by the Turkish Government Said to be Abandoned»:
Կարէն Խանլարեան, «Ethno-Religious Transformations of Armenian Inhabitants in the Republic of Turkey (1923–2005)»:
Հայկազն Գ. Ղազարեան, «Ցեղասպան Թուրքը»: Fridtj of Nansen, «Armenia and the Near East»:
Joseph E. Malikian, «The Armenians in the Ottoman Empire»:
Henry C. Theriault, «Legal Avenues for Armenian Genocide Reparations»:

 

Յիշեալ հրատարակութիւնները կարելի է գտնել Կաթողիկոսարանի գրատունը։ Հրատարակութեան ընթացքի մէջ են շարք մը նոր գործեր՝ գերմաներէն եւ անգլերէն լեզուներով։ Հիմնադրամը պատրաստ է ընդունելու նոր գործեր՝ ուսումնասիրութիւններ կամ ուսանողական աւարտաճառեր, որոնք առնչուած են հայ դատին, հայ քաղաքական մտածողութեան զարգացման կամ հայ ժողովուրդի բռնագրաւուած իրաւունքներուն: Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի նախագահութեամբ գործող Հիմնադրամի Յանձնախումբի անդամներն են.- Տիար Երուանդ Փամպուքեան, Տիար Շահան Գանտահարեան, Տիար Կիրօ Մանոյեան, Դոկտ. Աշոտ Մելքոնեան և Տիար Խաչիկ Տէր Ղուկասեան։

Հասցէ.- Khatchig Babikian Literary Fund Armenian Catholicosate of Cilicia P.O. Box 70317 Antelias, Lebanon Email: chancellor@armenianorthodoxchurch.org

Խաչիկ Պապիկեան Հրատարակչական Հիմնադրամ

dottet

ԳԷՈՐԳ ՄԵԼԻՏԻՆԵՑԻ ԳՐԱԿԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿ

 

          

Գ.Մ.Գ.Մ.-ի Դատակազմը կը յայտնէ, թէ բացուած է 2016-ի համար նոր գործեր ներկայացնելու շրջանը:

            Մրցանակը կ’ընդունի գրական թէ ուսումնասիրական որեւէ նոր, անտիպ, կամ գիրքի ձեւին տակ ցարդ լոյս չտեսած գործեր՝ առ ի գնահատում եւ հրատարակութիւն:

       Գրական, իմաստասիրական, պատմական, եկեղեցագիտական, բանասիրական եւ Հայ Մշակոյթի այլ կալուածներուն վերաբերող գործերը, հայերէն կամ օտար լեզուներով գրուած, պէտք է Դատակազմին ամենէն ուշը հասած ըլլան մինչեւ 30 Ապրիլ 2016:

       Առաքուած գործերը պէտք է ըլլան ա) մեքենագրուած, բ) երեք օրինակով, գ) խտասալիկի վրայ արձանագրուած: Անոնք պէտք է ներկայացուին A4 թուղթի չափով եւ բաղկանան նուազագոյնը 9 պրակէ (144 էջ):

     Դատակազմին կողմէ գնահատուած գործերը կ’արժանանան հրատարակութեան:

     Վեհափառ Հայրապետին նախագահութեամբ Դատակազմին մաս կը կազմեն՝ Գերշ. Տ. Նարեկ Արք. Ալեէմէզեան, Տիար Ժիրայր Դանիէլեան (ատենապետ), Տեարք Կարօ Յովհաննէսեան, Արա Արծրունի եւ Նազարէթ Պէրպէրեան:                                                      

Դիւան Գ.Մ.Գ.Մ.-ի  

Դատակազմի Դատակազմին հասցէն.-
Armenian Catholicosate of Cilicia
P.O.Box 70317
Antelias – Lebanon
e-Mail: chancellor@armenianorthodoxchurch.org  

Ծանօթ: Դատակազմին ղրկուած գործերը հեղինակին չեն վերադարձուիր: Դիմողներէն կը  խնդրուի յատուկ ուշադրութիւն ցուցաբերել բնագրի լեզուին եւ ուղղագրութեան: Խնդրանք: Կը խնդրուի սփիւռքահայ թերթերէն արտատպել:  

Ցարդ լոյս ընծայուած են հետեւեալ հատորները.-

«Տառապանք», Մուշեղ Իշխան, 1968
«Հարսի կոնդը», Հայկ Յովսէփեան, 1968
«Հայ կնոջ դերը հայ յեղափոխական շարժման մէջ», Սոնա Զէյթլեան, 1968
«Թատերական դէմքեր», Նշան Պէշիկթաշլեան, 1969
«Պատմութիւն Փերիայի հայերի», Լ.Գ. Մինասեան, 1971
«Poèmes», Varoujan, 1971
«Չորս տարի Քիւրտիստանի լեռներուն մէջ», Արամ Հայկազ, 1972
«Դեգերումներ Տիրոջ այգիին մէջ», Բենիամին Թաշեան, 1972
«Ծակ պտուկը», Յակոբ Օշական, 1996
«Հարիւր մէկ տարուան», Յակոբ Օշական, 1996
«Երկեր, Անցորդը եւ իր ճամբան», Կոստան Զարեան, 1974
«Շքեղ մերկութեամբ», Արմանտ, 1974
«Գրաբարի գործնական դասընթացք», Մարտիրոս Մինասեան, 1976
«Թատերագրութեան արուեստը», Բաբգէն Փափազեան, 1977
«Անրջական վաղորդայն», Յակոբ Մանուկեան, 1979
«Հայաստանի արձակագիրները,Երկու սերունդ», Խմբագիր՝ Պօղոս Սնապեան, 1980
«Լեռը եւ տունը», Արմէն Դարեան, 1982
«Չափածոյ երկեր», Նիկողոս Սարաֆեան, 1982
«Ապրող կակաչներ», Ս. Ասատրեան, 1985
«Մատեան ողբերգութեան», Ս. Գրիգոր Նարեկացի, 1986
«Գողթան գաւառ», Դոկտ. Յ. Հախնազարեան, 1987
«Փախստականը», Վահէ Օշական, 1987
«Բանկօօպը եւ մամութի ոսկորները», Կոստան Զարեան, 1987
«Զանձն իմ փառաւորեալ», Ս. Փանոսեան, 1989
«Յովազաձորի գերիները», Վ. Անանեան, 1989
«Քերականութիւն», Եդուարդ Տասնապետեան, 1990
«Eglises et Couvents du Karabagh», J.M. Thierry, 1991
«Կեանքի ափերէն», Եդուարդ Պօյաճեան, 1995
«Արաբական գրականութիւնը եւ հայերը», Բաբգէն Վ. Զանոյեան, 1996
«Մարտ», Գրիգոր Պըլտեան, 1997
«Ֆարայա», Աբրահամ Ալիքեան, 1998
«Պոլսահայ նոր բանաստեղծութիւնը», Հիլտա Գալ‎ֆայեան-Փանոսեան, 1998
«Գիրք Թուոց», Անդրանիկ Զէյթունեան, 1998
«Կոստան Զարեանի շուրջ», Վարդան Մատթէոսեան, 1998
«Կրկներեւոյթ», Վարանդ, 1998
«La Culture Arménienne: Son Passé, Son Avenir», Apig Zorian, 1998
«Երկեր», Յակոբ Օշական, 1998
«Փափա Քիւնցլեր եւ հայերը», Իտա Ալէմէտտին, 1999
«Ի լուր…», Փանոս Ճերանեան, 1999
«La Nouvelle Cilicie. Les Armeniens du Liban Amine», Jules Iskandar, 1999
«Բոյն պիտի դնեն հոն վայրի հաւքեր», Արսէն Երկաթ, 2000
«Առաւօտ լուսոյ», Սարգիս Սահակեան, 2000
«Օղակներէն մէկը կամ Վաղարշ Ա. թագաւոր», Շաքէ Տէր Մելքոնեան-Մինասեան, 2000
«Երկու», Արա Ճուհարեան, 2001
«Յարանորոգ հոլովոյթ», Ազնիւ Քարալէքեան-Միքայէլեան, 2001
«The Premeditated Nature of the Genocide Perpetrated on the Armenians», Zaven Messerlian, 2001
«Արուարձանի ձայնացօղեր», Յակոբ Նալպանտ, 2001
«Մաքառում», Սուրէն Սանինեան, 2001
«The Relations Between the Armenian and Georgian Churches», Archbishop Gorun Babian, 2001
«Հալէպի հայկական գաղթօճախի հասարակական-մշակութային կազմակերպութիւնները (1846-1915) », Վարդի Քէշիշեան, 2001
«Քալիլա ուա Տումնա կամ Պիտփայի առակագիրքը», Ներսէս Պարսումեան, 2001
«Անապատին կակաչները», Իպրահիմ Ալ-Խալիլ, 2002
«Խրճիթներէն մինչեւ խորհրդարան», Օհան Կարօ, 2002
«Մօր գոգնոցը», Մարուշ Երամեան, 2002
«Աստղերն ալ կը մեռնին», Նուպար Չարխուտեան, 2002
«Հայկական առածանի», Գրիգոր Գարակէօզեան, 2002
«Նաւը լերան վրայ», Կոստան Զարեան, 2002
«La Culture Arménienne Son Passé, Son Avenir (Tome II)», Apig Zorian, 2004
«Քիթի մը օրագրէն», Յակոբ Միքայէլեան, 2004
«Հայաստանի 1985-1991 թուականներու պարբերական մամուլը», Գէորգ Եազըճեան, 2004
«Վրաններ պողոտաներու վրայ», Պերճ Ֆազլեան, 2004
«Միջերկրականի լոյսերուն դիմաց», Պէպօ Սիմոնեան, 2004
«Ժամանակակից իսթանպուլահայ գրողներ», Կարօ Աբրահամեան, 2004
«Եղեռն եւ վերապրում», Խմբ. կազմ՝ Գէորգ Գանտահարեան, Պէպօ Սիմոնեան, Ժիրայր Դանիէլեան, 2005
«Քերթուածներ», Արամ Արման, 2005
«Մեր տունը, մեր թաղը», Զօհրապ Գիրէջեան, 2006
«Ողջ՜ոյն… Պահածոյի տուփերը», Արա Արծրունի, 2006
«Բողբոջին կայծը», Յակոբ Սարգիսեան, 2006
«Անաւարտ սկիզբ, Հնամաշ պայուսակը, Գամիշ 1936», Վաչէ Ատրունի, 2007
«Օրհներգութիւն մեծասքանչին», Խմբ.՝ Սարգիս Կիրակոսեան, 2008
«Առօրեան», Վազրիկ Բազիլ, 2009
«Գրական-բանասիրական ուսումնասիրութիւններ», Վարդան Մատթէոսեան, 2009
«Պուպրիկներու հարսանիքը», Յակոբ Ադամեան, 2009
«Կենաց ծառ», Շուշիկ Տասնապետեան, 2010
«Ինքնութիւն, որակ, մշակոյթ եւ վերականգնում», Յակոբ Պալեան, 2011
«Հայոց ցեղասպանութենէ առաջ եւ ետք», Զաւէն Մսըրլեան, 2011
«Իմ ճագատագրի ծովը» պատմուածքների ժողովածու, գիրք Գ, Խաչիկ Խաչեր, 2011
«Արուեստի ուղիներով», Ալեքսան Պէրէճիքլեան, 2011
«Բեմահարթակ», Պերճուհի Աւետեան, 2011
«Իմ Ճակատագրի Ծովը», Խաչեր Խաչիկ, 2011
«Հայոց Ցեղասպանութենէն Առաջ եւ Ետք», Զաւէն Մսըրլեան, 2011
«Կարօտի Նշխարներ», Վարանդ, 2012
«Հայ Կնոջ Կեանքի Ուղիին Հետքերով», Սոնա Զէյթլեան, 2013
«Համապատկեր Արեւմտահայ Գրականութեան» առաջին հատոր, Յակոբ Օշական, 2015  
«Համապատկեր Արեւմտահայ Գրականութեան» երկրորդ հատոր, Յակոբ Օշական, 2015
«Համապատկեր Արեւմտահայ Գրականութեան» երրորդ հատոր, Յակոբ Օշական, 2015 

 

«ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ» ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ

“CHRISTIAN EDUCATION” BOOKLET SERIES 

1. ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԽՕՍՔԸ ՍՆՈՒՆԴ ՄԵՐ ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԿԵԱՆՔԻՆ, Վաղինակ Ծ. Վրդ. Մելոյեան, 380 էջ, Անթիլիաս, 2014: (Ք.Դ. 1,14.102): «Սմբատ Արք. Լափաճեան» Հրտկչ. Ֆոնտ, թիւ 36: THE WORD OF GOD THE SOURCE OF OUR DAILY NOURISHMENT, Very Rev. Fr. Vaghinag Meloyan, 380 pp., Antelias, 2014. (No 1,14.102). A publication of «Archbishop Spmad Lapadjian» Fund, # 36.  

 

«ՍՄԲԱՏ ԱՐՔ. ԼԱՓԱՃԵԱՆ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ՖՈՆՏ

“ARCHBISHOP SMPAD LAPADJIAN” PUBLICATION FUND 

1. ՏՕՆԱՑՈՅՑ Ա. ԵՒ Բ. ՀԱՏՈՐ, Սուրէն Արք. Գաթարոյեան, 635 էջ, Անթիլիաս, 2013: «Սմբատ Արք. Լափաճեան» Հրտկչ. Ֆոնտ, թիւ 35: DONATSOUYTS, Archbishop Souren Kataroyan, 635 pp., Antelias, 2013. A publication of «Archbishop Spmad Lapadjian» Fund, # 35. 2. ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԽՕՍՔԸ ՍՆՈՒՆԴ ՄԵՐ ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԿԵԱՆՔԻՆ, Վաղինակ Ծ. Վրդ. Մելոյեան, 380 էջ, Անթիլիաս, 2014: (Ք.Դ. 1,14.102): «Սմբատ Արք. Լափաճեան» Հրտկչ. Ֆոնտ, թիւ 36: THE WORD OF GOD THE SOURCE OF OUR DAILY NOURISHMENT, Very Rev. Fr. Vaghinag Meloyan, 380 pp., Antelias, 2014. (No 1,14.102). A publication of «Archbishop Spmad Lapadjian» Fund, # 36.